Abiturientams

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu,

 

 


2018 – 2019 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

BANDOMŲJŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Bandomasis egzaminas Data
1. Matematika Balandžio 16 d.
2. Lietuvių k. ir literatūra Balandžio 30 d.

ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita Data
1. Lietuvių kalba ir literatūra 2019 m. balandžio 8 d. – balandžio 19 d.

BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Egzaminas Egzamino tipas Data
2. Technologijos Mokyklinis 2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.
3. Menai Mokyklinis 2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.
4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis) Mokyklinis 2019 m. balandžio 2 d. – 2019 m. gegužės 18 d.*
5. Brandos darbas

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis  

2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 1 d.

2019 m. sausio 30 d. – 2020 m. balandžio 1 d.

 

Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia
PAGRINDINĖ SESIJA
6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2019 m. balandžio 24, 25, 26 d. (T, K, Pn) 9 val.
7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2019 m. balandžio 25, 26 d. (K, Pn) 9 val.
8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2019 m. balandžio 26 d. (Pn) 9 val.
9. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2019 m. gegužės 6 d. (P) 9 val.
10. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2019 m. gegužės 11 d. (Š) 9 val.
11. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis 2019 gegužės 15 d. (T) 9 val.
12. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2019 m. gegužės 20 d. (P) ** 9 val.
13. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis 2019 m. gegužės 22 d. (T) 9 val.
14. Chemija Valstybinis 2019 m. gegužės 28 d. (A) 9 val.
15. Informacinės technologijos Valstybinis 2019 m. gegužės 30 d. (K) 9 val.
16. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis Valstybinis 2019 m. birželio 1 d. (Š) 9 val.
17. Biologija Valstybinis 2019 m. birželio 4 d. (A) 9 val.
18. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2019 m. birželio 6 d. (K) ** 9 val.
19. Fizika Valstybinis 2019 m. birželio 10 d. (P) 9 val.
20. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2019 m. birželio 12 d. (T) 9 val.
21. Matematika Valstybinis 2019 m. birželio 14 d. (Pt) 9 val.
22. Istorija Valstybinis 2019 m. birželio 18 d. (A) 9 val.
23. Geografija Valstybinis 2019 m. birželio 20 d. (K) 9 val.

 

PAKARTOTINĖ SESIJA
24. Lietuvių kalba ir literatūra Valstybinis 2019 m. birželio 21 d. 9 val.
25. Užsienio kalbos (prancūzų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2019 m. birželio 21 d.** 13 val.
26. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2019 m. birželio 25 d. 9 val.
27. Biologija Valstybinis 2019 m. birželio 25 d. 13 val.
28. Geografija Valstybinis 2019 m. birželio 26 d. 9 val.
29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2019 m. birželio 26 d. 13 val.
30. Matematika Valstybinis 2019 m. birželio 27 d. 9 val.
31. Užsienio kalbos (vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2019 m. birželio 27 d.** 13 val.
32. Istorija Valstybinis 2019 m. birželio 28 d. 9 val.
33. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2019 m. birželio 28 d. 13 val.
34. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2019 m. liepos 1 d. 9 val.
35. Informacinės technologijos Valstybinis 2019 m. liepos 2 d. 9 val.
36. Fizika Valstybinis 2019 m. liepos 2 d. 13 val.
37. Chemija Valstybinis 2019 m. liepos 3 d. 9 val.
38. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis 2019 m. liepos 3 d. 13 val.
39. Muzikologija (II dalis) Mokyklinis 2019 m. liepos 4 d. 9 val.
40. Lietuvių kalba ir literatūra Mokyklinis 2019 m. liepos 11 d. 9 val.

* Įskaitos, egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku;

** Užsienio kalbos (prancūzų) brandos egzaminas vyktų birželio 6 d., o pakartotinėje sesijoje – birželio 27 d., jeigu nebūtų registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti  ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus.