Planuojami susitikimai

Eil.

Nr.

Renginio

pavadinimas

Tikslas Vieta Data Dalyvauja Atsakingas
1. Mokytojų tarybos posėdis. II trimestro rezultatų aptarimas. Mokytojų kambarys 18 d. KSJMC pedagogai Direktorius T. Lagūnavičius
2. Atestacijos komisijos posėdis. Dorinio ugdymo mokytojos pasirengimas atestacijai, atestacija. 11 kab. 12 ir 26 d. Komisijos nariai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Ševčiukienė
3. Vaiko gerovės komisijos posėdis. Švietimo pagalbos teikimo bei prevencinių programų įgyvendinimo aptarimas. Psichologo kab. Paskutinis mėnesio antradienis Komisijos nariai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Ševčiukienė
4. Metodinės tarybos posėdis. Metodinės veiklos aktualijos. 33 kab. 15 d. Metodinė taryba Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Ševčiukienė
5. Direkciniai pasitarimai. Dienos planų aptarimas Direktoriaus kabinetas Kasdien Visos tikslinės grupės (po 10 min.) Direktorius T. Lagūnavičius

Informacija atnaujinta: