Planuojami susitikimai

Saulis

Eil.

Nr.

Renginio

pavadinimas

Tikslas Vieta Data Dalyvauja Atsakingas
1. Vaiko gerovės komisijos posėdis Minimalios priežiūros pratęsimas. 11 kab. 9 d. Komisijos nariai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

L. Ševčiukienė

2. Konkrečių klasių atvejų analizės Konkrečių klasių mokinių pažangumo, lankomumo klausimų aptarimas. 24 kab. 13 d., 14 d. ir 15 d. Mokytojai, klasių kuratorės Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Ševčiukienė
3. Metodinės tarybos posėdis. Kolegialaus vertinimo aptarimas. 33 kab. 23 d. Metodinės tarybos nariai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Ševčiukienė
4. Direkciniai pasitarimai Dienos planų aptarimas. Direktoriaus kabinetas Kasdien Visos tikslinės grupės (po 10 min.) Direktorius

T. Lagūnavičius