PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020

 

 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020
5-6 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11-12 11nt 12nt
I 1 matematika lietuvių k. biologija fizika istorija lietuvių k. verslo vad. anglų k. matematika anglų k.
2 lietuvių k. biologija istorija lietuvių k. fizika ekonomika matematika lietuvių k. biologija inform. tech. anglų k. muzika lietuvių k.
3 anglų k. istorija lietuvių k. inform. tech. dailė rusų k. lietuvių k. fizika muzika matematika lietuvių k. biologija
4 dailė matematika verslo vad. anglų k. lietuvių k. istorija fizinis ugd. matematika lietuvių k. biologija anglų k. inform. tech.
5 gamta ir žm. inform. tech. matematika muzika fizinis ugd. matematika istorija lietuvių k. dailė anglų k. verslo vad.
6(1) fizinis ugd. dailė muzika lietuvių k. fizinis ugd. matematika anglų k. inform. tech. fizika anglų k.
7(2) rusų k. fizinis ugd. muzika fizika dailė inform. tech.
8(3) biologija
9(4) matematika
10(5) fizika
11(6) inform. tech.
5(6) 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11(12) 11nt 12nt
II 1 rusų k. anglų k. istorija geografija biologija matematika chemija lietuvių k. dorinis ugd. verslo vad. vokiečių k.
2 anglų k. matematika geografija lietuvių k. istorija biologija lietuvių k. chemija matematika lietuvių k. dorinis ugd. rusų k.
3 lietuvių k. geografija lietuvių k. chemija anglų k. dailė dorinis ugd. matematika biologija istorija vokiečių k. rusų k.
4 matematika lietuvių k. inform. tech. biologija chemija geografija matematika rusų k. dailė dorinis ugd. fizinis ugd. vokiečių k.
5 geografija fizinis ugd. chemija dorinis ugd. dizainas lietuvių k. anglų k. istorija lietuvių k. anglų k. matematika
6(1) inform. tech. dailė verslo vad. anglų k. chemija muzika dorinis ugd. fizinis ugd. rusų k.
7(2) fizinis ugd. anglų k. žurnalistika verslo vad. fizinis ugd. anglų k. chemija
8(3) anglų k.
9(4) dorinis ugd.
10(5) dailė
11(6) dizainas
5(6) 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11(12) 11nt 12nt
III 1 lietuvių k. fizika lietuvių k. anglų k. ekonomika dorinis ugd. geografija matematika rusų k. lietuvių k.
2 matematika lietuvių k. dorinis ugd. matematika anglų k. lietuvių k. verslo vad. istorija geografija fizika lietuvių k. rusų k.
3 istorija anglų k. geografija ekonomika lietuvių k. technolog. rusų k. žurnalistika fizika lietuvių k. matematika dorinis ugd.
4 technolog. dorinis ugd. matematika žurnalistika matematika anglų k. piliet. pagr. anglų k. lietuvių k. fizinis ugd. lietuvių k. geografija
5 dorinis ugd. fizinis ugd. žurnalistika fizinis ugd. geografija fizika lietuvių k. matematika vokiečių k. rusų k. verslo vad. dailė
6(1) technolog. rusų k. anglų k. matematika žurnalistika dorinis ugd. muzika fizinis ugd. lietuvių k. geografija matematika
7(2) matematika anglų k. geografija dizainas matematika žurnalistika rusų k. muzika
8(3) lietuvių k.
9(4) lietuvių k.
10(5) geografija
11(6) geografija
5(6) 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11(12) 11nt 12nt
IV 1 istorija fizika chemija biologija lietuvių k. lietuvių k. anglų k. anglų k. matematika vokiečių k.
2 matematika istorija anglų k. lietuvių k. biologija inform.tech. matematika chemija lietuvių k. lietuvių k. anglų k. fizika
3 lietuvių k. anglų k. lietuvių k. istorija inform.tech. matematika biologija fizika technolog. anglų k. vokiečių k. chemija
4 gamta ir žm. matematika fizika chemija fizinis ugd. anglų k. dailė piliet. pagr. matematika inform. tech. vokiečių k. istorija
5 fizinis ugd. lietuvių k. dizainas matematika vokiečių k. inform. tech. lietuvių k. biologija anglų k.
6(1) muzika technolog. fizinis ugd. lietuvių k. rusų k. žurnalistika matematika
7(2) žm. s./rus. k. fizinis ugd. muzika
8(3) chemija
9(4) žurnalistika
10(5) istorija
11(6) istorija
5 (6) 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11(12) 11nt 12nt
V 1 geografija biologija lietuvių k. rusų k. chemija istorija fizika lietuvių k. lietuvių k. matematika
2 lietuvių k. matematika anglų k. lietuvių k. fizika fizinis ugd. chemija geografija istorija matematika rusų k. lietuvių k.
3 anglų k. geografija fizinis ugd. fizika lietuvių k. lietuvių k. matematika rusų k. chemija istorija lietuvių k.
4 rusų k. matematika istorija matematika lietuvių k. anglų k. lietuvių k. chemija lietuvių k. geografija fizinis ugd.
5 lietuvių k matematika geografija fizika rusų k. dailė
6(1) muzika lietuvių k. rusų k. dizainas
7(2) muzika dailė
8(3) chemija
9(4) rusų k.
10(5) matematika
11(6) matematika

Pamokų tvarkaštis (Rugsėjis)

Klasės III–IV

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

 ŠEŠTADIENIS

Eil. Nr. Laikas Rugsėjo 7 d. Rugsėjo 14 d. Rugsėjo 21 d. Rugsėjo 28 d.
1. 8.30 – 9.15 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
2. 9.25 – 10.10 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3. 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
4. 11.35 – 12.20 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
5. 12.30 – 13.15 Anglų k. Anglų k. Biologija-Chemija Biologija-Chemija
6. 13.25 – 14.10 Anglų k. Anglų k. Biologija-Chemija Biologija-Chemija
7. 14.20 – 15.05 Anglų k. Anglų k. Biologija-Chemija Biologija-Chemija

 

Pamokų tvarkaraštis Mokymosi pamaina – 2 vakarų

Klasės III–IV

 

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis. Mokymosi pamaina – 2 vakarų.

 

ANTRADIENIS

Eil. Nr. Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 – 17.15 Biologija

Fizika

Biologija

Fizika

Biologija

Fizika

Biologija

Fizika

2. 17.25 – 18.05 Istorija

Geografija

Istorija

Geografija

Istorija

Geografija

Istorija

Geografija

3. 18.15 – 19.00 Matematika Matematika Matematika Matematika
4. 19.30 – 20.15 Matematika Matematika Matematika Matematika
5. 20.20 – 21.05 Rusų k. Rusų k. Rusų k. Rusų k.

TREČIADIENIS

Eil.

Nr.

Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 – 17.15 Verslas ir vadyba

Dailė

Verslas ir vadyba

Dailė

Verslas ir vadyba

Dailė

Dorinis
2. 17.25 – 18.05 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3. 18.15 – 19.00 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
4. 19.30 – 20.15 Anglų k. Anglų k. Anglų k. Anglų k.
5. 20.20 – 21.05 Informacinės technologijos   Fizinis ugd.

___________________________________