Mokytojų dalykininkų konsultacijų grafikas

 (nuo 2020 m. birželio 1 d.):

Eil. Nr. Mokytojas Dėstomas dalykas Savaitės dienos/konsultacijų laikas Kabinetas
      I II III IV V  
1. Rima Bereišienė Lietuvių k., vokiečių k. 9 – 11 9 – 11 9 – 11 33
2. Angelė Jačėnienė Lietuvių k. 9 – 11 9 – 11 9 – 11 30
3. Gitana Krutkevičienė Lietuvių k. 9 – 11 9 – 11 9 – 11 9
4. Snieguolė Lozanikovienė Anglų k., biologija 9 – 11 9 – 11 9 – 11 10
5. Tatjana Puzinova Anglų k., rusų k. 9 – 12 9 – 12 9 – 12 34
6. Irena Gečienė Matematika 9 – 12 9 – 12 9 – 11 35
7. Nida Pakėnienė Matematika 9 – 11 9 – 11 32
8. Saulius Jonas Martinaitis Fizika, matematika 9 – 11 9 – 11 9 – 11 31
9. Emilija Savickaitė Chemija 9 – 11 9 – 11 34
10. Oksana Sabatauskienė Biologija 9 – 11 9 – 11 10
11. Danutė Sabaliauskienė Istorija 9 – 11 9 – 11 33
12. Jovita Jankienė Geografija 9 – 11 9 – 11 30
13. Sandra Čerškienė Ekonomika, verslo vad. 9 – 11 32
14. Santa Žilinskienė Etika 9 – 11 11
15. Aušra Martinkevičienė IT, žurnalistika 9 – 11 9 – 11 35
16. Aurimas Masys Fizinis ugdymas 9 – 11 9 – 11 3
17. Adomas Sabaliauskis Fizinis ugdymas 9 – 11 9 – 11 3
18. Gintaras Petraška Muzika 9 – 13 31
19. Ligita Marcinkevičiūtė Dailė, dizainas, technologijos 9 – 11 9 – 11 32

Pagalbos specialistų konsultacijų grafikas:

Eil. Nr. Pagalbos specialistas Savaitės dienos/konsultacijų laikas Kabinetas
      I II III IV V  
1. Nida Pakėnienė Spec. pedagogė 11.15 -13.15 11.15 -13.15 32
2. Lauksmina Samuolienė Psichologė 9 – 12 9 – 12 11

Šeštadienių mokymosi grafikas (Gegužė)

Klasės III–IV

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

 ŠEŠTADIENIS

Eil. Nr. Laikas Gegužės 2 d. Gegužės 9 d. Gegužės 16 d. Gegužės 23 d.

(tik III kl.)

Gegužės 30 d.

(tik III kl.)

1. 8.30 – 9.15 Matematika Lietuvių k. Anglų k. Lietuvių k. Istorija-Geografija
2. 9.25 – 10.10 Matematika Lietuvių k. Anglų k. Lietuvių k. Istorija-Geografija
3. 10.20 – 11.05 Matematika Lietuvių k. Anglų k. Lietuvių k. Biologija-Chemija
4. 11.35 – 12.20 Matematika Lietuvių k. Istorija-Geografija Lietuvių k. Biologija-Chemija
5. 12.30 – 13.15 Matematika Biologija-Chemija Istorija-Geografija
6. 13.25 – 14.10 Anglų k. Biologija-Chemija Istorija-Geografija
7. 14.20 – 15.05 Anglų k. Biologija-Chemija

Akademijų užsiėmimai karantino metu


Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (KSJMC) yra inovatyvi, atsižvelgianti ir prisitaikanti prie visuomenės poreikių, teikianti platų ugdymo, švietimo ir kultūrinių paslaugų spektrą švietimo įstaiga.

Nuo gegužės 18 dienos (pirmadienio) startuojame su atnaujintomis akademijų veiklomis! Jums siūlome šiuos užsiėmimus:

• Pilateso;
• Linijinių šokių;
• Fotografijos;
• Pokalbių, pasakojimų, esė kūrimas ir skaitymas rusų k.

Mums svarbus jūsų saugumas! Visi užsiėmimai vyks lauke ir laikantis visų saugumo reikalavimų (saugaus atstumo, dėvinti apsaugines kaukes, ribojant žmonių skaičių ir t.t.)

Norint dalyvauti akademijos užsiėmimuose BŪTINA užpildyti registracijos formą:
https://forms.gle/HNxmr7ajPD2EA4tE6

Tik gavus patvirtinimą į el.paštą, galėsite atvykti į užsiėmimą.

Kilus klausimams, prašome kreiptis:
El. paštu: laisvalaikis@ksjmc.lt
Tel. nr. 861367249

Susitinkame jau nuo pirmadienio? Kviečiame registruotis!
Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, nes viskas prasideda čia…
 
 
 
 
 

KSJMC pasirengimas dirbti nuotoliniu būdu:

Nuotoliniam mokymui KSJMC jau naudoja Moodle virtualaus mokymo sistemą. Čia yra patalpinta pamokoms reikalinga medžiaga, kuria gali naudotis visi mūsų mokiniai. Taip pat čia turime įkeltas ir video pamokas. Mokiniai, kurie nurodytu metu negali būti pamokoje, jos įrašą, patalpintą Loom, Youtube platformose, gali peržiūrėti jiems patogiu metu. Nuoroda prisijungimui įdedama į Moodle aplinką. Tiesioginėms pamokoms vesti ir konsultacijoms teikti naudojame Skype for Business programą, forumo ir žinučių funkcijas Moodle aplinkoje bei elektroninį paštą. Visiems konkrečios klasės mokiniams išsiunčiamos nuorodos į elektroninį paštą. Mokiniams tereikia paspausti nuorodą ir jie automatiškai yra prijungiami į susitikimą su mokytoju. Atsiskaitomųjų darbų atlikimas galimas keliais būdais:

  1. Išsikėlus elektronines užduotis iš Moodle sistemos jas atlikti ir įkelti atgal į Moodle. (http://moodle.ksjmc.lt)
  2. Atlikti užduotis raštu, jas nufotografuoti ir įkelti į Moodle sistemą arba atsiųsti atlikto darbo nuotraukas mokytojui į elektroninį paštą.
  3. Pasiimti atspausdintas užduotis (sutartu laiku, sutartoje vietoje – be tiesioginio kontakto), jas atlikti bei nufotografavus atsiųsti mokytojui (arba atnešti ir palikti ten, kur pasiėmė).

Mokiniams, neturintiems galimybės mokytis IKT pagalba, atspausdintos užduotys bus paliktos sutartoje vietoje, iš kurios, fiziškai nekontaktuodamas su kitais asmenimis, sutartu laiku galės jas pasiimti. Klasių kuratorės kiekvieną dėstantį mokytoją informuos apie tokiu būdu besimokančius mokinius, susitars dėl užduočių pateikimo laikotarpių ir atsiskaitymų terminų, aiškiai nurodys pasekmes, jeigu mokinys piktybiškai nedalyvaus ugdymo procese.

Grįžtamasis ryšys mokiniams bus teikiamas el. paštu, TaMo arba Moodle aplinkoje. Klasių kuratorės bendraus el. paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir socialinių tinklų pagalba.

Įvertinimai bus įprastai fiksuojami TaMo dienyne. Su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bus bendraujama telefonu, el. paštu, Moodle aplinkoje ir socialiniuose tinkluose.

Mokiniai, kurie mokosi pagal pritaikytas Bendrąsias programas, dalyvaus įvairių dalykų pamokose kartu su visa klase. Jiems ugdymo turinį pritaikys dalyko mokytojas. Mokiniai, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba, bus suskirstyti į grupes. Kiekvienai grupei bus skirtas konsultacinis laikas, kurio metu mokiniai, dalyvaudami vaizdo konferencijoje gaus reikiamą pagalbą.

Specialiųjų poreikių mokiniams, kurie mokomi pagal individualizuotas Bendrąsias programas, ar jų tėvams paruoštos užduotys bus pateikiamos elektroniniu paštu ir TaMo. Atliktų užduočių nuotraukas bus galima atsiųsti į nurodytą el. paštą, kad mokytojas ar specialusis pedagogas matytų rezultatus. Šiems mokiniams nuotoliniu būdu bus teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos. Konsultacijų laikas bus praneštas individualiai kiekvienam mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Specialiųjų poreikių mokiniams, neturintiems galimybių mokytis nuotoliniu būdu, bus naudojama spausdinta mokymo medžiaga, kurią mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) galės pasiimti sutartoje vietoje, individualiai suderintu laiku, kad būtų išvengta fizinio kontakto su kitu asmeniu. Tokiu pačiu principu šie mokiniai galės pateikti jau atliktas užduotis. Ryšys su šiais mokiniais bus palaikomas telefoniniais skambučiais ar trumposiomis žinutėmis.

Atsisiųsti: NUOTOLINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (NUO 2020-03-30).xls

NUOTOLINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (NUO 2020-03-30)
            
            
  5678a, 8b9a, 9b9s10a, 10b10s11nt12nt
I1matematikaanglų k. lietuvių k.biologijafizikalietuvių k.versl. v./žurn.matematika anglų k.
 2lietuvių k.gamta ir žm.biologijaistorijalietuvių k.ekonomikamatematika lietuvių k.inform. tech.muzikalietuvių k.
 3anglų k.matematikaistorijalietuvių k.inform. tech.rusų k.lietuvių k.muzikalietuvių k.biologija
 4dailė matematikaverslo vad.anglų k.istorijafizinis ugd.lietuvių k.anglų k.inform. tech.
 5gamta ir žm.lietuvių k. inform. tech.matematikamuzikamatematikaistorija anglų k.verslo vad.
 6(1)fizinis ugd.inform. tech.dailėmuzikafizinis ugd. anglų k. fizika anglų k.
 7(2) dailė rusų k.  fizika inform. tech. 
            
  5678a9a9s10a10s11nt12nt
II1 lietuvių k. anglų k.istorijageografijamatematikachemijadorinis ugd. vokiečių k.
 2anglų k.technolog.matematikageografijalietuvių k.biologijalietuvių k.matematikadorinis ugd.rusų k.
 3lietuvių k.matematikageografijalietuvių k.chemijadailėdorinis ugd.biologijavokiečių k.rusų k.
 4matematikadorinis ugd.lietuvių k.inform. tech.biologijageografijamatematikadailėfizinis ugd.vokiečių k.
 5 rusų k.fizinis ugd.chemijadorinis ugd.lietuvių k.anglų k.lietuvių k.matematika 
 6inform. tech.geografija dailėanglų k. muzikafizinis ugd.rusų k. 
 7fizinis ugd.   žurn./dizainas verslo vad.anglų k.chemija 
            
  5678a9a9s10a10s11nt12nt
III1lietuvių k.istorijafizikalietuvių k.anglų k.dorinis ugd.geografija rusų k.lietuvių k.
 2matematikaistorijalietuvių k.dorinis ugd.matematikalietuvių k.versl. v./žurn.geografijalietuvių k.rusų k.
 3istorijamatematikaanglų k.geografijaekonomikatechnolog.rusų k.fizikamatematikadorinis ugd.
 4technolog.anglų k. dorinis ugd.matematikažurnalistikaanglų k.piliet. pagr.lietuvių k.lietuvių k.geografija
 5dorinis ugd.geografijafizinis ugd.žurnalistikafizinis ugd.fizikalietuvių k.vokiečių k.verslo vad.dailė
 6technolog.lietuvių k. rusų k.anglų k.žurnalistikamuzikafizinis ugd.  matematika
 7   matematikageografija matematika  muzika
 8    dizainas     
            
  5678a9a9s10a10s11nt12nt
IV1istorijaanglų k. fizikachemijabiologija lietuvių k.anglų k. vokiečių k.
 2matematikagamta ir žm.istorijaanglų k.lietuvių k.inform.tech.matematikalietuvių k.anglų k.fizika
 3lietuvių k.matematikaanglų k.lietuvių k.istorijamatematikabiologijatechnolog.vokiečių k.chemija
 4gamta ir žm.lietuvių k. matematikafizikachemijaanglų k.dailėmatematikavokiečių k.istorija
 5fizinis ugd.muzikalietuvių k.dizainasmatematikavokiečių k.inform. tech. biologijaanglų k.
 6muzikafizinis ugd.technolog.fizinis ugd.  rusų k.  matematika
 7žmogaus s.fizinis ugd.    žurnalistika   
            
  5678a9a9s10a10s11nt12nt
V1  biologijalietuvių k. chemijaistorijalietuvių k.lietuvių k.matematika
 2lietuvių k. matematikaanglų k.lietuvių k.fizinis ugd.chemijaistorijarusų k.lietuvių k.
 3anglų k. geografijafizinis ugd.fizika lietuvių k.rusų k.istorijalietuvių k.
 4 lietuvių k. rusų k.matematikaistorijalietuvių k.anglų k.chemijageografijafizinis ugd.
 5 rusų k.lietuvių k matematika fizika dailė 
 6 technolog. muzika rusų k.     
 7 fizinis ugd.  dailė     
 8    dizainas     
            
            
Pastaba: antradienį ir ketvirtadienį 7 pamoka – vokiečių k. 5-10 jaunimo klasių mokiniams      

[pdf-embedder url=“http://www.ksjmc.lt/wp-content/uploads/2020/03/Nuotoliniu_studiju_tvarka.pdf“ title=“Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas“]

Trenerio Aurimo Masio mokinių pergalės Kaliningrade

Kovo 1 dieną Kaliningrade, Rusijoje vyko tarptautinis taekwondo turnyras “KÖNIG OPEN”, kuriame dalyvavo net 387 sportininkai iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos ir Lietuvos. Pastarąją atstovavo 5 sportininkai – trenerio Aurimo Masio mokiniai, sporto mokyklos „SM Gaja“ auklėtiniai.
Sportininkai parodė, ko yra verti. Paulina Maminskaitė (51 kg) jaunučių kategorijoje iškovojo 1-osios vietos medalį, finalinėje kovoje nugalėjusi Rusijos atstovę. „SM Gaja“ auklėtinis Kajus Jakelaitis po atkaklios kovos 10-16 pralaimėjo Rusijos atstovui ir užėmė 2-ąją vietą. Sportininkas parodė didelį susikaupimą ir gerą techniką.

Continue reading „Trenerio Aurimo Masio mokinių pergalės Kaliningrade“

POST PROCESO teatras – IETM narys

IETM (Informal European Theatre Meeting) – tarptautinis scenos menų tinklas, įkurtas Italijoje, vienijantis daugiau nei 450 scenos meno organizacijų ir atskirų narių iš daugiau nei 50 valstybių. Tinklas apima visame pasaulyje dirbančias šiuolaikinio scenos meno sritis: festivalius, privačias kompanijas, teatrus, šokius, cirką, tyrimų centrus, prodiuserius ir kt.
Post Proceso teatras – oficialus IETM narys. Teatro režisierius Tomas Lagūnavičius džiaugiasi tapęs nariu, nes tai puikus postmodernaus teatro veiklos įvertinimas, kadangi IETM tinklo veiklose dalyvauja įtakingiausi įvairių meno sričių veikėjai iš visų žemynų.
Tinklą koordinuojanti organizacija IETM”, Belgija.
Kiti oficialūs nariai iš Lietuvos Menų spaustuvė, Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“, Užupio dramos teatras.
Linkime Post Proceso teatrui kūrybinės liepsnos ir tolesnės sėkmės!
Straipsnį parengė: A. Jačėnienė

Dailiosios rašysenos diena

Š. m. vasario 11 dieną KSJMC vyko 5 – 12 klasių Dailiosios rašysenos projektinė diena. Renginio organizatorės mokytojos lituanistės A. Jačėnienė, G. Krutkevičienė, R. Bereišienė , siekdamos kelti gimtosios lietuvių kalbos prestižą, subūrė mokinius veiklai, kuri vyko keliais etapais: 1) videomedžiagos apie dailiosios rašysenos populiarinimą Lietuvoje peržiūra ir komentarai; 2) dailyraščio rašymas (trims konkurso dalyvių grupėms buvo pateikti skirtingi tekstai, atkreipiant dėmesį į mūsų literatūros klasikus); 3) sveikinimo ,,Šilti žodžiai mylimam žmogui“ kūrimas, panaudojant kaligrafijos elementus; 4) mokinių darbų vertinimas, padėkos, apdovanojimai.
Renginio metu mokiniai išsikėlė uždavinį, kad visi darbai pirmiausiai būtų patrauklūs estetiškai, kad kiekvienas prisilietimas prie rašto spinduliuotų gėrį.
Sveikiname tuos, kuriems šįkart pavyko pasirodyti geriausiai ir tapti nugalėtojais: penktokę Miglę Baronaitę, septintoką Klaudijų Alsį, aštuntoką Artūrą Januškevičių, devintokę Eriką Lipskytę, dešimtokes Klaudiją Nekrošiūtę ir Moniką Rasskazovaitę, dvyliktoką Tomą Sabašinską.

Continue reading „Dailiosios rašysenos diena“