Mokykla, skirta suaugusiems asmenims mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, 12–16 metų mokiniams, stokojantiems mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintiems mokymosi sunkumų, linkusiems į praktinę veiklą, mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, gaunant reikiamą resocializacinę pagalbą, 16–17 metų dirbantiems mokiniams mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą ir asmenims, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė,  mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

Planuojamas priimti mokinių skaičius.

Dėl mokyklos reorganizacijos, nuo 2018-2019 mokslo metų pradžios, jauno ir dirbančio jaunimo mokiniai registruojami į Kauno suaugusiųjų mokymo centro jaunimo ir dirbančio jaunimo klases.

Mokinių priėmimo sąlygos

1. Asmuo, pageidaujantis mokytis Kauno suaugusiųjų mokymo centre, mokyklos direktoriui pateikia:

2. Prašymą.

3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą), mokymosi pasiekimų pažymėjimą, arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

4. Asmuo pageidaujantis mokytis jaunimo klasėse privalo pateikti:

4.1 nustatytos formos pažyma apie sveikatą (f-027-1/a).

4.2 Dvi 3×4 nuotraukas.

Dokumentai priimami tiesiogiai raštinėje, 7 kab. I-V 08:00 – 18:00 (pietūs 11:00 – 12:00) , tel. pasiteiravimui (8-37) 457135 )

Failai atsisiuntimui:

Prasymas (Priemimo mokytis)

Mokinio priėmimo mokytis sutartis (vidurinis ugdymas)

Individualaus ugdymo planas

Priėmimo mokytis tvarka 2018-2019 m. m.


Teikti prašymus mokytis 2018-2019 mokslo metams reikia į suaugusiųjų mokymo centro jaunimo klases.

Prašymus mokytis 2018–2019 m.m. Kauno suaugusiųjų mokymo centro jaunimo ir dirbančio jaunimo klasėse galėsite pateikti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos.

Asmenys, pageidaujantys mokytis suaugusiųjų klasėse, privalo atvykti į centro raštinę Sandėlių g. 7  (7 kab. I-V 08:00 – 18:00 (pietūs 11:00 – 12:00) , tel. pasiteiravimui (8-37) 457135 ).

Kauno rajono ar kitų vietovių gyventojams pateikti dokumentus reikės tiesiogiai kreipiantis į pasirinktą mokymo įstaigą.

Prašymo dėl priėmimo į mokymo centrą padavimo data ir laikas įtakos priimamų asmenų eiliškumui neturi.

Jei norinčiųjų mokytis mokymo centre yra daugiau nei laisvų vietų, asmenys priimami atsižvelgiant į jų motyvacijos mokytis mokykloje įvertinimo rezultatus.

Mokinių priėmimas įforminamas sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Rašytinė sutartis tarp mokinio ir centro sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

registracijos vartotojo vadovas.docx


Mokiniai pasakoja apie mokyklą: