Šeštadieninis pamokų tvarkaraštis (Lapkritis)

Klasės III–IV

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

ŠEŠTADIENIS

Eil. Nr. Laikas Lapkričio 2 d. Lapkričio 9 d. Lapkričio 16 d. Lapkričio 23 d.
1. 8.30 – 9.15 Biologija Istorija-Geografija Matematika Lietuvių k.
2. 9.25 – 10.10 Biologija Istorija-Geografija Matematika Lietuvių k.
3. 10.20 – 11.05 Biologija Istorija-Geografija Matematika Lietuvių k.
4. 11.35 – 12.20 Biologija Istorija-Geografija Matematika Lietuvių k.
5. 12.30 – 13.15 Biologija Istorija-Geografija Biologija-Chemija Lietuvių k.
6. 13.25 – 14.10 Biologija Biologija-Chemija Fizinis ugd. Biologija-Chemija
7. 14.20 – 15.05 Biologija Biologija-Chemija Fizinis ugd. Biologija-Chemija

Mokytojų diena

Spindulys esti begalinės šviesos. (Vydūnas)
Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro pedagogai Mokytojo dieną nusprendė švęsti
neįprastai, bet keliaudami švietėjų ir kultūros veikėjų numintais takais. Sekdami paskui lietuvišką
knygą, mokytojai vyko į pažintinę-edukacinę kelionę „Mažoji Lietuva – istorijos ženkluose“. Šios
kelionės tikslas – prisiminti įžymius žmones ir jų nuopelnus, susipažinti su Vilkyškių, Pagėgių,
Tauragės architektūriniais statiniais, gamtos objektais, analizuoti Mažosios Lietuvos istoriją ir jos
integravimo galimybes ugdant jaunąją kartą.
Atvykę į Vilkyškius, susipažinome su miestelio istorija, klausėmės pasakojimų apie paminklų
atsiradimą Pirmajame pasauliniame kare žuvusiems vilkyškiečiams ir atsikrausčiusiems
zalcburgiečiams atminti, apsilankėme Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje bei Vilkyškių
dvare.
Susipažinę su Vilkyškio miesteliu, vykome prie Raganų eglės – vieno iš įspūdingiausių Lietuvoje
gamtos paminklų. Po to keliavome į Bitėnus, Martyno Jankaus spaustuvę-muziejų. Čia mus
pasitikusi muziejaus direktorė papasakojo apie M. Jankaus gyvenimą, jo nuopelnus Lietuvai.
Kiekvienas kelionės dalyvis galėjo pavaikščioti po atviru dangumi įkurtame „Mažosios Lietuvos
paveikslų sode“, dalyvauti edukaciniame užsiėmime „Odos šiurenimai“.
Aplankę Bitėnų kapinaites – Mažosios Lietuvos šviesuolių panteoną, kopėme į Rambyno kalną, kur
stovintys akmenys šių dienų žmogui primena apie baltų tikėjimą ir kviečia įžiebti savąją ugnį.
Nuvykę į Pagėgius – miestą vakarų Lietuvoje, šiek tiek į pietvakarius nuo Tauragės, žvelgėme į
Kultūros centrą, Pagėgių liuteronų bažnyčią, biblioteką. Vaikščiojome Pagėgių miesto takeliais,
žavėjomės įspūdingomis miesto vietomis.
Paskutinis mūsų išvykos aplankytas miestas – Tauragė. Susipažinę su miesto istorija, apsilankę
Tauragės pilyje bei nusifotografavę prie miesto simbolio – Tauro, su nauja energija ir įspūdžiais
grįžome namo.
KSJMC pedagogai dėkoja mokytojui Sauliui Jonui Martinaičiui už suorganizuotą edukacinę
kelionę. Pasak filosofo Vydūno, „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas.“
Mes, mokytojai, praturtinome savo kultūrinį akiratį, kuris suteiks galimybę integruoti įgytas
kompetencijas kuriant modernias pamokas.

Šeštadieninis pamokų tvarkaraštis (spalis)

Klasės III–IV

Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

ŠEŠTADIENIS (Spalis)

Eil. Nr. Laikas Spalio 5 d. Spalio 12 d. Spalio 19 d. Spalio 26 d.
1. 8.30 – 9.15 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k.
2. 9.25 – 10.10 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k.
3. 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k.
4. 11.35 – 12.20 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Istorija-Geografija
5. 12.30 – 13.15 Etika Istorija-Geografija Anglų k. Istorija-Geografija
6. 13.25 – 14.10 Etika Istorija-Geografija Anglų k. Istorija-Geografija
7. 14.20 – 15.05 Etika Istorija-Geografija Anglų k. Istorija-Geografija