Mokytis nuotoliniu būdu nuo rudens galės ir užsienyje gyvenantys lietuviai! 

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro (toliau – KSJMC) mokiniai, virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“ pagalba, jau metus laiko gali mokytis ir neišėję iš namų. O nuo rugsėjo mėnesio KSJMC mokytis nuotoliniu būdu galės ne tik nuolatiniai Lietuvos Respublikos piliečiai, bet ir lietuviai, kurie savo gyvenamąją vietą yra užregistravę užsienio valstybėse.
Mokymasis nuotoliniu būdu – patogus būdas pateikti informaciją ir mokymosi medžiagą mokiniams. ,,Moodle“ – visame pasaulyje žinoma ir pripažįstama kaip viena pažangiausių nuotolinio mokymosi aplinkų. Didžiausias šios sistemos privalumas – lankstumas, kuris leidžia skirtingiems mokytojams pasirinkti jiems labiausiai tinkamą mokymosi būdą, o mokiniams suteikia galimybę mokytis patogiausiu metu, patogiausioje vietoje.
KSJMC mokosi įvairaus amžiaus mokiniai: jaunimas ir suaugusieji. Dalis iš jų turi papildomų veiklų, augina vaikus ar dirba užsienyje. Todėl nuotolinis mokymasis jiems yra ypač patogus ir aktualus. Ne vienas mokinys džiaugiasi, kad gali dirbti, važiuoti į kitą šalį, skristi lėktuvu ir tuo pačiu metu mokytis (klausyti pamokų audio įrašų ar žiūrėti mokytojo pateiktą pamokos video medžiagą).

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vertino KSJMC pasirengimą organizuoti mokymą nuotoliniu būdu mokiniams, laikinai ar nuolat gyventi išvykusiems į užsienį ir pageidaujantiems mokytis šiuo būdu. Vertinimo metu nustatyta, kad KSJMC turi visus reikiamus technologinius išteklius ir priemones, kad galėtų tinkamai organizuoti mokymą nuotoliniu būdu užsienyje gyvenantiems lietuviams.
Gyvenantys užsienyje galės mokytis pilnai nuotoliniu būdu sinchronine arba asinchronine mokymo forma:
Sinchroninis nuotolinis mokymas(-is) – mokymo(si) procesas vyksta tuo pačiu metu realiame laike. Šiuo būdu vykdant nuotolinį mokymą dažniausiai naudojamos šios technologijos: vaizdo konferencijos, pokalbiai ir t. t.
Asinchroninis nuotolinis mokymas(-is) – savarankiškas mokymas(-is), naudojant mokymosi institucijos paramos sistemą. Šiuo būdu vykdant nuotolinį mokymą dažniausiai naudojamos technologijos: video įrašai, el. medžiaga, forumai, el. paštas ir pan.
Planuojama, kad nuotolinį mokymą sudarys tokios programos: pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas (ir suaugusiems), profesinio mokymo programos teorijos mokymo dalies mokymas, lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos mokymas (lituanistinis švietimas). Taip pat nuotolinio mokymo programos bus plečiamos, atsižvelgiant į besimokančiųjų poreikius teisės aktų nustatyta tvarka. Ateityje bus siekiama, kad tokiu būdu mokytis galėtų ne tik patys lietuviai, bet ir jų sutuoktiniai, kurie turi kitos šalies pilietybę. Mokymas bus skirstomas į du etapus: pirmajame etape bus siekiama, kad mokinys suprastų ir kalbėtų lietuvių kalba, antrajame etape – skaitytų ir rašytų lietuvių kalba.
Mokymo centre dirbantys specialistai siekia prisitaikyti prie mokinių gyvenimo būdo ir suteikti jiems geriausias ir lengviausias sąlygas pabaigti mokyklą. Nuotolinis mokymasis – vienas iš patogiausių būdų mokytis ir įgyti išsilavinimą. Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras laukia visų, norinčių mokytis, tobulėti ir veikti.
Papildoma informacija el. paštu: mokslas@ksjmc.lt

Parašykite komentarą