Planuojami susitikimai

Gegužė

 

Eil.

Nr.

Renginio

pavadinimas

Tikslas Vieta Data Dalyvauja Atsakingas
1. KSJMC tarybos posėdis Mokinių šalinimas Mokytojų kambarys 2 d. Nariai Direktorius

T. Lagūnavičius

2. Pasitarimas Pasirengimas 8 kl. e-NMPP Mokytojų kambarys 6 d. Matematikos ir gamtos mokslų mokytojai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Ševčiukienė
3. Vaiko gerovės komisijos posėdis Atvejų analizė Psichologo kab. 8 d. Komisijos nariai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Ševčiukienė
4. Mokytojų tarybos posėdis Signalinių pažangumo rezultatų aptarimas Mokytojų kambarys 30 d. KSJMC mokytojai Direktorius

T. Lagūnavičius

5. Direkciniai pasitarimai Dienos planų aptarimas Direktoriaus kabinetas Kasdien Visos tikslinės grupės (po 10 min.) Direktorius

T. Lagūnavičius