1. Formalusis ugdymas
  2. Neformalusis švietimas mokykloje