Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkiniai

2019 m. IV ketvirtis

KSJMC Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m.

2019 m. III ketvirtis

KSJMC Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketvirtis 

2019 m. II ketvirtis

Biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m II ketvirtis

2019 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo rinkinys 2019 m. I ketvirtis

2018 m. IV ketvirtis

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų ir įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. III ketvirtis

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. II ketvirtis

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. I ketvirtis

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Forma Nr. 4 Gautinų ir mokėtinų sumų ataskaita

ARCHYVAS

2017 m. biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaita

2015 m. III biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaita