Šių metų kovo 26-31 dienomis dalyvavau tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Mobilių įrenginių kaip mokymo priemonių naudojimas”. Į kursus buvau siunčiamas pagal Kauno suaugusiųjų mokymo centro vykdomą ES Erasmus+KA1 programos  projektą „Kuriant inovatyvią suaugusiųjų mokyklą“ Nr. 2016-1-LT01-K104-022975.

Kursai vyko Dubline, o juos rengė tarptautinė organizacija „EUROPASS TEACHER ACADEMY“.  Kursai buvo skirti asmenims, besidomintiems pažangiomis technologijomis ir jų pritaikymu mokymo tikslams. Buvo aiškinama, kaip nešiojamieji, planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai gali būti integruojami į mokytojų priemonių rinkinį.

Kursų metu buvo naudojami aktyvūs darbo metodai: darbas grupėse, komandinis darbas, taikant IKT buvo analizuojami straipsniai internete, rengiama vaizdinė medžiaga, vaizdo prezentacijos, apklausos, vertinimo kriterijai.

Kursuose išgirdome daug naujų idėjų, kaip įtraukti technologijas organizuojant pamokas, dirbant mažose grupėse ir atliekant praktines užduotis. Išmokome naudotis programine įranga, platformomis ir programomis, skirtomis bendrauti, valdyti grupes ir skatinti bendradarbiavimą. Taip pat buvo pateikti pavyzdžiai, kaip mokymąsi galima sustiprinti  naudojant technologinius žaidimus ir testus.

 

Kursai vyko pagal iš anksto parengtą planą, pateikiant asmenines arba grupines užduotis, jas sprendžiant pasitelkus šiuolaikines technologijas. Daugiausiai dėmesio buvo skiriama išsiaiškinti mokymo medžiagos pateikimo galimybėms ir kaip jas praktiškai panaudoti.Visa mokymų medžiaga buvo dėstoma praktinių pavyzdžių arba užduočių pagalba.

Nuotolinio mokymo organizavimo bei IT diegimo specialistas Rytis Rūkštelė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.