Bendroji informacija

Centras dirba šešias dienas per savaitę. Pamokų laikas:

Rytinė pamaina

I pamoka            8.30 – 9.15

II pamoka          9.25 – 10.10

III pamoka         10.20 – 11.05

IV pamoka         11.35 – 12.20

V pamoka          12.30 – 13.15

VI pamoka         13.25 – 14.10

VII pamoka       14.20 – 15.05

 

Popietinė pamaina

I pamoka            13.25 – 14.10

II pamoka          14.20 – 15.05

III pamoka         15.15 – 16.00

IV pamoka         16.30 – 17.15

V pamoka          17.25 – 18.05

 

Vakarinė pamaina (2 vakarų neakivaizdininkai)

I pamoka            16.30 – 17.15

II pamoka          17.25 – 18.05

III pamoka         18.15 – 19.00

IV pamoka         19.30 – 20.15

V pamoka          20.20 – 21.05

 

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS  2019-2020 m. m.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

Ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

 

Klasės Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
5-10 ir I-III gimnazijos klasės 06-23 37
IV gimnazijos klasės 05–22 33

Ugdymo(si) procesas skirstomas trimestrais:

  Trimestrai
Klasės I trimestras

(nuo – iki)

II trimestras

(nuo – iki)

III trimestras

(nuo – iki)

5-10 ir I-III gimnazijos klasės 2019-09-02 iki

2019-11-29

2019-12-02 iki

2020-03-06

2020-03-09 iki

2020-06-23

IV gimnazijos klasės 2019-09-02 iki

2019-11-29

2019-12-02 iki

2019-03-06

2020-03-09 iki

2020-05-22


Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – dieninė.

 

 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020
5-6 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11-12 11nt 12nt
I 1 matematika lietuvių k. biologija fizika istorija lietuvių k. verslo vad. anglų k. matematika anglų k.
2 lietuvių k. biologija istorija lietuvių k. fizika ekonomika matematika lietuvių k. biologija inform. tech. anglų k. muzika lietuvių k.
3 anglų k. istorija lietuvių k. inform. tech. dailė rusų k. lietuvių k. fizika muzika matematika lietuvių k. biologija
4 dailė matematika verslo vad. anglų k. lietuvių k. istorija fizinis ugd. matematika lietuvių k. biologija anglų k. inform. tech.
5 gamta ir žm. inform. tech. matematika muzika fizinis ugd. matematika istorija lietuvių k. dailė anglų k. verslo vad.
6(1) fizinis ugd. dailė muzika lietuvių k. fizinis ugd. matematika anglų k. inform. tech. fizika anglų k.
7(2) rusų k. fizinis ugd. muzika fizika dailė inform. tech.
8(3) biologija
9(4) matematika
10(5) fizika
11(6) inform. tech.
5(6) 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11(12) 11nt 12nt
II 1 rusų k. anglų k. istorija geografija biologija matematika chemija lietuvių k. dorinis ugd. verslo vad. vokiečių k.
2 anglų k. matematika geografija lietuvių k. istorija biologija lietuvių k. chemija matematika lietuvių k. dorinis ugd. rusų k.
3 lietuvių k. geografija lietuvių k. chemija anglų k. dailė dorinis ugd. matematika biologija istorija vokiečių k. rusų k.
4 matematika lietuvių k. inform. tech. biologija chemija geografija matematika rusų k. dailė dorinis ugd. fizinis ugd. vokiečių k.
5 geografija fizinis ugd. chemija dorinis ugd. dizainas lietuvių k. anglų k. istorija lietuvių k. anglų k. matematika
6(1) inform. tech. dailė verslo vad. anglų k. chemija muzika dorinis ugd. fizinis ugd. rusų k.
7(2) fizinis ugd. anglų k. žurnalistika verslo vad. fizinis ugd. anglų k. chemija
8(3) anglų k.
9(4) dorinis ugd.
10(5) dailė
11(6) dizainas
5(6) 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11(12) 11nt 12nt
III 1 lietuvių k. fizika lietuvių k. anglų k. ekonomika dorinis ugd. geografija matematika rusų k. lietuvių k.
2 matematika lietuvių k. dorinis ugd. matematika anglų k. lietuvių k. verslo vad. istorija geografija fizika lietuvių k. rusų k.
3 istorija anglų k. geografija ekonomika lietuvių k. technolog. rusų k. žurnalistika fizika lietuvių k. matematika dorinis ugd.
4 technolog. dorinis ugd. matematika žurnalistika matematika anglų k. piliet. pagr. anglų k. lietuvių k. fizinis ugd. lietuvių k. geografija
5 dorinis ugd. fizinis ugd. žurnalistika fizinis ugd. geografija fizika lietuvių k. matematika vokiečių k. rusų k. verslo vad. dailė
6(1) technolog. rusų k. anglų k. matematika žurnalistika dorinis ugd. muzika fizinis ugd. lietuvių k. geografija matematika
7(2) matematika anglų k. geografija dizainas matematika žurnalistika rusų k. muzika
8(3) lietuvių k.
9(4) lietuvių k.
10(5) geografija
11(6) geografija
5(6) 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11(12) 11nt 12nt
IV 1 istorija fizika chemija biologija lietuvių k. lietuvių k. anglų k. anglų k. matematika vokiečių k.
2 matematika istorija anglų k. lietuvių k. biologija inform.tech. matematika chemija lietuvių k. lietuvių k. anglų k. fizika
3 lietuvių k. anglų k. lietuvių k. istorija inform.tech. matematika biologija fizika technolog. anglų k. vokiečių k. chemija
4 gamta ir žm. matematika fizika chemija fizinis ugd. anglų k. dailė piliet. pagr. matematika inform. tech. vokiečių k. istorija
5 fizinis ugd. lietuvių k. dizainas matematika vokiečių k. inform. tech. lietuvių k. biologija anglų k.
6(1) muzika technolog. fizinis ugd. lietuvių k. rusų k. žurnalistika matematika
7(2) žm. s./rus. k. fizinis ugd. muzika
8(3) chemija
9(4) žurnalistika
10(5) istorija
11(6) istorija
5 (6) 7 8a 8b 9a 9b 9s 10a 10b 10s 11(12) 11nt 12nt
V 1 geografija biologija lietuvių k. rusų k. chemija istorija fizika lietuvių k. lietuvių k. matematika
2 lietuvių k. matematika anglų k. lietuvių k. fizika fizinis ugd. chemija geografija istorija matematika rusų k. lietuvių k.
3 anglų k. geografija fizinis ugd. fizika lietuvių k. lietuvių k. matematika rusų k. chemija istorija lietuvių k.
4 rusų k. matematika istorija matematika lietuvių k. anglų k. lietuvių k. chemija lietuvių k. geografija fizinis ugd.
5 lietuvių k matematika geografija fizika rusų k. dailė
6(1) muzika lietuvių k. rusų k. dizainas
7(2) muzika dailė
8(3) chemija
9(4) rusų k.
10(5) matematika
11(6) matematika

Klasės III–IV

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

ŠEŠTADIENIS (Gegužė)

Eil. Nr. Laikas Gegužės 2 d. Gegužės 9 d. Gegužės 16 d. Gegužės 23 d.

(tik III kl.)

Gegužės 30 d.

(tik III kl.)

1. 8.30 – 9.15 Matematika Lietuvių k. Anglų k. Lietuvių k. Istorija-Geografija
2. 9.25 – 10.10 Matematika Lietuvių k. Anglų k. Lietuvių k. Istorija-Geografija
3. 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių k. Anglų k. Lietuvių k. Biologija-Chemija
4. 11.35 – 12.20 Matematika Lietuvių k. Istorija-Geografija Lietuvių k. Biologija-Chemija
5. 12.30 – 13.15 Matematika Biologija-Chemija Istorija-Geografija
6. 13.25 – 14.10 Anglų k. Biologija-Chemija Istorija-Geografija
7. 14.20 – 15.05 Anglų k. Biologija-Chemija

Mokymosi būdas – neakivaizdinis.Mokymosi forma – grupinė.

Mokymosi pamaina – 2 vakarų.

Klasės III–IV

 Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis. Mokymosi pamaina – 2 vakarų.

ANTRADIENIS

Eil. Nr. Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 – 17.15 Biologija, Fizika Biologija, Fizika Biologija, Fizika Biologija, Fizika
2. 17.25 – 18.05 Istorija, Geografija Istorija, Geografija Istorija, Geografija Istorija, Geografija
3. 18.15 – 19.00 Matematika Matematika Matematika Matematika
4. 19.30 – 20.15 Matematika Matematika Matematika Matematika
5. 20.20 – 21.05 Rusų k. Rusų k. Rusų k. Rusų k.

TREČIADIENIS

Eil.Nr. Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 – 17.15 Verslas ir vadyba, Dailė Verslas ir vadyba, Dailė Verslas ir vadyba, Dailė Dorinis
2. 17.25 – 18.05 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3. 18.15 – 19.00 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
4. 19.30 – 20.15 Anglų k. Anglų k. Anglų k. Anglų k.
5. 20.20 – 21.05 Informacinės technologijos   Fizinis ugd.

Mokinių atostogos numatomos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Suaugusiųjų klasės formuojamos kelis kartus per metus.

Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:

  1. grupinis kasdienis arba nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę;
  2. grupinis neakivaizdinis – pamokos vyksta 1 dieną per savaitę (šeštadienį) arba 2 vakarus per savaitę;
  3. pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų.