2018 M. LIETUVIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) DALIES ŽODŽIU (VIEŠOJO KALBĖJIMO) PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO LAIKAS

Eil. Nr. Pavardė, vardas Data Laikas
1. Čenys Vitas 2018-04-09 13.30
2. Grigauskas Vladas 2018-04-09 13.45
3. Janavičius Vladas 2018-04-09 14.00
4. Janušauskaitė Justina 2018-04-09 15.15
5. Jasevičius Nerijus 2018-04-09 15.30
6. Kiseliova Justina 2018-04-09 15.45
7. Kočenaitė Monika 2018-04-10 14.15
8. Ladavičius Augustas 2018-04-10 14.30
9. Meilutis Žygimantas 2018-04-10 14.45
10. Merkelis Evaldas 2018-04-10 15.15
11. Merkininkaitė Paulina 2018-04-16 12.45
12. Skripkiūnas Rolanas 2018-04-16 13.45
13. Stulgytė Jurgita 2018-04-16 14.00
14. Puidokaitė Karina 2018-04-16 14.30
15. Švedaitė Adrijana 2018-04-16 15.15
16. Garmus Vakaris 2018-04-16 15.30
17. Bruzgaitė Evelina 2018-04-16 15.45
18. Balandienė Renata 2018-04-17 14.15
19. Buzilovaitė Karina 2018-04-17 14.30
20. Mironas Mindaugas 2018-04-17 14.45
21. Petrauskas Žygimantas 2018-04-17 15.00
22. Gineika Ričardas 2018-04-17 15.15
23. Vaitkutė Milda 2018-04-17 15.30

——————————————————

 

PATVIRTINTA

Lietuvos  Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. spalio 31 įsakymu Nr. V-827

(TAR, 2017-11-02, Nr. 17315)

 

2017–2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO

TVARKARAŠTIS

 

 

Patikrinimas

 

Laikotarpis / data

 

Pradžia

1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)  

Ugdymo procese

*
2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

(žodžiu)

 

Vasario 12 d. – balandžio 25 d.

*
3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I dalis  

Gegužės 28 d.

9 val.
4. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II dalis  

Gegužės 29 d.

9 val.
5. Matematika  

Birželio 1 d.

9 val.
6. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių)

(raštu)

 

Birželio 6 d.

9 val.

 

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.