Mokykla, kuriai rūpi kiekvienas mokinys

Bręsdami paaugliai susiduria su įvairiomis problemomis, kurių išspręsti negali nei draugai, nei tėvai, nei jie patys. Svarbu, kad tokiose situacijose paaugliai neliktų vieni. Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro (toliau – KSJMC) vadovas Tomas Lagūnavičius teigia, kad psichologinė pagalba mokykloje ne mažiau svarbi, nei mokinių ugdymas: „Neužtenka, kad vaikai gerai mokytųsi, svarbu, kad jie būtų ir geri žmonės“. Todėl KSJMC veikia problemų sprendimo, prasmių indoktrinavimo grupės ir agresijos valdymo užsiėmimai.

 

„Neužtenka, kad vaikai gerai mokytųsi, svarbu, kad jie būtų ir geri žmonės“

 

Šias veiklas organizuoja mokyklos auklėtojos: psichologė Lauksmina Samuolienė ir dorinio ugdymo mokytoja Santa Žilinskienė. Paprašėme auklėtojų papasakoti, kas vyksta šiuose užsiėmimuose:

Santa: „Prasmių indoktrinavimo ir agresijos valdymo užsiėmimuose sprendžiame savo emocijų pažinimo ir valdymo problemas, padedame vieni kitiems įgyti pasitikėjimo savimi ir savo ateitimi. Pažindami save ir savo emocijų pasaulį, analizuojame situacijas ir kitus aktualius visuomenei įvykius.“
Lauksmina: „Problemų sprendimo grupės metu sprendžiame klausimus susijusius su fiziniu, psichologiniu ar seksualiniu smurtu, aptariame smurto artimoje aplinkoje situacijas, vykdome savižudybių prevenciją, mokome vaikus pažinti ir tinkamai reaguoti į pasikeitusį arba įtartiną draugų elgesį. Daug dėmesio skiriame temoms apie psichotropines medžiagas, kalbame ir diskutuojame lytiškumo klausimais.“
Mokyklos mokiniai pasitiki auklėtojomis, tad dažniausiai patys kreipiasi į jas, kuomet nori pasikalbėti ar pasitarti dėl įvairių gyvenimo situacijų. Dažnai artimiausi žmonės negali paauglių išklausyti nesmerkiant jų ir leidžiant jiems išsikalbėti. Psichologas yra tas žmogus, kuris nuoširdžiai išklauso, neskuba patarinėti ir įrodinėti savo tiesą. Todėl iškilus įvairiems sunkumams vaikams ypač naudinga pasikalbėti su geru psichologu.
KSJMC dirbantys žmonės yra savo srities specialistai, norintys padėti vaikams. Su paaugliais dirbanti psichologė Lauksmina yra įgijusi įvairios patirties, tad kiekvienoje situacijoje geba padėti vaikams psichologiškai. Dorinio ugdymo specialistė Santa paaugliams padeda, atsižvelgdama į etikos pusę.
Jeigu Jums kyla klausimų arba svarstote galimybę mokytis Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, parašykite mums el. paštu: info@ksjmc.lt

Mokykla, kuriai rūpi kiekvienas mokinys

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (toliau – KSJMC) siekia, kad kiekvienas į šią mokyklą atėjęs mokinys jaustųsi reikalingas, laukiamas ir saugus. Įgyvendinti šį tikslą sekasi gana neblogai – dar neprasidėjus pirmosioms pamokoms, mokiniai renkasi į mokyklą, o ją palieka tik 20 val., kuomet darbą baigia mokykloje įsikūrusi Atvira jaunimo erdvė (toliau – AJE).
Pasak mokyklos vadovo Tomo Lagūnavičiaus kiekviena mokykla turi orientuotis į tai, kas yra geriausia vaikams. Tad ir KSJMC veikla yra sukurta atsižvelgiant į vaikų norus ir poreikius. Mokymo centro veikla yra nuolat keičiama ir pergalvojama, nes juk ir mokinių norai keičiasi. Vaikai norėjo aktyvaus laisvalaikio, to pasėkoje mokykloje veikia „break dance“ šokiai, „taekwondo“ užsiėmimai. Taip pat, mokyklos mokiniai norėjo erdvės, kuri būtų skirta tik jiems, tad nuo rugsėjo mėnesio duris atvėrė AJE, kurioje nėra mokytojų, o su jaunuoliais dirba jauni darbuotojai.
Be viso to mokykloje yra ir kitų pliusų, kuriuos gauna KSJMC:
1. Nemokamos konsultacijos. Šiame mokymo centre dirba tikri savo srities profesionalai: savo darbui atsidavę mokytojai, psichologai, socialiniai darbuotojai. Visi jie nuoširdžiai nori padėti ir suteikti mokiniams įvairių žinių. Todėl mokiniai konsultuotis su mokytojais gali ir po pamokų, taip pat jie gali susitarti dėl individualių konsultacijų. O mokyklos auklėtojos, psichologai ir kiti darbuotojai gali padėti mokiniams dėl kitų gyvenimiškų situacijų, problemų ar klausimų.
2. Saviraiška. KSJMC vyksta daug įdomių veiklų, pradedant nuo AJE veiklos, akademijų, būrelių, parodų. Kiekvienas gali atrasti savo sritį, kurioje jam sekasi ir kurioje jis nori tobulėti. Tai gali būti sportas, šokiai, dailė, teatras, fotografija, grafinis dizainas ar kita veikla. O jeigu tokios veiklos, kuri domintų mokinį nėra – jis gali pasiūlyti savo variantą, kurį mokyklos darbuotojai būtinai apsvarsto ir esant galimybei siekia jį įgyvendinti.
3. Nemokamas maistas. Mokyklos mokiniai čia praleidžia didžiausią savo dienos dalį, vieni mokyklos duris atveria dar prieš 8 val. ryto ir užveria jas tik 20 val. vakaro. Todėl mokykla turi pasirūpinti, kad mokyklos mokiniai būtų pavalgę. Visą dieną jie gali vaišintis nemokama arbata, kava (jeigu yra pilnamečiai), sumuštiniais ir kitais užkandžiais. Švenčių proga virtuvės darbuotojos vaikus palepina įvairiais pyragais, keksais ar picomis.
4. Laisvė rinktis. Ne mažiau svarbu tai, kad šioje mokymosi įstaigoje mokiniai turi teisę rinktis. Jie gali pasirinkti, kaip nori mokytis ir kada nori tai daryti. Yra kelios skirtingos mokymosi formos: įprasta programa, „greito išmokimo“ sistema, bei skirtingas pamokų laikas: rytinės, vakarinės pamokos ir nuotolinis mokymasis. Kiekvienas asmuo yra individuali asmenybė, todėl tai, kas tinka vienam, netinka kitam. KSJMC turi sprendimą, ir siūlo kelias alternatyvas, o mokiniams belieka išsirinkti.
Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras priima tiek vaikus, tiek suaugusius. Jaunimo mokiniai gali mokytis 5-10 klasėse, o suaugusieji baigti 12 klasių bei sėkmingai pasiruošti brandos egzaminams.
Jeigu svarstote galimybę mokytis šioje mokykloje, parašykite mums el. paštu: info@ksjmc.lt

Teatras mokykloje: ugdo ir auklėja vaikus?

Teatras – meninės išraiškos priemonė, įvairių įvykių bei istorijų atvaizdavimo galimybė. Teatre galime atrasti daug gyvenimiškų situacijų ir jo dėka galime pažinti gyvenimą. Nors iš pirmo žvilgsnio teatras ir vaikų švietimas gali pasirodyti ne visai suderinami reiškiniai, tačiau žvelgiant į teatrą nepaviršutiniškai galime suprasti, kad teatras gali ugdyti mokinius ir daryti jiems labai teigiamą įtaką.

Didžioji dalis dabartinės jaunosios kartos užaugo be nuoširdaus bendravimo su tėvais, giminėmis ar kitais vyresniaisiais, todėl jų socialiniai ryšiai yra gana silpni. Teatras – menas, pajėgus šiuos ryšius sustiprinti ar suformuoti. Kadangi jo metu žiūrovai jaučia vienybę, gali „įsikūnyti“ į teatro scenoje vykstantį gyvenimą. Taip pat, didžioji dalis vaikų negali perprasti gilesnio turinių kūrinių, kadangi jie yra pripratę prie greitai pateikiamos ir lengvai suprantamos vaizdinės informacijos. Teatras lavina vaikų interpretaciją, analizuoja įvairias situacijas bei ugdo jų kritinį mąstymą.
Tad kodėl teatras reikalingas mokykloje? Mokyklai svarbu plėsti ugdymo galimybes ir kurti naujas edukacines veiklas. Mokyklai, kuri siekia visapusiškai ugdyti ir auginti kūrybiškas, kritiškai mąstančias asmenybes, neužtenka tik tradicinių pamokų. Tokia mokykla turi kurti patrauklias lavinimo programas, tad teatras – labai reikalingas pagalbininkas. Teatras – labai palanki erdvė, kurioje mokinys gali įsijausti į kitokį gyvenimą, nei jam įprastas ar suprantamas. Juk jauną žmogų ugdo ne taisyklės, drausmė, o patirtys. Matydamas teatre vaidinamo spektaklio blogą turinį, vaikas tobulėja. Teatras jam leidžia suprasti, kas yra gerai ar blogai.

Akimirka iš spektaklio „Nerinkite manęs prezidentu“
Post proceso teatras. Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, jau daugiau nei 3 metus, veikiantis Post proceso teatras kuria pridėtinę vertę čia besimokantiems mokiniams. Šio teatro režisierius ir pagrindinis aktorius – mokyklos vadovas Tomas Lagūnavičius. Todėl mokiniams stebėti spektaklius ir juose dalyvauti yra ypač įdomu. Dažniausiai mokyklos aplinkoje santykis su mokytojais bei mokyklos vadovais išlaikomas akademinis, tuo tarpu teatro metu mokiniai jaučiasi daug drąsiau ir jaukiau. Šis teatras mokinius priartina prie meno srities, supažindina su skirtingais teatro žanrais, kviečia juos apmąstyti socialiai svarbias temas bei diskutuoti įvairiais klausimais.
Artimiausiu metu (kovo 12 d. 12 val.) mokykloje bus pristatytas spektaklis „Atimkite iš manęs vaiką“. Vienas pagrindinių šio spektaklio elementų – aktyvi diskusija, kurioje visi dalyviai galės iškelti klausimus, išreikšti bei apginti savo poziciją. Esminiai spektaklio klausimai: koks yra teisingas vaiko auklėjimas?; kaip išauginti dorą vaiką?; ar valstybė turėtų kištis į vaiko auklėjimą?; ar vaiko auginimas turi būti kiekvienos šeimos individualus pasirinkimas? Neįprasta ir šio spektaklio forma – spektaklis vyks pagal virtualaus teatro principus. Tai reiškia, kad spektaklis žiūrovams bus pateikiamas du kartus. Pirmas kartas – veiksmas vyks scenoje ir virtualioje erdvėje, antrą kartą veiksmas vyks tik virtualioje erdvėje.
Kviečiame visus pamatyti šį spektaklį. Galėsite diskutuoti, kalbėtis ir bendrauti. Tikime, kad po šio spektaklio suprasite, kad teatras yra puiki ugdymo priemonė.
Jeigu turite klausimų dėl galimybės mokytis Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, kreipkitės el. paštu: info@ksjmc.lt

Norite susipažinti su šiuolaikiniu menu? Ateikite mokytis pas mus!

Ar esate girdėję apie tokią mokyklą, kurioje veiktų meno galerija? O mokyklą, kurioje vyktų šiuolaikinio meno parodos? Greičiausiai ne. Bent jau kol kas Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (toliau – KSJMC) konkurentų šioje srityje neturi. Rugsėjo mėnesį duris atvėrusio, Šiuolaikinio meno ir mokslo centro (toliau – ŠMMC) kuratorės Emilija Šneiderytė ir Giedrė Kavaliauskaitė, lankytojus jau spėjo nustebinti netradiciniais sprendimais, išskirtiniais menininkais, performansais bei šiuolaikinio meno kūriniais.

Paroda „Moterys interpretuojančios moterį“: Deimantės Statenytės batų kompozicija
Kokia gi šio centro veikla ir esmė? ŠMMC vykdo tris pagrindines veiklas. Visų pirma, šiuolaikinio meno ir mokslo centras edukuoja visuomenę. Kiekvieną darbo dieną ŠMMC facebook paskyros sekėjai gali skaityti straipsnius apie šiuolaikinio meno ir mokslo istoriją, skirtingas meno šakas, pasaulinio lygio menininkus ir jų meno objektus. Antroji veikla – šiuolaikinio meno parodų organizavimas. Kiekvieną mėnesį centras lankytojus pritraukia naujomis parodomis (fotografija, meniniai tyrimai, tapyba, skulptūros ir t. t.), kurios stebina įvairiapusiškumu bei nestandartiniais sprendimais. Trečioji veikla – iniciatyvos Kauno mieste. Įvairiose miesto vietovėse organizuojamos iniciatyvos, skatinančios įsitraukti ir kauniečius. Ir tokiu būdu priartėti prie šiuolaikinio meno. Viena iš tokių iniciatyvų – „Kolormaksimalizmo laužai“. Šios idėjos esmė – rudenėjantį Kauną nuspalvinti ryškiomis spalvomis. Žmonės visame Kaune ieškojo paslėptų laužų, radus juos galėjo nusifotografuoti ir nuotrauką atsiųsti į ŠMMC profilį.
Gali kilti klausimas: „Kodėl toks dėmesys skiriamas šiuolaikiniam menui?“. Tačiau, kodėl ne? Juk pasaulis nuolat kinta, o šiuolaikinis menas kaip niekas kitas atskleidžia pasaulio kitoniškumą, įvairiapusiškumą. Lietuvoje šiuolaikinis menas dar nėra įsitvirtinęs, nėra pilnai išvystytas, tad KSJMC siekia, kad šiuolaikinis menas taptų prieinamas ir suprantamas didesnei daliai nei yra šiuo metu. Galima kelti ir kitą klausimą: „Kokią naudą ŠMMC suteikia mokyklos mokiniams?“. Pasak mokyklos vadovo vaikai prie šiuolaikinio meno turi būti pratinami nuo pat mažens, tuomet yra didesnė galimybė, kad suaugę jie supras meno reikšmę ir laikys jį vertybe: ,,Jie nuolat susiduria su šiuolaikiniu menu, nesvarbu nori jie to, ar ne – tai neišvengiama. Jie mato eksponatus, praeina pro juos, kartais susidomėję dalyvauja ir parodų atidarymuose, stebi menininkus. Tikiu, kad vieną dieną jie ir patys norės padaryti kažką panašaus, ką mato kiekvieną dieną ar bent supras tokio meno grožį“.

Parodos „Tiltas į kosmosą“ akimirka
Per mažiau nei pusmetį ŠMMC surengė 7 parodas, kurios subūrė 19 skirtingų menininkų. Parodų temos labai įvairios, moteriškumo tematika nagrinėta parodoje „Moterys interpretuojančios moterį“. Paroda „Tiltas į kosmosą“ atskleidė psichodelinio meno subtilybes, „ManifestArt“ – atskleidė teatro tematiką. Mūsų visuomenėje vyraujančius veidus ir jų kaukes menininkai demonstravo parodoje „Deformuoti veidai“. Socialiai skaudžia ir svarbia tema – apie dingstančius žmones, kvietė diskutuoti paroda „(Ne)vaikiška (Ne)pasaka“. Ne mažiau įdomi buvo ir paroda „Neįsikūnijimas“, leidžianti parodos lankytojams patiems įsitraukti į meno eksponavimą. Na, o paskutinė ŠMMC paroda pranoko net ir organizatorių lūkesčius, personalinė Eimučio Markūno paroda „Miesto spalvinis kodas. Nereikalingi“ susilaukė ne tik lankytojo dėmesio, bet ir LRT televizijos. Reportažas apie parodą buvo transliuotas laidoje „Kultūros diena“.

Eimučio Markūno paroda „Miesto spalvinis kodas. Nereikalingi“: Saulės Zokaitytės performansas.
Mokykloje besimokantys mokiniai jau priprato, kad kiekvieną mėnesį čia „vis kažkas vyksta“. Jie noriai padeda ruoštis parodoms, laukia, ką vėl galės išvysti ir kas juos nustebins. Tikimės, kad ateityje jie ir patys prisidės prie šiuolaikinio meno ar bent jau supras jo esmę ir vertę. Na, o jeigu ir Jūs susidomėjote šiuolaikiniu menu ir manote, kad Jūsų vaikas galėtų čia mokytis, kviečiame prisijungti prie mūsų mokyklos.
Jeigu turite klausimų, drąsiai rašykite mums el. paštu: info@ksjmc.lt

Iškovotas aukso medalis ir įspūdingas Airono Survilos pasirodymas tarptautiniame taekwondo turnyre „Prezidento taurė“

Vasario 2-3 dienomis, Vokietijoje vyko tarptautinis taekwondo turnyras „Prezidento taurė“. Lietuvos garbę turnyre gynė Kauno sporto mokyklos „SM Gaja“ auklėtinis – Aironas Survila. Dešimtmetis jaunuolis pademonstravo įspūdingą taekwondo techniką ir pelnė aukso medalį.
Turnyre dalyvavo apie 1000 kovotojų iš USA, Korėjos, Ispanijos, Vokietijos, Danijos, Rusijos bei kitų šalių. Vaikų amžiaus grupėje šis taekwondo turnyras yra stipriausias bei didžiausias iš visų. Jau antri metai iš eilės į šį konkursą susirenka pajėgiausi sportininkai iš viso pasaulio. Lietuvos atstovas Aironas svorio kategorijoje iki 39 kg. iškovojo pirmąją vietą. Jis taekwondo sportu užsiima jau 5-erius metus. Aironas pastovus tarptautinių konkursų bei turnyrų prizininkas, gerais rezultatais bei įvairiais laimėjimais nuolat džiugina savo trenerį – Aurimą Masį.

Aukso medalio prizininkas – Aironas Survila ir jo treneris – Aurimas Masys
Svorio kategorijoje iki 39 kg. dalyvavo 10 sportininkų iš įvairių šalių. Pirmojoje kovoje Aironas kovojo su Prancūzijos atstovu – Medhi El Azhar. Ši kova iš kitų išsiskyrė tuo, kad dėl techninių kliūčių truko net 40 min. Tačiau šie trukdžiai nesutrukdė Aironui, jis neprarado koncentracijos ir kovą laimėjo pakankamai lengvai, rezultatu 30:5.
Antrojoje kovoje Lietuvos sportininkas susitiko su Vokietijos atstovu – Jason Geyik. Aironas kovą laimėjo įtikinamu rezultatu, 24:7.
Trečiajai kovai Aironas itin ruošėsi, kadangi varžovas – Šveicaras Adem Azemi atrodė pakankamai rimtas priešininkas ir laimėjo prieš tai buvusią kovą. Tačiau Lietuvos atstovas, pusfinalio kovoje, stebėtinai lengvai įveikė priešininką ir laimėjo, rezultatu 15:3.
Finalinė kova įvyko 7 valandą vakaro, o varžybos prasidėjo 8 valandą ryto. Tad jėgų kovoti pas sportininkus buvo likę nedaug. Džiugu, kad Aironas nepasidavė ir ketvirtojoje kovoje taip pat pasirodė itin sėkmingai ir įveikė Vokietijos atstovą – Danil Lavrov, rezultatu 15:2.
Lietuvos atstovo – Airono treneris neslėpė džiaugsmo po įvykusios kovos ir gyrė savo auklėtinį: „Labai džiaugiuosi Airono pergale, visi varžovai buvo rimtai pasiruošę, tačiau Aironas parodė išskirtinį meistriškumą, užsispyrimą ir gerą techniką. Manau, kad ateityje jis pasieks labai daug taekwondo srityje“, – po varžybų įspūdžiais dalinosi treneris Aurimas Masys.
Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras džiaugiasi dar viena Airono pergale ir linki sėkmės ateityje. Na, o jeigu ir jūs norite siekti taekwondo karjeros, susiekite el. paštu – laisvalaikis@ksjmc.lt
Taekwondo treniruotės vyksta – Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, Sandėlių g. 7, Kaunas