Bendroji informacija

Centras dirba šešias dienas per savaitę. Pamokų laikas:

  • Srautams numatytas skirtingas pietų pertraukų laikas: 5-8 kl. pietauja po trijų pamokų, 9-12 kl. – po keturių pamokų.

  • Planuojamos dvi to paties dalyko pamokos iš eilės.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS  2020-2021 m. m.

  • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.
  • Ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

 

Klasės Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
5-10 ir I-III gimnazijos klasės 06-22 37
IV gimnazijos klasės 05–21 33
  • Ugdymo procesas skirstomas į trimestrus:
  Trimestrai
Klasės I trimestras

(nuo – iki)

II trimestras

(nuo – iki)

III trimestras

(nuo – iki)

5-10 ir I-III gimnazijos klasės 2020-09-01 iki

2020-11-30

2020-12-01 iki

2021-03-05

2021-03-08 iki

2021-06-22

IV gimnazijos klasės 2020-09-01 iki

2020-11-30

2020-12-01 iki

2021-03-05

2021-03-08 iki

2021-05-21

Centras dirba šešias dienas per savaitę. Pamokų laikas:

Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – dieninė.

 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (NUO 2020-09-01)
11 kab. 10 kab. 9 kab. 26 kab. 25 kab. 24 kab. 22 kab.
5-6 srautas 7 srautas 8 srautas 9 srautas 10 srautas 11 srautas 12 srautas
I 1 lietuvių k. anglų k. lietuvių k. biologija istorija matematika lietuvių k.
2 lietuvių k. anglų k. lietuvių k. biologija istorija matematika lietuvių k.
3 gamta ir žm. lietuvių k. istorija anglų k. lietuvių k. lietuvių k. matematika
4 gamta ir žm. lietuvių k. istorija anglų k. lietuvių k. lietuvių k. matematika
5 IT muzika fizinis ugd. dailė biologija istorija geografija
6 fizinis ugd. dailė muzika žurn./v.vad. fizinis ugd.
7 muzika technolog. žurn./v.vad.
5-6 srautas 7 srautas 8 srautas 9 srautas 10 srautas 11 srautas 12 srautas
II 1 matematika istorija matematika ekonomika matematika anglų k. vokiečių k.
2 matematika istorija matematika lietuvių k. matematika anglų k. vokiečių k.
3 istorija matematika biologija lietuvių k. geografija verslo vad. anglų k.
4 istorija matematika žurnalistika fizika chemija biologija anglų k.
5 rusų k. (6) fizinis ugd. verslo vad. fizika chemija IT biologija
6 rusų k. (6) fizinis ugd. dailė IT piliet. pagr. verslo vad.
7 dizainas muzika žurn./v.vad.
5-6 srautas 7 srautas 8 srautas 9 srautas 10 srautas 11 srautas 12 srautas
III 1 anglų k. lietuvių k. geografija matematika lietuvių k. chemija rusų k.
2 anglų k. lietuvių k. geografija matematika lietuvių k. dorinis ugd. anglų k.
3 lietuvių k. dorinis ugd. lietuvių k. anglų k. fizika rusų k. chemija
4 lietuvių k. biologija lietuvių k. dorinis ugd. fizika rusų k. dailė
5 geografija (6) biologija rusų k. žurn./dizain. dorinis ugd. fizinis ugd. fizika
6 geografija (6) rusų k. anglų k. žurn./dizain. fizinis ugd. fizika muzika
7 vokiečių k. rusų k. fizinis ugd. muzika IT
5-6 srautas 7 srautas 8 srautas 9 srautas 10 srautas 11 srautas 12 srautas
IV 1 žm. sauga (5) matematika anglų k. geografija rusų k. lietuvių k. matematika
2 dorinis ugd. matematika anglų k. geografija rusų k. lietuvių k. matematika
3 matematika rusų k. matematika lietuvių k. anglų k. matematika lietuvių k.
4 matematika IT matematika lietuvių k. anglų k. matematika lietuvių k.
5 technolog. fizika dorinis ugd. fizinis ugd. IT vokiečių k.
6 technolog. fizika IT fizinis ugd. muzika
7 fizinis ugd. fizinis ugd. žurn./dizain.
5-6 srautas 7 srautas 8 srautas 9 srautas 10 srautas 11 srautas 12 srautas
V 1 lietuvių k. anglų k. chemija istorija lietuvių k. geografija rusų k.
2 dailė lietuvių k. chemija istorija anglų k. vokiečių k. rusų k.
3 anglų k. geografija lietuvių k. chemija matematika vokiečių k. dorinis ugd.
4 fizinis ugd. geografija fizika chemija matematika dailė istorija
5 fizinis ugd. matematika dailė
6 vokiečių k.

 

Klasės III–IV

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

ŠEŠTADIENIS (Spalis)

Eil. Nr. Laikas Spalio 3 d. Spalio 10 d. Spalio 17 d. Spalio 24 d.
1. 8.30 – 9.15 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k.
2. 9.20 – 10.05 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k.
3. 10.10 – 10.55 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k.
4. 11.00 – 11.45 Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Istorija-Geografija
5. 12.15 – 13.00 Verslas ir vadyba Etika Istorija-Geografija
6. 13.05 – 13.50 Verslas ir vadyba Etika Istorija-Geografija
7. 13.55 – 14.40 Verslas ir vadyba Etika Istorija-Geografija

 

Mokymosi pamaina – 2 vakarų.

 Klasės III–IV

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis. Mokymosi pamaina – 2 vakarų.

ANTRADIENIS

Eil. Nr. Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 – 17.15 Biologija Biologija Biologija Biologija
2. 17.20 – 18.05 Istorija

Geografija

Istorija

Geografija

Istorija

Geografija

Istorija

Geografija

3. 18.10 – 18.55 Matematika Matematika Matematika Matematika
4. 19.25 – 20.10 Matematika Matematika Matematika Matematika
5. 20.15 – 21.00 Rusų k. Rusų k. Rusų k. Rusų k.

TREČIADIENIS

Eil.

Nr.

Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 – 17.15 Verslas ir vadyba

Dailė

Verslas ir vadyba

Dailė

Verslas ir vadyba

Dailė

Dorinis
2. 17.20 – 18.05 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3. 18.10 – 18.55 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
4. 19.25–20.10 Anglų k. Anglų k. Anglų k. Anglų k.
5. 20.15 –21.00 Informacinės technologijos   Fizinis ugd.

___________________________________

Mokinių atostogos numatomos:

  • Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) – Centro ugdymo turinio dalis. Ją organizuoja kiekvienas mokytojas dalykininkas ne tik Centre, bet ir kitose aplinkose. Veiklų trukmė prilyginama atitinkamų mokomųjų dalykų trukmei. Planuojamos veiklos:

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Dalyviai Atsakingi
1. Kūrybinė projektinė diena ,,Muzika + chemija = meilė“ KSJMC mokiniai Muzikos ir chemijos mokytojai
2. Pažintinė projektinė veikla ,,Kalbos kultūra verslo etikoje“ KSJMC mokiniai Lietuvių k., verslo ir ekonomikos mokytojai
3. Kūrybinė diena ,,Judesio menas“ KSJMC mokiniai Fizinio ugdymo mokytojai
4. Edukacinė diena ,,Kauno graffiti potekstės ir interpretacijos“ KSJMC mokiniai Menų ir kalbų mokytojai
5. Projektinė diena ,,Statistiniai tyrimai“ KSJMC mokiniai Matematikos, fizikos mokytojai
6. Kūrybinė veikla gamtoje ,,Knyga – geriausias laisvalaikio draugas“ KSJMC mokiniai Kalbų mokytojai
7. Integruotas biologijos-geografijos projektas ,,Paprasto kaštono biologija ir paplitimo žemėlapis Žemųjų Šančių aplinkoje“ KSJMC mokiniai Biologijos, geografijos mokytojai
8. Integruotas istorijos-matematikos projektas ,,Parako sandėlis skaičiuoja metus…“ KSJMC mokiniai Istorijos, matematikos mokytojai
9. Pažintinė diena ,,Įžymios Žemųjų Šančių vietos“ KSJMC mokiniai IT, užsienio kalbų mokytojai
10. Mokslo metų užbaigimo šventė KSJMC bendruomenė Klasių kuratorės
  • Suaugusiųjų klasės formuojamos kelis kartus per metus.

Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:

  1. grupinis kasdienis arba nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę;
  2. grupinis neakivaizdinis – pamokos vyksta 1 dieną per savaitę (šeštadienį) arba 2 vakarus per savaitę;
  3. pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų.