ŠEŠTADIENIS (Vasaris)

Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

Klasės III–IV 

Eil. Nr. Laikas Vasario 2 d. Vasario 9 d.
1. 8.30 – 9.15 Lietuvių k. Matematika
2. 9.25 – 10.10 Lietuvių k. Matematika
3. 10.20 – 11.05 Lietuvių k. Matematika
4. 11.35 – 12.20 Lietuvių k. Matematika
5. 12.30 – 13.15 Istorija/Geografija Biologija
6. 13.25 – 14.10 Istorija/Geografija Biologija
7. 14.20 – 15.05 Etika Kūno k.