Planuojami susitikimai

Gruodis

 

Eil.

Nr.

Renginio

pavadinimas

Tikslas Vieta Data Dalyvauja Atsakingas
1. Mokytojų tarybos posėdis I trimestro rezultatų aptarimas. Mokytojų kambarys 5 d. Mokytojai, klasių kuratorės Direktorius

T. Lagūnavičius

2. KSJMC tarybos posėdis Metinių veiklos tikslų įgyvendinimas. Pritarimas 2020 m. veiklos planui. 10 kab. 17 d. KSJMC tarybos nariai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Ševčiukienė

3. Vaiko gerovės komisijos posėdis Patyčių prevencija. PUPP pritaikymų aptarimas. 11 kab. 19 d. Komisijos nariai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Ševčiukienė

4. Direkciniai pasitarimai Dienos planų aptarimas. Direktoriaus kabinetas Kasdien Visos tikslinės grupės (po 10 min.) Direktorius

T. Lagūnavičius