Anglų kalba

(Šiuo metu grupė pilna)
Kviečiu prisijungti prie anglų kalbos užsiėmimų, kiekvieną ketvirtadienį 15:30. 
Mokytis anglų kalbos niekada ne vėlu!
Tai gali kiekvienas, turintis noro, ir nepaisant to, koks yra jo amžius ar išsilavinimas. Todėl, bendrinės anglų kalbos kursai pažengusiems skirti tobulinti jau turimas žinias. Tai praktiniai anglų kalbos užsiėmimai, lavinantys visus kalbinius įgūdžius. Lavinamas suvokimas iš klausos, turtinamas žodynas, tobulinami skaitymo bei rašymo įgūdžiai. Taip pat daug dėmesio skiriama kalbėjimo praktikai, komunikacinių intencijų raiškai.
„Jei kalbi su žmogumi kalba, kurią jis supranta, tavo pasakyti žodžiai keliaus jam į galvą. Jei kalbi su žmogumi jo gimtąja kalba, tavo pasakyti žodžiai pasieks ne tik jo galvą, bet ir širdį.“ (Nelson Mandela)
Daugiau informacijos: 861367249
Birutė