Teatras mokykloje: ugdo ir auklėja vaikus?

Teatras – meninės išraiškos priemonė, įvairių įvykių bei istorijų atvaizdavimo galimybė. Teatre galime atrasti daug gyvenimiškų situacijų ir jo dėka galime pažinti gyvenimą. Nors iš pirmo žvilgsnio teatras ir vaikų švietimas gali pasirodyti ne visai suderinami reiškiniai, tačiau žvelgiant į teatrą nepaviršutiniškai galime suprasti, kad teatras gali ugdyti mokinius ir daryti jiems labai teigiamą įtaką.

Didžioji dalis dabartinės jaunosios kartos užaugo be nuoširdaus bendravimo su tėvais, giminėmis ar kitais vyresniaisiais, todėl jų socialiniai ryšiai yra gana silpni. Teatras – menas, pajėgus šiuos ryšius sustiprinti ar suformuoti. Kadangi jo metu žiūrovai jaučia vienybę, gali „įsikūnyti“ į teatro scenoje vykstantį gyvenimą. Taip pat, didžioji dalis vaikų negali perprasti gilesnio turinių kūrinių, kadangi jie yra pripratę prie greitai pateikiamos ir lengvai suprantamos vaizdinės informacijos. Teatras lavina vaikų interpretaciją, analizuoja įvairias situacijas bei ugdo jų kritinį mąstymą.
Tad kodėl teatras reikalingas mokykloje? Mokyklai svarbu plėsti ugdymo galimybes ir kurti naujas edukacines veiklas. Mokyklai, kuri siekia visapusiškai ugdyti ir auginti kūrybiškas, kritiškai mąstančias asmenybes, neužtenka tik tradicinių pamokų. Tokia mokykla turi kurti patrauklias lavinimo programas, tad teatras – labai reikalingas pagalbininkas. Teatras – labai palanki erdvė, kurioje mokinys gali įsijausti į kitokį gyvenimą, nei jam įprastas ar suprantamas. Juk jauną žmogų ugdo ne taisyklės, drausmė, o patirtys. Matydamas teatre vaidinamo spektaklio blogą turinį, vaikas tobulėja. Teatras jam leidžia suprasti, kas yra gerai ar blogai.

Akimirka iš spektaklio „Nerinkite manęs prezidentu“
Post proceso teatras. Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, jau daugiau nei 3 metus, veikiantis Post proceso teatras kuria pridėtinę vertę čia besimokantiems mokiniams. Šio teatro režisierius ir pagrindinis aktorius – mokyklos vadovas Tomas Lagūnavičius. Todėl mokiniams stebėti spektaklius ir juose dalyvauti yra ypač įdomu. Dažniausiai mokyklos aplinkoje santykis su mokytojais bei mokyklos vadovais išlaikomas akademinis, tuo tarpu teatro metu mokiniai jaučiasi daug drąsiau ir jaukiau. Šis teatras mokinius priartina prie meno srities, supažindina su skirtingais teatro žanrais, kviečia juos apmąstyti socialiai svarbias temas bei diskutuoti įvairiais klausimais.
Artimiausiu metu (kovo 12 d. 12 val.) mokykloje bus pristatytas spektaklis „Atimkite iš manęs vaiką“. Vienas pagrindinių šio spektaklio elementų – aktyvi diskusija, kurioje visi dalyviai galės iškelti klausimus, išreikšti bei apginti savo poziciją. Esminiai spektaklio klausimai: koks yra teisingas vaiko auklėjimas?; kaip išauginti dorą vaiką?; ar valstybė turėtų kištis į vaiko auklėjimą?; ar vaiko auginimas turi būti kiekvienos šeimos individualus pasirinkimas? Neįprasta ir šio spektaklio forma – spektaklis vyks pagal virtualaus teatro principus. Tai reiškia, kad spektaklis žiūrovams bus pateikiamas du kartus. Pirmas kartas – veiksmas vyks scenoje ir virtualioje erdvėje, antrą kartą veiksmas vyks tik virtualioje erdvėje.
Kviečiame visus pamatyti šį spektaklį. Galėsite diskutuoti, kalbėtis ir bendrauti. Tikime, kad po šio spektaklio suprasite, kad teatras yra puiki ugdymo priemonė.
Jeigu turite klausimų dėl galimybės mokytis Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, kreipkitės el. paštu: info@ksjmc.lt

Parašykite komentarą