Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2017  m. Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis
už 2017 m. III ketv. Eur
1. Direktorius 0,5 Neskelbiama*
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 0,5 Neskelbiama*
3. Mokytojas metodininkas 1,12 499,72
4. Vyresnysis mokytojas 1,7 471,42
5. Mokytojas 1,1 417,17
6. Kuratorė 1,5 1017,42
7. Mokytojas konsultantas 0,5 Neskelbiama*
7. IKT spec. 4,75 741,80
8. Bibliotekos vedėja 1 Neskelbiama*
9. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 0,5 Neskelbiama*
10. Raštinės vedėja 0,5 Neskelbiama*
11. Raštvedys 0,75 Neskelbiama*
12. Archyvarė 0,25 Neskelbiama*
13. Valytoja 4 380,00
14. Kiemsargis 1 Neskelbiama*
  15. Budėtojas 2 380,00
 16. Pastatų priežiūros darbininkas 1,5 570,00

Informacija atnaujinta: