Biudžeto ataskaitų vykdymo rinkiniai

2019 m. III ketvirtis

KSJMC Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketvirtis 

2019 m. II ketvirtis

Biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m II ketvirtis

2019 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo rinkinys 2019 m. I ketvirtis

2018 m. IV ketvirtis

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų ir įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. III ketvirtis

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. II ketvirtis

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. I ketvirtis

Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Forma Nr. 4 Gautinų ir mokėtinų sumų ataskaita

ARCHYVAS

2017 m. biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaita

2015 m. III biudzeto islaidu samatos vykdymo ataskaita