Atsiųsti Kauno suaugusiųjų mokymo centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.doc