Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre nuaidėjo mokslo ir žinių šventės aidai

Rugsėjo 3-ąją Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre vyko mokslo ir žinių šventės minėjimas. Su atskubėjusia mokslo metų pradžia buvo pasveikinta mokymo centro pedagogų bendruomenė, moksleiviai ir jų tėveliai.

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius Tomas Lagūnavičius, akcentuodamas mokyklų susijungimą ir tapimą bendru vienetu, pasveikino visus susirinkusius. „Šie mokslo metai mums ypatingi tuo, kad įgavome naują švietimo įstaigos statusą ir pavadinimą. Nuo šios dienos verčiame naują lapą, reiškiantį naują pradžią, todėl linkiu, kad ši nauja pradžia visiems būtų sėkminga ir pilna tik pačių geriausių įspūdžių“ – visiems linkėjo direktorius.

Muzikos garsais šventės dalyvius pasveikino ir mokymo centro muzikos mokytojo Gintaro Petraškos mokiniai. Gitaristas Edvinas Januška susirinkusiems dovanojo jausmingą ispaniško romanso pasirodymą, o „Lietuvos balso“ dalyvė Karina Ivanickytė palietė ne vieno širdį, atlikdama Justės Arlauskaitės-Jazzu dainą „Rudens naktis sustojo“.

Šventės metu pristatyta ir nuo rudens duris atverianti atvira laisvalaikio erdvė. Šios erdvės koordinatoriai Adomas, Sigitas ir Edita pakvietė 14-29 metų Kauno miesto jaunuolius atvykti į atvirą laisvalaikio erdvę ir užsiimti veikla pagal individualius pomėgius. Šventę vainikavo direktoriaus pavaduotojos Linos Ševčiukienės sveikinimo žodžiai. Pavaduotoja moksleiviams pristatė ir būsimasias jų auklėtojas, kurios po ceremonijos su moksleiviais pasuko klasių link.

 

 


Tvarkaraštis

Pamokų tvarkaraščiai

Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – dieninė

ATSISIŲSTI: pamokų tvarkaraštis 2018-2019

Sav. D. pam.
5-6 7 8a 8b 9a 9dj 10a 10dj 11-12 11nt 12nt
I 1 anglų k. lietuvių k. lietuvių k. istorija biologija fizika matematika vokiečių k.
2 matematika istorija matematika lietuvių k. chemija verslo vad. anglų k. lietuvių k. fizika biologija
3 istorija matematika chemija matematika anglų k. fizika lietuvių k. rusų k. lietuvių k. inform. tech.
4 dailė fizika anglų k. ekonomika lietuvių k. lietuvių k. rusų k. inform. tech. lietuvių k. matematika
5 lietuvių k. anglų k. kūno kult. fizika biologija rusų k. matematika dailė istorija vokiečių k.
6(1) dailė muzika lietuvių k. inform. tech. vokiečių k. kūno kult. rusų k.
7(2) muzika lietuvių k. rusų k.
8(3) anglų k.
9(4) biologija
10(5) matematika
11(6) matematika
II 1 lietuvių k. biologija verslo vad. anglų k. lietuvių k. dorinis ugd. istorija lietuvių k. matematika geografija
2 gamta ir žm. matematika lietuvių k. geografija matematika istorija lietuvių k. dorinis ugd. vokiečių k. verslo vad.
3 matematika geografija istorija dorinis ugd. vokiečių k. matematika biologija rusų k. inform. tech. dailė
4 anglų k. lietuvių k. matematika biologija ekonomika rusų k. vokiečių k. geografija dailė anglų k.
5 kūno kult. technolog. anglų k. žurnalistika rusų k. lietuvių k. dorinis ugd. anglų k. verslo vad. matematika
6(1) muzika kūno kult. rusų k. lietuvių k. žurnalistika anglų k. lietuvių k. anglų k. matematika
7(2) muzika kūno kult. matematika rusų k.
8(3) istorija
9(4) dorinis ugd.
10(5) verslo vad.
11(6) geografija
III 1 dorinis ugd. lietuvių k. biologija lietuvių k. geografija piliet. pagr. chemija matematika lietuvių k.
2 matematika istorija lietuvių k. geografija anglų k. lietuvių k. matematika lietuvių k. dorinis ugd.
3 anglų k. dorinis ugd. geografija lietuvių k. technolog. istorija kūno kult. matematika rusų k.
4 kūno kult. rusų k. matematika istorija dorinis ugd. lietuvių k. inform. tech. anglų k. geografija vokiečių k.
5 technolog. kūno kult. dorinis ugd. žurnalistika lietuvių k. matematika rusų k. anglų k.
6(1) technolog. rusų k. kūno kult. lietuvių k. muzika matematika inform. tech. anglų k. dorinis ugd.
7(2) kūno k./rusų žurnalistika lietuvių k. muzika dailė
8(3) geografija
9(4) inform. tech.
10(5) žurnalistika
11(6) rusų k.
IV 1 geografija matematika anglų k. matematika fizika lietuvių k. chemija biologija lietuvių k. istorija
2 matematika biologija lietuvių k. chemija geografija piliet. pagr. lietuvių k. lietuvių k. matematika fizika
3 gamta ir žm. fizika geografija lietuvių k. istorija chemija anglų k. matematika vokiečių k. kūno kult.
4 lietuvių k. anglų k. chemija piliet. pagr. inform. tech. fizika matematika kūno kult. biologija lietuvių k.
5 inform. tech. lietuvių k. matematika biologija anglų k. technolog. lietuvių k.
6(1) inform. tech. dailė matematika anglų k. kūno kult. muzika
7(2) inform. tech. kūno kult. dailė muzika
8(3) dailė
9(4) dizainas
10(5) anglų k.
11(6) anglų k.
V 1 istorija lietuvių k. lietuvių k. anglų k. matematika verslo vad. geografija fizika chemija vokiečių k.
2 geografija matematika fizika chemija dailė anglų k. lietuvių k. istorija matematika lietuvių k.
3 lietuvių k. geografija istorija rusų k. kūno kult. chemija dailė verslo vad. lietuvių k. matematika
4 lietuvių k. anglų k. dizainas fizika lietuvių k. matematika rusų k. kūno kult. anglų k.
5 žm. s./rusų kūno kult. verslo vad. matematika anglų k. chemija
6(1) istorija matematika anglų k. muzika rusų k.
7(2) kūno kult. rusų k. muzika
8(3) matematika
9(4) fizika
10(5) chemija
11(6) chemija

Pastaba: trečiadienį 7 pamoka – vokiečių k. 5-10 jaunimo klasių mokiniams


III TRIMESTRO ĮSKAITŲ TVARKARAŠTIS NUOTOLINIU BŪDU BESIMOKANTIEMS MOKINIAMS

 

Eil. Dalykas Kabineto   Įskaitų laikas  
Nr.   numeris Birželio 11 d. Birželio 12 d. Birželio 13 d.
1. Etika

 

19 15.10-15.55
2. Lietuvių kalba

 

34 13.30-14.15 14.20-15.05

16.00-17.00

3. Anglų k.

 

25 16.00-16.45,

17.00-17.45

4. Vokiečių k.

 

21 15.30-16.15,

16.30-17.15

5. Rusų k.

 

32 16.00-16.45,

17.50-18.35

6. Matematika

 

33 16.00-16.45

18.40-19.25

7. Istorija

 

21 15.30-16.15,

16.30-17.15

8. Geografija

 

26 16.00-16.45

18.40-19.25

9. Biologija

 

26 16.00-16.45

18.40-19.25

10. Fizika

 

36 17.50-18.35
11. Chemija

 

26 15.10-15.55 17.50-18.35
12. Dailė/Dizainas/ Tekstilė

 

32 14.20-15.05,

15.10-15.55

13. Verslas ir vadyba/

Ekonomika

26 15.10-15.55 17.50-18.35
14. Kūno kultūra

 

Sporto salė 20.00-20.45
15. Informacinės technologijos 24 15.10-15.55

 


Dailės egzamino darbai

Gegužės 21 d. būrys Kauno suaugusiųjų mokymo centro mokinių pristatė dailės egzamino darbus. Didžiuojamės mokinių išradingumu ir sveikiname sėkmingai išlaikius egzaminą!
Primename, kad vyksta priėmimas kitiems mokslo metams.  Įgyti vidurinį išsilavinimą galite ne tik nuotoliniu būdu, bet ir lankydami pamokas šeštadieniais!


III TRIMESTRO ĮSKAITŲ TVARKARAŠTIS NUOTOLINIU BŪDU BESIMOKANTIEMS DVYLIKTOKAMS

 

2018 m. gegužės mėn.

Eil. Nr. Dalykas Kabineto numeris Gegužės 22 d. (antradienis) Gegužės 23 d. (trečiadienis)
Laikas Laikas
1. Etika 19 9.00 – 15.00
2. Lietuvių kalba 34 14.10 – 14.55

18.35 – 19.20

16.00 – 16.45
3. Anglų k. 25 16.50 – 17.35

17.50 – 18.35

4. Vokiečių k. 21 16.55 – 19.25 17.00 – 17.45
5. Rusų k. 32 17.00 – 17.45

17.50 – 18.35

6. Matematika 33 16.00 – 16.45

18.40 – 19.25

7. Istorija 21 16.55 – 19.25 17.00 – 17.45
8. Geografija 26 18.40 – 19.25 17.50 – 18.35
9. Biologija 26 18.40 – 19.25 17.50 – 18.35
10. Fizika 36 17.00 – 17.45

17.50 – 18.35

11. Chemija 26 19.30 – 20.15
12. Dailė/Dizainas 32 8.00 – 21.00
13. Tekstilė 32 8.00 – 21.00
14. Verslas ir vadyba 26 19.30 – 20.15

20.20 – 21.05

15. Kūno kultūra sporto salė 20.00 – 20.45
16. Informacinės technologijos 35 19.30 – 20.15

 


Nauja mokyklos paslauga

Daugelis paklausti, kodėl nelanko mokyklos, ar neturi vidurinio išsilavinimo, gūžteli pečiais ir ir pagalvoję vardina priežastis: mokykloje neįdomu, sunku keltis anksti, trukdo darbas, kuris užtikrina finansinį stabilumą ir kt. Atsižvelgę į tai, kauniečius galima nuraminti – jie galės rinktis internetinį mokymą (dar vadinamu online).

Skelbiame priėmimą! Nuo rugsėjo mėnesio formuojamos grupės  5-12 klasių mokiniams  online mokymui.

Šiuo būdu mokytis gali Kauno suaugusiųjų mokymo centro ir Kauno jaunimo mokyklos mokiniai. Kiekviena pamoka transliuojama tiesiogiai, specialiai įrengtame kabinete. Mokytojos dėsto pamokos medžiagą, mokinys kompiuterio ar net telefono ekrane stebi. Jis gali užduoti klausimus, į kuriuos pedagogas atsakys iš karto. Ryšys tarp mokinio ir mokytojo išlieka, tik jis tampa virtualus.

Skaityti daugiau »


Kuklus Taekwondo čempionas: „Kovos meno ginantis gatvėje dar neprireikė“

Iš pirmo žvilgsnio drovus, ramus, lieknas vaikinukas, davus startą treneriui, tampa – šaltas, sukandęs dantis ir ypač susikaupęs. Užsidėjęs rytų kovos menų aprangą, Tomas Staskevičius, pasikeičia ir ryžtingai stoja į kovą. Šiandien jis taekwondo treniruotes derina su mokslais Kauno suaugusiųjų mokymo centre, o savo pasiekimų nesureikšmina.

Tomai, trumpai papasakok apie save.

Mokausi Kauno suaugusiųjų mokymo centre, vienuoliktoje klasėje. Kalbant apie taekwondo sporto pasiekimus turiu pasakyti, kad laimėjau Lietuvos taekwondo atvirame čempionate (80 plius kategorijoje) II-ąją vietą. Ruošiausi varžyboms ilgą laiką, nes tikiu, kad norint pasiekti aukštų rezultatų negali sustoti.

Jus paruošė treneris Aurimas Masys. Ar būtent treneris uždegė ugnelę ateiti į treniruotes ir išbandyti šį Rytų kovos meną?

Ateiti paskatino draugas, kuris jau anksčiau lankė. Pabandžiau ir aš vis dar čia. Treneris mato, kur reikia tobulėti ir visada motyvuoja, stebi ir dalinasi patarimais, kad rezultatai būtų kuo aukštesni. O mes stengiamės, kad mus įvertintų ir pakeltų lygį pagal diržų spalvą.

-Kiek laiko tobulini taekwondo techniką?

Skaityti daugiau »


Erasmus+ tarptautinė kvalifikacijos tobulinimo kursai „Mobilių įrenginių kaip mokymo priemonių naudojimas”

Šių metų kovo 26-31 dienomis dalyvavau tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Mobilių įrenginių kaip mokymo priemonių naudojimas”. Į kursus buvau siunčiamas pagal Kauno suaugusiųjų mokymo centro vykdomą ES Erasmus+KA1 programos  projektą „Kuriant inovatyvią suaugusiųjų mokyklą“ Nr. 2016-1-LT01-K104-022975.

Kursai vyko Dubline, o juos rengė tarptautinė organizacija „EUROPASS TEACHER ACADEMY“.  Kursai buvo skirti asmenims, besidomintiems pažangiomis technologijomis ir jų pritaikymu mokymo tikslams. Buvo aiškinama, kaip nešiojamieji, planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai gali būti integruojami į mokytojų priemonių rinkinį.

Kursų metu buvo naudojami aktyvūs darbo metodai: darbas grupėse, komandinis darbas, taikant IKT buvo analizuojami straipsniai internete, rengiama vaizdinė medžiaga, vaizdo prezentacijos, apklausos, vertinimo kriterijai.

Kursuose išgirdome daug naujų idėjų, kaip įtraukti technologijas organizuojant pamokas, dirbant mažose grupėse ir atliekant praktines užduotis. Išmokome naudotis programine įranga, platformomis ir programomis, skirtomis bendrauti, valdyti grupes ir skatinti bendradarbiavimą. Taip pat buvo pateikti pavyzdžiai, kaip mokymąsi galima sustiprinti  naudojant technologinius žaidimus ir testus.

 

Kursai vyko pagal iš anksto parengtą planą, pateikiant asmenines arba grupines užduotis, jas sprendžiant pasitelkus šiuolaikines technologijas. Daugiausiai dėmesio buvo skiriama išsiaiškinti mokymo medžiagos pateikimo galimybėms ir kaip jas praktiškai panaudoti.Visa mokymų medžiaga buvo dėstoma praktinių pavyzdžių arba užduočių pagalba.

Nuotolinio mokymo organizavimo bei IT diegimo specialistas Rytis Rūkštelė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 


2018 M. LIETUVIŲ KALBOS (GIMTOSIOS) DALIES ŽODŽIU (VIEŠOJO KALBĖJIMO) PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO LAIKAS

 

Eil. Nr. Pavardė, vardas Data Laikas
1. Čenys Vitas 2018-04-09 13.30
2. Grigauskas Vladas 2018-04-09 13.45
3. Janavičius Vladas 2018-04-09 14.00
4. Janušauskaitė Justina 2018-04-09 15.15
5. Jasevičius Nerijus 2018-04-09 15.30
6. Kiseliova Justina 2018-04-09 15.45
7. Kočenaitė Monika 2018-04-10 14.15
8. Ladavičius Augustas 2018-04-10 14.30
9. Meilutis Žygimantas 2018-04-10 14.45
10. Merkelis Evaldas 2018-04-10 15.15
11. Merkininkaitė Paulina 2018-04-16 12.45
12. Skripkiūnas Rolanas 2018-04-16 13.45
13. Stulgytė Jurgita 2018-04-16 14.00
14. Puidokaitė Karina 2018-04-16 14.30
15. Švedaitė Adrijana 2018-04-16 15.15
16. Garmus Vakaris 2018-04-16 15.30
17. Bruzgaitė Evelina 2018-04-16 15.45
18. Balandienė Renata 2018-04-17 14.15
19. Buzilovaitė Karina 2018-04-17 14.30
20. Mironas Mindaugas 2018-04-17 14.45
21. Petrauskas Žygimantas 2018-04-17 15.00
22. Gineika Ričardas 2018-04-17 15.15
23. Vaitkutė Milda 2018-04-17 15.30

 


Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis, valstybinis brandos egzaminas, 2018-04-04 – 2018-04-06

Egzaminas: Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis, valstybinis brandos egzaminas, 2018-04-04 – 2018-04-06

 

Egzamino centras: Šv. Mato gimnazija

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė Data Laikas
1. Arnoldas Bukauskas IVA 2018-04-04 9:15
2. Vytenis Burneikis IVA 2018-04-04 9:35
3. Eligijus Gytautas Dėjus IVC 2018-04-04 16
4. Dainius Jatkauskas IVB 2018-04-04 9:15
5. Aistė Jurgelevičiūtė IVC 2018-04-04 11:25
6. Nora Kilinskaitė IVA 2018-04-04 15
7. Kamilė Mačernytė IVA 2018-04-04 9:15
8. Jovita Ramanauskaitė IVA 2018-04-04 11:45
9. Julius Sergejenko IVA 2018-04-04 15
10. Sonata Sinkevičienė Buvę mokiniai 2018-04-04 16
11. Ernestas Sodaitis IVA 2018-04-04 9:15
12. Airida Steponaitė IVB 2018-04-04 15
13. Bernadeta Žemaitaitytė IVA 2018-04-04 14:30

Neįgaliesiems