Priėmimas

Mokykla, skirta suaugusiems asmenims mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, 12–16 metų mokiniams, stokojantiems mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintiems mokymosi sunkumų, linkusiems į praktinę veiklą, mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, gaunant reikiamą resocializacinę pagalbą, 16–17 metų dirbantiems mokiniams mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą ir asmenims, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė,  mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre nemokamai galite naudotis šiomis paslaugomis:

  1. Atvira jaunimo erdvė„, kurioje galima leisti laisvalaikį nuo 08:00 iki 20:00 jaunimui (14-29 m. amžiaus).
  2. Konsultacijos ruošiantis egzaminams bei testams.
  3. Akademijos„, kuriose galite išmokti įvairių disciplinų ir profesijų, arba turiningai ir linksmai praleisti laisvalaikį.
  4. ŠMMC“ (šiuolaikinio meno ir mokslo centras) galerija.
  5. Post proceso teatras„.

Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:

  1. Kasdienis grupinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę;
  2. Grupinis nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę pasitelkiant nuotolines mokymo technologijas;
  3. Grupinis neakivaizdinis – pamokos vyksta 1 dieną per savaitę (šeštadienį) arba 2 vakarus per savaitę;
  4. Pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų.

Mokinių priėmimo sąlygos:

Asmuo, pageidaujantis mokytis Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, mokyklos direktoriui pateikia:

1. Prašymą.

2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą), mokymosi pasiekimų pažymėjimą, arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

3. Asmenys, pageidaujantys mokytis jaunimo klasėse, privalo pateikti:

3.1 nustatytos formos pažymą (elektroninę arba popierinę f-027-1/a) apie sveikatą .

3.2 dvi 3×4 nuotraukas.

Dokumentai priimami raštinėje, 7 kab., I-V 08:00 – 18:00 (pietūs 11:00 – 12:00) , tel.: (8-37) 457135

Priėmimo mokytis tvarka 2018-2019 m. m

 

Nuomonė apie mokyklą:

Mokinių priėmimas įforminamas sutartimi, kurioje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Rašytinė sutartis tarp mokinio ir centro sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

Asmenys, pageidaujantys mokytis Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, privalo atvykti į centro raštinę Sandėlių g. 7  (7 kab. I-V 08:00 – 18:00 (pietūs 11:00 – 12:00) , tel. pasiteiravimui (8-37) 457135 ).