Šeštadieninis pamokų tvarkaraštis (spalis)

Klasės III–IV

Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

ŠEŠTADIENIS (Spalis)

Eil. Nr. Laikas Spalio 5 d. Spalio 12 d. Spalio 19 d. Spalio 26 d.
1. 8.30 – 9.15 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k.
2. 9.25 – 10.10 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k.
3. 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k.
4. 11.35 – 12.20 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Istorija-Geografija
5. 12.30 – 13.15 Etika Istorija-Geografija Anglų k. Istorija-Geografija
6. 13.25 – 14.10 Etika Istorija-Geografija Anglų k. Istorija-Geografija
7. 14.20 – 15.05 Etika Istorija-Geografija Anglų k. Istorija-Geografija

 

Pamokų tvarkaraštis Mokymosi pamaina – 2 vakarų

Klasės III–IV

 

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis. Mokymosi pamaina – 2 vakarų.

 

ANTRADIENIS

Eil. Nr. Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 – 17.15 Biologija

Fizika

Biologija

Fizika

Biologija

Fizika

Biologija

Fizika

2. 17.25 – 18.05 Istorija

Geografija

Istorija

Geografija

Istorija

Geografija

Istorija

Geografija

3. 18.15 – 19.00 Matematika Matematika Matematika Matematika
4. 19.30 – 20.15 Matematika Matematika Matematika Matematika
5. 20.20 – 21.05 Rusų k. Rusų k. Rusų k. Rusų k.

TREČIADIENIS

Eil.

Nr.

Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 – 17.15 Verslas ir vadyba

Dailė

Verslas ir vadyba

Dailė

Verslas ir vadyba

Dailė

Dorinis
2. 17.25 – 18.05 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3. 18.15 – 19.00 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
4. 19.30 – 20.15 Anglų k. Anglų k. Anglų k. Anglų k.
5. 20.20 – 21.05 Informacinės technologijos   Fizinis ugd.

___________________________________

 

Mokytojų diena

Spindulys esti begalinės šviesos. (Vydūnas)
Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro pedagogai Mokytojo dieną nusprendė švęsti
neįprastai, bet keliaudami švietėjų ir kultūros veikėjų numintais takais. Sekdami paskui lietuvišką
knygą, mokytojai vyko į pažintinę-edukacinę kelionę „Mažoji Lietuva – istorijos ženkluose“. Šios
kelionės tikslas – prisiminti įžymius žmones ir jų nuopelnus, susipažinti su Vilkyškių, Pagėgių,
Tauragės architektūriniais statiniais, gamtos objektais, analizuoti Mažosios Lietuvos istoriją ir jos
integravimo galimybes ugdant jaunąją kartą.
Atvykę į Vilkyškius, susipažinome su miestelio istorija, klausėmės pasakojimų apie paminklų
atsiradimą Pirmajame pasauliniame kare žuvusiems vilkyškiečiams ir atsikrausčiusiems
zalcburgiečiams atminti, apsilankėme Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje bei Vilkyškių
dvare.
Susipažinę su Vilkyškio miesteliu, vykome prie Raganų eglės – vieno iš įspūdingiausių Lietuvoje
gamtos paminklų. Po to keliavome į Bitėnus, Martyno Jankaus spaustuvę-muziejų. Čia mus
pasitikusi muziejaus direktorė papasakojo apie M. Jankaus gyvenimą, jo nuopelnus Lietuvai.
Kiekvienas kelionės dalyvis galėjo pavaikščioti po atviru dangumi įkurtame „Mažosios Lietuvos
paveikslų sode“, dalyvauti edukaciniame užsiėmime „Odos šiurenimai“.
Aplankę Bitėnų kapinaites – Mažosios Lietuvos šviesuolių panteoną, kopėme į Rambyno kalną, kur
stovintys akmenys šių dienų žmogui primena apie baltų tikėjimą ir kviečia įžiebti savąją ugnį.
Nuvykę į Pagėgius – miestą vakarų Lietuvoje, šiek tiek į pietvakarius nuo Tauragės, žvelgėme į
Kultūros centrą, Pagėgių liuteronų bažnyčią, biblioteką. Vaikščiojome Pagėgių miesto takeliais,
žavėjomės įspūdingomis miesto vietomis.
Paskutinis mūsų išvykos aplankytas miestas – Tauragė. Susipažinę su miesto istorija, apsilankę
Tauragės pilyje bei nusifotografavę prie miesto simbolio – Tauro, su nauja energija ir įspūdžiais
grįžome namo.
KSJMC pedagogai dėkoja mokytojui Sauliui Jonui Martinaičiui už suorganizuotą edukacinę
kelionę. Pasak filosofo Vydūno, „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas.“
Mes, mokytojai, praturtinome savo kultūrinį akiratį, kuris suteiks galimybę integruoti įgytas
kompetencijas kuriant modernias pamokas.

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020

 

 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020
5-6 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11-12 11nt 12nt
I 1 matematika lietuvių k. biologija fizika istorija lietuvių k. verslo vad. anglų k. matematika anglų k.
2 lietuvių k. biologija istorija lietuvių k. fizika ekonomika matematika lietuvių k. biologija inform. tech. anglų k. muzika lietuvių k.
3 anglų k. istorija lietuvių k. inform. tech. dailė rusų k. lietuvių k. fizika muzika matematika lietuvių k. biologija
4 dailė matematika verslo vad. anglų k. lietuvių k. istorija fizinis ugd. matematika lietuvių k. biologija anglų k. inform. tech.
5 gamta ir žm. inform. tech. matematika muzika fizinis ugd. matematika istorija lietuvių k. dailė anglų k. verslo vad.
6(1) fizinis ugd. dailė muzika lietuvių k. fizinis ugd. matematika anglų k. inform. tech. fizika anglų k.
7(2) rusų k. fizinis ugd. muzika fizika dailė inform. tech.
8(3) biologija
9(4) matematika
10(5) fizika
11(6) inform. tech.
5(6) 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11(12) 11nt 12nt
II 1 rusų k. anglų k. istorija geografija biologija matematika chemija lietuvių k. dorinis ugd. verslo vad. vokiečių k.
2 anglų k. matematika geografija lietuvių k. istorija biologija lietuvių k. chemija matematika lietuvių k. dorinis ugd. rusų k.
3 lietuvių k. geografija lietuvių k. chemija anglų k. dailė dorinis ugd. matematika biologija istorija vokiečių k. rusų k.
4 matematika lietuvių k. inform. tech. biologija chemija geografija matematika rusų k. dailė dorinis ugd. fizinis ugd. vokiečių k.
5 geografija fizinis ugd. chemija dorinis ugd. dizainas lietuvių k. anglų k. istorija lietuvių k. anglų k. matematika
6(1) inform. tech. dailė verslo vad. anglų k. chemija muzika dorinis ugd. fizinis ugd. rusų k.
7(2) fizinis ugd. anglų k. žurnalistika verslo vad. fizinis ugd. anglų k. chemija
8(3) anglų k.
9(4) dorinis ugd.
10(5) dailė
11(6) dizainas
5(6) 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11(12) 11nt 12nt
III 1 lietuvių k. fizika lietuvių k. anglų k. ekonomika dorinis ugd. geografija matematika rusų k. lietuvių k.
2 matematika lietuvių k. dorinis ugd. matematika anglų k. lietuvių k. verslo vad. istorija geografija fizika lietuvių k. rusų k.
3 istorija anglų k. geografija ekonomika lietuvių k. technolog. rusų k. žurnalistika fizika lietuvių k. matematika dorinis ugd.
4 technolog. dorinis ugd. matematika žurnalistika matematika anglų k. piliet. pagr. anglų k. lietuvių k. fizinis ugd. lietuvių k. geografija
5 dorinis ugd. fizinis ugd. žurnalistika fizinis ugd. geografija fizika lietuvių k. matematika vokiečių k. rusų k. verslo vad. dailė
6(1) technolog. rusų k. anglų k. matematika žurnalistika dorinis ugd. muzika fizinis ugd. lietuvių k. geografija matematika
7(2) matematika anglų k. geografija dizainas matematika žurnalistika rusų k. muzika
8(3) lietuvių k.
9(4) lietuvių k.
10(5) geografija
11(6) geografija
5(6) 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11(12) 11nt 12nt
IV 1 istorija fizika chemija biologija lietuvių k. lietuvių k. anglų k. anglų k. matematika vokiečių k.
2 matematika istorija anglų k. lietuvių k. biologija inform.tech. matematika chemija lietuvių k. lietuvių k. anglų k. fizika
3 lietuvių k. anglų k. lietuvių k. istorija inform.tech. matematika biologija fizika technolog. anglų k. vokiečių k. chemija
4 gamta ir žm. matematika fizika chemija fizinis ugd. anglų k. dailė piliet. pagr. matematika inform. tech. vokiečių k. istorija
5 fizinis ugd. lietuvių k. dizainas matematika vokiečių k. inform. tech. lietuvių k. biologija anglų k.
6(1) muzika technolog. fizinis ugd. lietuvių k. rusų k. žurnalistika matematika
7(2) žm. s./rus. k. fizinis ugd. muzika
8(3) chemija
9(4) žurnalistika
10(5) istorija
11(6) istorija
5 (6) 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11(12) 11nt 12nt
V 1 geografija biologija lietuvių k. rusų k. chemija istorija fizika lietuvių k. lietuvių k. matematika
2 lietuvių k. matematika anglų k. lietuvių k. fizika fizinis ugd. chemija geografija istorija matematika rusų k. lietuvių k.
3 anglų k. geografija fizinis ugd. fizika lietuvių k. lietuvių k. matematika rusų k. chemija istorija lietuvių k.
4 rusų k. matematika istorija matematika lietuvių k. anglų k. lietuvių k. chemija lietuvių k. geografija fizinis ugd.
5 lietuvių k matematika geografija fizika rusų k. dailė
6(1) muzika lietuvių k. rusų k. dizainas
7(2) muzika dailė
8(3) chemija
9(4) rusų k.
10(5) matematika
11(6) matematika

Pamokų tvarkaštis (Rugsėjis)

Klasės III–IV

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

 ŠEŠTADIENIS

Eil. Nr. Laikas Rugsėjo 7 d. Rugsėjo 14 d. Rugsėjo 21 d. Rugsėjo 28 d.
1. 8.30 – 9.15 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
2. 9.25 – 10.10 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3. 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
4. 11.35 – 12.20 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
5. 12.30 – 13.15 Anglų k. Anglų k. Biologija-Chemija Biologija-Chemija
6. 13.25 – 14.10 Anglų k. Anglų k. Biologija-Chemija Biologija-Chemija
7. 14.20 – 15.05 Anglų k. Anglų k. Biologija-Chemija Biologija-Chemija

 

Mokslo metų pradžios šventė

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai!

Sveikiname visą mokyklos bendruomenę su Naujųjų mokslo metų pradžia, linkime sėkmės, prasmingų, įdomių, kupinų iššūkių, skatinančių tobulėti mokslo metų ir laukiame Jūsų mokslo metų pradžios šventėje!

Kviečiame į Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą, kuriame prasidės realybės šou „Vėl aš mokinys“. Vieni dalyviai jau nebe pirmą kartą dalyvaus šiame šou, kiti dar tik atvyks, tačiau ir vienus, ir kitus čia jau pasirengę prižiūrės ir mokys geriausi mokytojai, draugiški kuratoriai bei rūpestingi vadovai.

KSJMC – visuomeniška mokykla, kuri geranoriškai ir su dideliu entuziazmu prisideda prie įvairių iniciatyvų.

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras – visuomeniška mokykla, kuri geranoriškai ir su dideliu entuziazmu prisideda prie įvairių iniciatyvų.

Mūsų pastangos ir darbas su Kauno tardymo izoliatoriumi buvo įvertintos. Mokytojai bendradarbiavę ir nuoširdžiai dirbę su šios įstaigos asmenimis buvo apdovanoti padėka už jų atsidavimą, nuoširdų darbą ir pagalbą integruojant Kauno tardymo izoliatoriaus narius į visuomenę. Mokytojai, izoliatoriuje, dėstė savo mokomų disciplinų pagrindus, todėl mokiniai galėjo mokytis skirtingų dalykų – kalbų, dailės, ekonomikos. Visi įgavo naudingų įgūdžių bei prasmingai praleido laiką.

Mokytis nuotoliniu būdu nuo rudens galės ir užsienyje gyvenantys lietuviai! 

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro (toliau – KSJMC) mokiniai, virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“ pagalba, jau metus laiko gali mokytis ir neišėję iš namų. O nuo rugsėjo mėnesio KSJMC mokytis nuotoliniu būdu galės ne tik nuolatiniai Lietuvos Respublikos piliečiai, bet ir lietuviai, kurie savo gyvenamąją vietą yra užregistravę užsienio valstybėse.
Mokymasis nuotoliniu būdu – patogus būdas pateikti informaciją ir mokymosi medžiagą mokiniams. ,,Moodle“ – visame pasaulyje žinoma ir pripažįstama kaip viena pažangiausių nuotolinio mokymosi aplinkų. Didžiausias šios sistemos privalumas – lankstumas, kuris leidžia skirtingiems mokytojams pasirinkti jiems labiausiai tinkamą mokymosi būdą, o mokiniams suteikia galimybę mokytis patogiausiu metu, patogiausioje vietoje.
KSJMC mokosi įvairaus amžiaus mokiniai: jaunimas ir suaugusieji. Dalis iš jų turi papildomų veiklų, augina vaikus ar dirba užsienyje. Todėl nuotolinis mokymasis jiems yra ypač patogus ir aktualus. Ne vienas mokinys džiaugiasi, kad gali dirbti, važiuoti į kitą šalį, skristi lėktuvu ir tuo pačiu metu mokytis (klausyti pamokų audio įrašų ar žiūrėti mokytojo pateiktą pamokos video medžiagą).

Continue reading „Mokytis nuotoliniu būdu nuo rudens galės ir užsienyje gyvenantys lietuviai! „

Džiuginantys valstybinio anglų kalbos egzamino rezultatai: šimtukininkei – mero padėka

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre yra gabių ir motyvuotų mokinių. Tai liudija ir sėkmingi abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatai.
Šiais metais didžiausia sėkmė abiturientus lydėjo laikant anglų kalbos egzaminą. Džiaugtis tikrai yra kuo: abiturientės Evos Mikalauskės žinios buvo įvertintos 100 balų. Abiturientė, už aukštus rezultatus, ir jos anglų kalbos mokytoja – Inga Zaikinienė, už puikų mokinių parengimą valstybiniams brandos egzaminams, buvo apdovanotos Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio padėkomis.

 

Padėka Evai Mikalauskei

Continue reading „Džiuginantys valstybinio anglų kalbos egzamino rezultatai: šimtukininkei – mero padėka“

Vaikų vasaros stovykla

Kauno suaugusiųjų mokymo centras gali pasigirti pavyzdinga iniciatyva – nemokama vaikų stovykla birželio mėnesį. Tėvams vasarą labai svarbu užimti vaikus, kad jie neliktų nuobodžiauti namuose. Galima drąsiai teigti, jog niekas negali atstoti vasaros stovyklos įspūdžių. Taip pat tai – gera galimybė dirbantiems tėvams saugiai palikti vaikus aplinkoje, kurioje jie tobulėjo ir šauniai leido laiką.
Kauniečiai stebėjosi paruošta programa vaikams ir džiaugėsi tokia galimybe. Vaikai mielai darbavosi keramikos studijoje, mokėsi anglų ir vokiečių kalbų, aktyviai laiką leido ,,breakdance“ užsiėmimuose ir domėjosi Lietuvos istorija. Stovyklautojai nekantraudami laukė „Taekwondo“ treniruočių, protų mūšio ir valandos prie kompiuterinių žaidimų!
Be to, stovyklautojai susipažino su fotografija ir dalyvavo tikrame fotografijos „workshope“! „Vaikams pasiūlėme ne tik pramogas, bet ir lavinamuosius užsiėmimus: fizikos eksperimentą, žaidimus ir kitas kūrybines užduotėles. Tai puiki galimybė vaikams ne tik linksmai praleisti laisvas atostogų dienas, susirasti naujų draugų ir patirti daug įspūdžių, bet ir išmokti naujų dalykų. Visa stovyklos komanda yra labai kūrybiška, mokanti vesti įdomius užsiėmimus, pasirūpino, kad kiekvienas vaikas čia pritaptų ir jaustųsi gerai. Stovykloje vaikai gavo nemokamus pietus.

Continue reading „Vaikų vasaros stovykla“