Anglies dioksido keitimas į pramoninį kurą

Vieną dieną, ne pernelyg tolimoje ateityje, dujos iš elektrinių ir sunkiosios pramonės, kurios išmetamos kaip tarša į atmosferą, bus sugaudytos ir chemiškai transformuotos į dujas nekenksmingas aplinkai – pavyzdžiui deguonį. 

Rowland Instituto Harvarde mokslininkas Wang sukūrė patobulintą sistemą, naudojančią atsinaujinančią elektros energiją, kuri transformuoja anglies dioksidą į anglies monoksidą. Sistema yra aprašyta lapkričio 8 d. Joule žurnale.
Labiausiai perspektyvi idėja yra sujungti šiuos įrenginius su anglimi kūrenamomis elektrinėmis ar kitais stacionariais taršos šaltiniais, kurie išmeta į atmosferą daug anglies dvideginio. Taip planuojama sumažinti pagrindinių dujų, skatinančių šiltnamio efektą Žemėje, taršą.
Nauja sistema, pasak Wang išsprendė du pagrindinius klausimus – sąnaudų ir mastelio, kurie ribojo platų sistemos naudojimą.
Ankstesniame darbe buvo naudojami nikelio atomų katalizatoriai, kurie yra labai selektyvus mažinant CO2 .Tačiau medžiagas buvo brangu sintetinti. Norėdami išspręsti šią problemą, grafitas buvo pakeistas suodžiais, kurie yra tūkstančius kartų pigesni.
Kitas iššūkis buvo susietas su tuo, kad originali sistema dirbo tik skystame tirpale ir jos efektyvumas buvo labai žemas. Todėl skystasis vanduo kameroje buvo pakeistas vandens garais. Taigi, jei senoje sistemoje buvo daugiau kaip 99 procentų vandens ir mažiau kaip 1 proc CO2, tai patobulintoje sistemoje buvo 97 proc. CO2 dujų ir tik 3 proc. vandens.
Nors ir žengtas didelis žingsnis į priekį, sistema vis dar turi užtikrinti stabilumą. Jei norima naudoti ir turėti ekonominę naudą ar teigiamą poveikį aplinkai, ji turi veikti tūkstančius valandų. Dabar mokslininkai užtikrina dešimties valandų stabilų veikimą.
Galų gale, sakė Wang, ateis diena, kai pramonė galės panaikinti išmetamas CO2 dujas ir paversti jas naudingais produktais.
Tekstas: redakcijos info.
Paruošta: pagal Joule žurnalo informaciją.

Parašykite komentarą