Neformalusis švietimas

  • Neformaliojo švietimo valandos skirstomos atsižvelgiant į Centro mokinių, į klasių komplektų skaičių, mokinių krepšelio lėšas, į parengtas programas bei Centro darbuotojų patirtį.
  • Neformaliojo švietimo programų sąrašas mokiniams paskelbiamas iki rugsėjo 1 d. Mokiniai gali pasirinkti vieną arba kelias neformaliojo švietimo programas.
  • Rengiamos trumpalaikės programos, kurios gali keistis mokslo metų eigoje atsižvelgiant į ugdytinių poreikius.
  • Sudaromas neformaliojo švietimo tvarkaraštis, kurį tvirtina Centro direktorius.
  • Minimalus mokinių skaičius grupėje 5-8 mokiniai.
  • Neformalus švietimas Centro mokiniams – neprivalomas.

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2020-2021 m. m.

Būrelio pavadinimas Užsiėmimų laikas

Valandų skaičius

Diena Valanda
Vokalo lavinimas I 15.10-15.55

15.55-16.40

2

(5-10 kl.)

II 15.10-15.55

15.55-16.40

2

(11-12 kl.)

III 15.10-15.55

15.55-16.40

2

(5-10 kl.)

V 13.25-14.10

14.10-14.55

15.00-15.45

15.45-16.30

4

(11-12 kl.)

Siuvimas I 14.30-15.15

15.20-16.05

16.10-16.55

3

(11-12 kl.)

Anglų kalba pradedantiesiems I-IV 15.00-15.45

15.45-16.30

8

(5-10 kl.)

Anglų kalba pažengusiems I-IV 13.25-14.10

14.10-14.55

8

(11-12 kl.)

Anglų kalba besiruošiantiems egzaminams V 13.25-14.10

14.10-14.55

15.00-15.45

15.45-16.30

4

(11-12 kl.)

Fotografija I-V 15.00-15.45

15.45-16.30

10

(5-10 kl.)

Kinematografija I-V 13.25-14.10

14.10-14.55

10

(11-12 kl.)

Aparatinė kompiuterių įranga I-II 13.25-14.10

14.10-14.55

15.00-15.45

15.45-16.30

8

(5-10 kl.)

Operacinių sistemų valdymas  III-IV 13.25-14.10

14.10-14.55

15.00-15.45

15.45-16.30

8

(9-10 kl.)

Debesų kompiuterija V 12.30-13.15

13.15-14.00

14.05-14.40

14.40-15.25

4

(11-12 kl.)

Capoeira I-III 14.20-15.05

15.10-15.55

6

(5-10 kl.)

V 13.25-14.10

14.20-15.05

15.10-15.55

3

(11-12 kl.)

Break dance II 15.55-16.40

16.45-17.30

2

(11-12 kl.)

IV 15.10-15.55

15.55-16.40

16.45-17.30

3

(5-10 kl.)

Šiuolaikinis šokis I-V 15.00-15.45  5

(5-10 kl.)

Klasikinis šokis I-V 14.10-14.55 5

(11-12 kl.)

Grafinis dizainas I 12.30-13.15

13.25-14.10

14.20-15.05

15.15-16.00

4

(11-12 kl.)

Nuotraukų retušavimas II 12.30-13.15

13.25-14.10

14.20-15.05

15.15-16.00

4

(9-10 kl.)

Mobilioji fotografija IV 12.30-13.15

13.25-14.10

14.20-15.05

15.15-16.00

4

(5-8 kl.)