Filosofija, misija, vizija

 

MOKYKLOS VIZIJA

Besiorientuojanti i vieningą Europos Sąjungos suaugusiųjų  švietimo sistemą bei skirtingus asmens gebėjimus bei reikmes, atsakingai priimanti gyvenimo iššūkius, diegianti ir taikanti IKT, sukurianti partneryste besiremiančią bei saugią aplinką, atvira ir lydiaraiujanti, šiuolaikines kompetencijas ugdanti, besiremianti tautiniu kultūriniu paveldu ir visuotinai pripažintomis socialinėmis ir asmeninėmis vertybėmis, nuolat teikianti Švietimo pagalbą mokymosi visą gyvenimą įstaiga.

 

MOKYKLOS MISIJA

Racionaliai, taupiai ir tikslingai panaudojant skirtus išteklius, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas asmeniui, sulaukusiam 18 metų, įgyti valstybes standartus ir suaugusiųjų ugdymo programą reikalavimus atitinkanti pradinį, pagrindinį, vidurini bei profesini išsilavinimą; vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą bei sudaryti sąlygas suaugusiems dalyvauti kultūrinėje visuomeninėje veikloje ypač atkreipiant dėmesį į socialiai pažeidžiamas bei riboto mobilumo asmenų grupes; ugdyti visavertį, atsakingą, aukštos kultūrines bei socialines kompetencijos pilieti.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

 

Vertybes ir principai:

  • Humaniškumas, demokratiškumas, lygios galimybes ir atsinaujinimas.
  • Nacionaline tapatybe, tradicijos tęstinumas, pilietiškumas ir atvirumas kultūrų įvairovei.
  • Kūrybiškumas, atsakingumas, efektyvumas, kontekstualumas, atvirumas naujovėms ir geriausiai pasaulio praktikai.
  • Nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymas.
  • Bendravimas ir bendradarbiavimas;
  • Pagarba, tolerancija, dėmesys mokytojams, mokiniams, švietimo vartotojams

Konfidencialumas, tikslumas, sąžiningumas, nuoseklumas ir objektyvumas.

Filosofija – perėjimas nuo mokymo prie mokymosi, nuo pedagoginio poveikio prie andragoginės sąveikos.

Informacija atnaujinta: