Bendroji informacija

Centras dirba šešias dienas per savaitę. Pamokų laikas:

Rytinė pamaina

I pamoka            8.30 – 9.15

II pamoka          9.25 – 10.10

III pamoka         10.20 – 11.05

IV pamoka         11.35 – 12.20

V pamoka          12.30 – 13.15

VI pamoka         13.25 – 14.10

VII pamoka       14.20 – 15.05

 

Popietinė pamaina

I pamoka            13.25 – 14.10

II pamoka          14.20 – 15.05

III pamoka         15.15 – 16.00

IV pamoka         16.30 – 17.15

V pamoka          17.25 – 18.05

 

Vakarinė pamaina (2 vakarų neakivaizdininkai)

I pamoka            16.30 – 17.15

II pamoka          17.25 – 18.05

III pamoka         18.15 – 19.00

IV pamoka         19.30 – 20.15

V pamoka          20.20 – 21.05

 

Ugdymo organizavimas 2018–2019 mokslo metais:

5.1. Mokslo metai prasideda rugsėjo 3 d., ugdymo proceso trukmė 5-10, I-III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.

Klasės Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
5-10 ir I-III gimnazijos klasės 06-21 37
IV gimnazijos klasės 05–24 33

Ugdymo(si) procesas skirstomas trimestrais:

  Trimestrai
Klasės I trimestras

(nuo – iki)

II trimestras

(nuo – iki)

III trimestras

(nuo – iki)

5-10 ir I-III gimnazijos klasės 2018-09-03 iki

2018-11-30

2018-12-03 iki

2019-03-08

2019-03-12 iki

2019-06-21

IV gimnazijos klasės 2018-09-03 iki

2018-11-30

2018-12-03 iki

2019-03-08

2019-03-12 iki

2019-05-24

 

  1. Pamokų tvarkaraštis

Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – dieninė

ATSISIŲSTI: pamokų tvarkaraštis 2018-2019

Sav. D. pam.
5-6 7 8a 8b 9a 9dj 10a 10dj 11-12 11nt 12nt
I 1 anglų k. lietuvių k. lietuvių k. istorija biologija fizika matematika vokiečių k.
2 matematika istorija matematika lietuvių k. chemija verslo vad. anglų k. lietuvių k. fizika biologija
3 istorija matematika chemija matematika anglų k. fizika lietuvių k. rusų k. lietuvių k. inform. tech.
4 dailė fizika anglų k. ekonomika lietuvių k. lietuvių k. rusų k. inform. tech. lietuvių k. matematika
5 lietuvių k. anglų k. kūno kult. fizika biologija rusų k. matematika dailė istorija vokiečių k.
6(1) dailė muzika lietuvių k. inform. tech. vokiečių k. kūno kult. rusų k.
7(2) muzika lietuvių k. rusų k.
8(3) anglų k.
9(4) biologija
10(5) matematika
11(6) matematika
II 1 lietuvių k. biologija verslo vad. anglų k. lietuvių k. dorinis ugd. istorija lietuvių k. matematika geografija
2 gamta ir žm. matematika lietuvių k. geografija matematika istorija lietuvių k. dorinis ugd. vokiečių k. verslo vad.
3 matematika geografija istorija dorinis ugd. vokiečių k. matematika biologija rusų k. inform. tech. dailė
4 anglų k. lietuvių k. matematika biologija ekonomika rusų k. vokiečių k. geografija dailė anglų k.
5 kūno kult. technolog. anglų k. žurnalistika rusų k. lietuvių k. dorinis ugd. anglų k. verslo vad. matematika
6(1) muzika kūno kult. rusų k. lietuvių k. žurnalistika anglų k. lietuvių k. anglų k. matematika
7(2) muzika kūno kult. matematika rusų k.
8(3) istorija
9(4) dorinis ugd.
10(5) verslo vad.
11(6) geografija
III 1 dorinis ugd. lietuvių k. biologija lietuvių k. geografija piliet. pagr. chemija matematika lietuvių k.
2 matematika istorija lietuvių k. geografija anglų k. lietuvių k. matematika lietuvių k. dorinis ugd.
3 anglų k. dorinis ugd. geografija lietuvių k. technolog. istorija kūno kult. matematika rusų k.
4 kūno kult. rusų k. matematika istorija dorinis ugd. lietuvių k. inform. tech. anglų k. geografija vokiečių k.
5 technolog. kūno kult. dorinis ugd. žurnalistika lietuvių k. matematika rusų k. anglų k.
6(1) technolog. rusų k. kūno kult. lietuvių k. muzika matematika inform. tech. anglų k. dorinis ugd.
7(2) kūno k./rusų žurnalistika lietuvių k. muzika dailė
8(3) geografija
9(4) inform. tech.
10(5) žurnalistika
11(6) rusų k.
IV 1 geografija matematika anglų k. matematika fizika lietuvių k. chemija biologija lietuvių k. istorija
2 matematika biologija lietuvių k. chemija geografija piliet. pagr. lietuvių k. lietuvių k. matematika fizika
3 gamta ir žm. fizika geografija lietuvių k. istorija chemija anglų k. matematika vokiečių k. kūno kult.
4 lietuvių k. anglų k. chemija piliet. pagr. inform. tech. fizika matematika kūno kult. biologija lietuvių k.
5 inform. tech. lietuvių k. matematika biologija anglų k. technolog. lietuvių k.
6(1) inform. tech. dailė matematika anglų k. kūno kult. muzika
7(2) inform. tech. kūno kult. dailė muzika
8(3) dailė
9(4) dizainas
10(5) anglų k.
11(6) anglų k.
V 1 istorija lietuvių k. lietuvių k. anglų k. matematika verslo vad. geografija fizika chemija vokiečių k.
2 geografija matematika fizika chemija dailė anglų k. lietuvių k. istorija matematika lietuvių k.
3 lietuvių k. geografija istorija rusų k. kūno kult. chemija dailė verslo vad. lietuvių k. matematika
4 lietuvių k. anglų k. dizainas fizika lietuvių k. matematika rusų k. kūno kult. anglų k.
5 žm. s./rusų kūno kult. verslo vad. matematika anglų k. chemija
6(1) istorija matematika anglų k. muzika rusų k.
7(2) kūno kult. rusų k. muzika
8(3) matematika
9(4) fizika
10(5) chemija
11(6) chemija

Pastaba: trečiadienį 7 pamoka – vokiečių k. 5-10 jaunimo klasių mokiniams


Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – neakivaizdinis.
Mokymosi pamaina – 2 vakarų.

 

ANTRADIENIS

Eil. Nr. Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 – 17.15 Biologija

(S. Muchaitė)

Fizika

Chemija

(E. Savickaitė)

Biologija

(S. Muchaitė)

Fizika

Chemija

(E. Savickaitė)

Biologija

(S. Muchaitė)

Fizika

Chemija

(E. Savickaitė)

Biologija

(S. Muchaitė)

Fizika

Chemija

(E. Savickaitė)

2. 17.25 – 18.05 Istorija

(D. Sabaliauskienė)

Geografija

Istorija

(D. Sabaliauskienė)

Geografija

Istorija

(D. Sabaliauskienė)

Geografija

Istorija

(D. Sabaliauskienė)

Geografija

3. 18.15 – 19.00 Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

4. 19.30 –20.15 Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

TREČIADIENIS

Eil.

Nr.

Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 –17.15 Anglų k.

(I. Zaikinienė)

Rusų k.

(T. Puzinova)

Vokiečių k.

(R. Bereišienė)

Anglų k.

(I. Zaikinienė)

Rusų k.

(T. Puzinova)

Vokiečių k.

(R. Bereišienė)

Anglų k.

(I. Zaikinienė)

Rusų k.

(T. Puzinova)

Vokiečių k.

(R. Bereišienė)

Anglų k.

(I. Zaikinienė)

Rusų k.

(T. Puzinova)

Vokiečių k.

(R. Bereišienė)

2. 17.25 –18.05 Matematika

(I. Gečienė)

Matematika

(I. Gečienė)

Matematika

(I. Gečienė)

Matematika

(I. Gečienė)

3. 18.15 –19.00 Matematika

(I. Gečienė)

Matematika

(I. Gečienė)

Matematika

(I. Gečienė)

Matematika

(I. Gečienė)

4. 19.30 –20.15 Verslas ir vadyba

(S. Čerškienė)

Dailė

(L. Marcinkevičiūtė)

Verslas ir vadyba

(S. Čerškienė)

Dailė

(L. Marcinkevičiūtė)

Verslas ir vadyba
(S. Čerškienė)Dailė(L. Marcinkevičiūtė)
Dorinis

(S. Žilinskaitė)

5. 20.20 –21.05 Informacinės technologijos

(A.  Martinkevičienė)

  Kūno k.

(A. Masys)


Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

ŠEŠTADIENIS

 

Eil. Nr. Laikas Gegužės 4 d. Gegužės 11 d. Gegužės 18 d. Gegužės 25 d.

(tik III kl.)

1. 8.30 –9.15 Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Lietuvių k.
2. 9.25 – 10.10 Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Lietuvių k.
3. 10.20 – 11.05 Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Lietuvių k.
4. 11.35 – 12.20 Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Lietuvių k.
5. 12.30 – 13.15 Biologija Istorija/Geografija Anglų k. Istorija/Geografija
6. 13.25 – 14.10 Biologija Etika Anglų k. Istorija/Geografija
7. 14.20 – 15.05 Biologija Kūno k. Anglų k. Istorija/Geografija
Eil. Nr. Laikas Birželio 1 d. Birželio 8 d. Birželio 15 d.
1. 8.30 – 9.15 Lietuvių k. Matematika Matematika
2. 9.25 – 10.10 Lietuvių k. Matematika Matematika
3. 10.20 – 11.05 Lietuvių k. Matematika Matematika
4. 11.35 – 12.20 Lietuvių k. Matematika Matematika
5. 12.30 – 13.15 Biologija Etika Anglų k.
6. 13.25 – 14.10 Biologija Etika Anglų k.
7. 14.20 – 15.05 Biologija Kūno k. Anglų k.

 


Ugdymo dienų organizavimo laikas:

10 dienų, dėl kurių sprendimus priima Centras
10 mėn. KELIONĖ SU KALBŲ AKADEMIJA 06 mėn. KELIONĖ SU ĮVAIZDŽIO DIZAINO AKADEMIJA
11 mėn. KELIONĖ SU IT IR KOMUNIKACIJOS AKADEMIJA 06 mėn. KELIONĖ SU VIZUALIŲJŲ MENŲ AKADEMIJA
05 mėn. KELIONĖ SU SVEIKATOS IR SPORTO AKADEMIJA 06 mėn. KELIONĖ SU TEATRO AKADEMIJA
01 mėn. KELIONĖ SU TAIKOMOJO MOKSLO AKADEMIJA 06 mėn. KELIONĖ SU MUZIKOS AKADEMIJA
04 mėn. KELIONĖ SU PRAKTINĖS FILOSOFIJOS AKADEMIJA 06 mėn. KELIONĖ SU DAILĖS IR DIZAINO AKADEMIJA
5 dienos, dėl kurių sprendimus priima savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo (įvertinęs Centro siūlymus)
06 mėn. Asmeninio projekto pristatymo diena (dalykų pamokose).
06 mėn. Karjeros diena (dalykų pamokose).
06 mėn. Pažinties su Žemųjų Šančių bendruomenėmis diena (dalykų pamokose).
06 mėn. ,,Stand-up“ diena (dalykų pamokose).
06 mėn. Projektinė diena ,,Gyvenimas – tai kelionė“ (dalykų pamokose).

 

 

Mokinių atostogos numatomos:

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.
  • Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui, o IV gimnazijos klasės mokiniams – pasibaigus brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.
  • Jeigu Centro IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
  •  Suaugusiųjų klasės formuojamos kelis kartus per metus.
  • Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:
  1. grupinis kasdienis arba nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę;
  2. grupinis neakivaizdinis – pamokos vyksta 1 dieną per savaitę (šeštadienį) arba 2 vakarus per savaitę;
  3. pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų.