KSJMC pasirengimas dirbti nuotoliniu būdu:

Nuotoliniam mokymui KSJMC jau naudoja Moodle virtualaus mokymo sistemą. Čia yra patalpinta pamokoms reikalinga medžiaga, kuria gali naudotis visi mūsų mokiniai. Taip pat čia turime įkeltas ir video pamokas. Mokiniai, kurie nurodytu metu negali būti pamokoje, jos įrašą, patalpintą Loom, Youtube platformose, gali peržiūrėti jiems patogiu metu. Nuoroda prisijungimui įdedama į Moodle aplinką. Tiesioginėms pamokoms vesti ir konsultacijoms teikti naudojame Skype for Business programą, forumo ir žinučių funkcijas Moodle aplinkoje bei elektroninį paštą. Visiems konkrečios klasės mokiniams išsiunčiamos nuorodos į elektroninį paštą. Mokiniams tereikia paspausti nuorodą ir jie automatiškai yra prijungiami į susitikimą su mokytoju. Atsiskaitomųjų darbų atlikimas galimas keliais būdais:

  1. Išsikėlus elektronines užduotis iš Moodle sistemos jas atlikti ir įkelti atgal į Moodle. (http://moodle.ksjmc.lt)
  2. Atlikti užduotis raštu, jas nufotografuoti ir įkelti į Moodle sistemą arba atsiųsti atlikto darbo nuotraukas mokytojui į elektroninį paštą.
  3. Pasiimti atspausdintas užduotis (sutartu laiku, sutartoje vietoje – be tiesioginio kontakto), jas atlikti bei nufotografavus atsiųsti mokytojui (arba atnešti ir palikti ten, kur pasiėmė).

Mokiniams, neturintiems galimybės mokytis IKT pagalba, atspausdintos užduotys bus paliktos sutartoje vietoje, iš kurios, fiziškai nekontaktuodamas su kitais asmenimis, sutartu laiku galės jas pasiimti. Klasių kuratorės kiekvieną dėstantį mokytoją informuos apie tokiu būdu besimokančius mokinius, susitars dėl užduočių pateikimo laikotarpių ir atsiskaitymų terminų, aiškiai nurodys pasekmes, jeigu mokinys piktybiškai nedalyvaus ugdymo procese.

Grįžtamasis ryšys mokiniams bus teikiamas el. paštu, TaMo arba Moodle aplinkoje. Klasių kuratorės bendraus el. paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir socialinių tinklų pagalba.

Įvertinimai bus įprastai fiksuojami TaMo dienyne. Su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bus bendraujama telefonu, el. paštu, Moodle aplinkoje ir socialiniuose tinkluose.

Mokiniai, kurie mokosi pagal pritaikytas Bendrąsias programas, dalyvaus įvairių dalykų pamokose kartu su visa klase. Jiems ugdymo turinį pritaikys dalyko mokytojas. Mokiniai, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba, bus suskirstyti į grupes. Kiekvienai grupei bus skirtas konsultacinis laikas, kurio metu mokiniai, dalyvaudami vaizdo konferencijoje gaus reikiamą pagalbą.

Specialiųjų poreikių mokiniams, kurie mokomi pagal individualizuotas Bendrąsias programas, ar jų tėvams paruoštos užduotys bus pateikiamos elektroniniu paštu ir TaMo. Atliktų užduočių nuotraukas bus galima atsiųsti į nurodytą el. paštą, kad mokytojas ar specialusis pedagogas matytų rezultatus. Šiems mokiniams nuotoliniu būdu bus teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos. Konsultacijų laikas bus praneštas individualiai kiekvienam mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Specialiųjų poreikių mokiniams, neturintiems galimybių mokytis nuotoliniu būdu, bus naudojama spausdinta mokymo medžiaga, kurią mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) galės pasiimti sutartoje vietoje, individualiai suderintu laiku, kad būtų išvengta fizinio kontakto su kitu asmeniu. Tokiu pačiu principu šie mokiniai galės pateikti jau atliktas užduotis. Ryšys su šiais mokiniais bus palaikomas telefoniniais skambučiais ar trumposiomis žinutėmis.

Atsisiųsti: NUOTOLINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (NUO 2020-03-30).xls

NUOTOLINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (NUO 2020-03-30)
            
            
  5678a, 8b9a, 9b9s10a, 10b10s11nt12nt
I1matematikaanglų k. lietuvių k.biologijafizikalietuvių k.versl. v./žurn.matematika anglų k.
 2lietuvių k.gamta ir žm.biologijaistorijalietuvių k.ekonomikamatematika lietuvių k.inform. tech.muzikalietuvių k.
 3anglų k.matematikaistorijalietuvių k.inform. tech.rusų k.lietuvių k.muzikalietuvių k.biologija
 4dailė matematikaverslo vad.anglų k.istorijafizinis ugd.lietuvių k.anglų k.inform. tech.
 5gamta ir žm.lietuvių k. inform. tech.matematikamuzikamatematikaistorija anglų k.verslo vad.
 6(1)fizinis ugd.inform. tech.dailėmuzikafizinis ugd. anglų k. fizika anglų k.
 7(2) dailė rusų k.  fizika inform. tech. 
            
  5678a9a9s10a10s11nt12nt
II1 lietuvių k. anglų k.istorijageografijamatematikachemijadorinis ugd. vokiečių k.
 2anglų k.technolog.matematikageografijalietuvių k.biologijalietuvių k.matematikadorinis ugd.rusų k.
 3lietuvių k.matematikageografijalietuvių k.chemijadailėdorinis ugd.biologijavokiečių k.rusų k.
 4matematikadorinis ugd.lietuvių k.inform. tech.biologijageografijamatematikadailėfizinis ugd.vokiečių k.
 5 rusų k.fizinis ugd.chemijadorinis ugd.lietuvių k.anglų k.lietuvių k.matematika 
 6inform. tech.geografija dailėanglų k. muzikafizinis ugd.rusų k. 
 7fizinis ugd.   žurn./dizainas verslo vad.anglų k.chemija 
            
  5678a9a9s10a10s11nt12nt
III1lietuvių k.istorijafizikalietuvių k.anglų k.dorinis ugd.geografija rusų k.lietuvių k.
 2matematikaistorijalietuvių k.dorinis ugd.matematikalietuvių k.versl. v./žurn.geografijalietuvių k.rusų k.
 3istorijamatematikaanglų k.geografijaekonomikatechnolog.rusų k.fizikamatematikadorinis ugd.
 4technolog.anglų k. dorinis ugd.matematikažurnalistikaanglų k.piliet. pagr.lietuvių k.lietuvių k.geografija
 5dorinis ugd.geografijafizinis ugd.žurnalistikafizinis ugd.fizikalietuvių k.vokiečių k.verslo vad.dailė
 6technolog.lietuvių k. rusų k.anglų k.žurnalistikamuzikafizinis ugd.  matematika
 7   matematikageografija matematika  muzika
 8    dizainas     
            
  5678a9a9s10a10s11nt12nt
IV1istorijaanglų k. fizikachemijabiologija lietuvių k.anglų k. vokiečių k.
 2matematikagamta ir žm.istorijaanglų k.lietuvių k.inform.tech.matematikalietuvių k.anglų k.fizika
 3lietuvių k.matematikaanglų k.lietuvių k.istorijamatematikabiologijatechnolog.vokiečių k.chemija
 4gamta ir žm.lietuvių k. matematikafizikachemijaanglų k.dailėmatematikavokiečių k.istorija
 5fizinis ugd.muzikalietuvių k.dizainasmatematikavokiečių k.inform. tech. biologijaanglų k.
 6muzikafizinis ugd.technolog.fizinis ugd.  rusų k.  matematika
 7žmogaus s.fizinis ugd.    žurnalistika   
            
  5678a9a9s10a10s11nt12nt
V1  biologijalietuvių k. chemijaistorijalietuvių k.lietuvių k.matematika
 2lietuvių k. matematikaanglų k.lietuvių k.fizinis ugd.chemijaistorijarusų k.lietuvių k.
 3anglų k. geografijafizinis ugd.fizika lietuvių k.rusų k.istorijalietuvių k.
 4 lietuvių k. rusų k.matematikaistorijalietuvių k.anglų k.chemijageografijafizinis ugd.
 5 rusų k.lietuvių k matematika fizika dailė 
 6 technolog. muzika rusų k.     
 7 fizinis ugd.  dailė     
 8    dizainas     
            
            
Pastaba: antradienį ir ketvirtadienį 7 pamoka – vokiečių k. 5-10 jaunimo klasių mokiniams      

Parašykite komentarą