Planuojami susitikimai

Kovas

 

Eil.

Nr.

Renginio

pavadinimas

Tikslas Vieta Data Dalyvauja Atsakingas
1. Mokytojų tarybos posėdis II trimestro rezultatų aptarimas. Mokytojų kambarys 13 d. Mokytojai, klasių kuratorės Direktorius

T. Lagūnavičius

2. KSJMC tarybos posėdis Nelankančių mokinių šalinimo iš sąrašų aptarimas. 10 kab. 17 d. KSJMC tarybos nariai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Ševčiukienė

3. Vaiko gerovės komisijos posėdis Atvejo analizė. 11 kab. 19 d. Komisijos nariai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Ševčiukienė

4. Direkciniai pasitarimai Dienos planų aptarimas. Direktoriaus kabinetas Kasdien Visos tikslinės grupės (po 10 min.) Direktorius

T. Lagūnavičius