Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkiniai

2024 m. I ketvirtis

2023 m. metinis

2023 m. III ketvirtis

2023 m. II ketvirtis

2023 m. I ketvirtis

2022 m. metinis

2022 m. III ketvirtis

2022 m. II ketvirtis

2022 m. I ketvirtis

2021 m. metinis

2021 m. III ketvirtis

2021 m. II ketvirtis

2021 m. I ketvirtis

2020 m. metinis

2020 m. III ketvirtis

2020 m. II ketvirtis

2020 m. I ketvirtis

2019 m. metinis

2019 m. III ketvirtis

2019 m. II ketvirtis

2019 m. I ketvirtis

2018 m. metinis

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų ir įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. III ketvirtis

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. II ketvirtis

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. I ketvirtis

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Forma Nr. 4 Gautinų ir mokėtinų sumų ataskaita

ARCHYVAS

2017 m. biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaita

2015 m. III biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaita