Planuojami susitikimai

Spalis

 

Eil.

Nr.

Renginio

pavadinimas

Tikslas Vieta Data Dalyvauja Atsakingas
1. Konkrečių klasių atvejų analizės Konkrečių klasių mokinių pažangumo, lankomumo klausimų aptarimas. Mokytojų kambarys 10d., 11d. ir 14d. Mokytojai, klasių kuratorės Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Ševčiukienė
2. Vaiko gerovės komisijos posėdis Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo aptarimas. Atvejo koordinatorių priskyrimas. Psichologo kab. 25 d. Komisijos nariai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Ševčiukienė
3. Direkciniai pasitarimai Dienos planų aptarimas. Direktoriaus kabinetas Kasdien Visos tikslinės grupės (po 10 min.) Direktorius

T. Lagūnavičius