Kas daro didžiausią poveikį aplinkai?

Dėl taršos žemėje mes mėgstame apkaltinti vyriausybę ar pramonininkus, bet tai, ką mes perkame vartojimui turi didžiausią įtaką taršai.
Jūs neturėsite didelio poveikio aplinkai trumpiau maudydamiesi duše ar išjungdami šviesas. Nauja analizė parodė, kad pirkdami vartojimui daiktus pagrindinis žemės teršėjas esate Jūs. Atsakomybė už poveikį aplinkai perkeliama vartotojui, o ne gamintojui.
Žurnale Journal of Industrial Ecology pateikti tyrimų duomenys iš 43 skirtingų šalių ir 5 pasaulio regionų apie poveikį aplinkai iš vartotojų perspektyvos. Analizė parodė, kad vartotojai yra atsakingi už daugiau nei 60 procentų pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir iki 80 procentų pasaulio vandens sunaudojimo. Apibendrinus, tarp 60-80 procentų planetos taršos poveikio yra iš buitinio vartojimo. Jei mes pakeistumėme savo vartojimo įpročius, tai turėtų drastišką poveikį mūsų aplinkos kokybei. Taip pat vartotojai yra tiesiogiai atsakingi už 20 procentų visų anglies oksidų išmetimų, kai žmonės vairuoja savo automobilius ir šildo savo namus.

Continue reading „Kas daro didžiausią poveikį aplinkai?“

Vežimas prieš arklį – naujas priežasties ir pasekmės modelis

Vaikai iš prigimties yra mažieji mokslininkai – mėgsta paleisti daiktus ir stebėti juos krentant. Tokie pirmieji bandymai ne tik moko juos suvokti, kas yra gravitacijos jėga, bet ir nustatyti santykį tarp priežasties ir pasekmės. Priežastis turi įvykti pirma savo pasekmės. Taip  mokslininkai nuo Galileo 16-ąjame šimtmetyje iki  Clive Granger 1969 apibrėžė priežastinį ryšį.

Priežastinis ryšys tai kelių reiškinių (veiksnių ar požymių pokyčių) tarpusavio priklausomybė, kai vienas reiškinys (priežastis) yra pagrindas atsirasti kitam (pasekmė). Continue reading „Vežimas prieš arklį – naujas priežasties ir pasekmės modelis“

Ar Jūsų stresas keičia mano smegenis?

Stresas ne tik užkrečiamas, bet ir keičia kitų smegenis ląstelių lygmenyje. Mokslininkai nustatė, kad perduodamas nuo kitų stresas gali pakeisti smegenis taip pat kaip ir paties sukeltas stresas.
Tyrimų duomenys pateikti žurnale Nature Neuroscience . Smegenų pokyčiai, kuriuos iššaukia stresas glaudžiai susieti su psichiniais susirgimais – potrauminiais streso sukeltais sutrikimais, nerimu, depresija. Be to nauji tyrimai parodė, kad stresu ir emocijomis „užsikrečiama“. Ar tai turi ilgalaikes pasekmes smegenims, nėra žinoma.

Continue reading „Ar Jūsų stresas keičia mano smegenis?“