Darbo užmokestis

Eil. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Nr. 2018 m. IV ketvirtis 2017 m.
1. Direktorius 1 1 neskelbiama neskelbiama
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1 neskelbiama neskelbiama
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 neskelbiama neskelbiama
4. Neformaliojo ugdymo organizatorius 0,5 1 neskelbiama neskelbiama
5. Mokytojas metodininkas 4,75 5 1178,56 499,72
6. Vyresnysis mokytojas 5,75 8 1128,1 471,42
7. Mokytojas 7 11 1070,62 417,17
8. Klasių kuratorius 2 2 682,38 1017,42
9. Metodinio darbo vadovas 1 1 neskelbiama neskelbiama
10. Specialusis pedagogas 1 1 neskelbiama neskelbiama
11. Psichologas 1 1 neskelbiama neskelbiama
12. Bibliotekos vedėjas 1 1 neskelbiama neskelbiama
13. Valytojas 4,5 5 400 380
14. Budėtojas 5 6 400 380
15. Statinių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1,5 3 400 570
16. Raštinės vedėja 1 1 neskelbiama neskelbiama
17. Raštvedys 4 4 856,28
18. Archyvaras 1,5 3 750,82
19. Vairuotojas 2 2 662,5
20. Kiemsargis 1 1 neskelbiama neskelbiama
21. Nuotolinio mokymo organizavimo specialistas 1,5 3 843,58
22. IKT specialistas 7,5 9 711,61 741,8
23. Projektų vadybininkas 5 6 732,72
24. Jaunimo darbuotojas 1 1 neskelbiama
Pastaba: Darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokesčiai neskelbiami negavus jų sutikimų.