Tvarkaraštis

Pamokų tvarkaraščiai

Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – dieninė

ATSISIŲSTI: pamokų tvarkaraštis 2018-2019

Sav. D. pam.
5-6 7 8a 8b 9a 9dj 10a 10dj 11-12 11nt 12nt
I 1 anglų k. lietuvių k. lietuvių k. istorija biologija fizika matematika vokiečių k.
2 matematika istorija matematika lietuvių k. chemija verslo vad. anglų k. lietuvių k. fizika biologija
3 istorija matematika chemija matematika anglų k. fizika lietuvių k. rusų k. lietuvių k. inform. tech.
4 dailė fizika anglų k. ekonomika lietuvių k. lietuvių k. rusų k. inform. tech. lietuvių k. matematika
5 lietuvių k. anglų k. kūno kult. fizika biologija rusų k. matematika dailė istorija vokiečių k.
6(1) dailė muzika lietuvių k. inform. tech. vokiečių k. kūno kult. rusų k.
7(2) muzika lietuvių k. rusų k.
8(3) anglų k.
9(4) biologija
10(5) matematika
11(6) matematika
II 1 lietuvių k. biologija verslo vad. anglų k. lietuvių k. dorinis ugd. istorija lietuvių k. matematika geografija
2 gamta ir žm. matematika lietuvių k. geografija matematika istorija lietuvių k. dorinis ugd. vokiečių k. verslo vad.
3 matematika geografija istorija dorinis ugd. vokiečių k. matematika biologija rusų k. inform. tech. dailė
4 anglų k. lietuvių k. matematika biologija ekonomika rusų k. vokiečių k. geografija dailė anglų k.
5 kūno kult. technolog. anglų k. žurnalistika rusų k. lietuvių k. dorinis ugd. anglų k. verslo vad. matematika
6(1) muzika kūno kult. rusų k. lietuvių k. žurnalistika anglų k. lietuvių k. anglų k. matematika
7(2) muzika kūno kult. matematika rusų k.
8(3) istorija
9(4) dorinis ugd.
10(5) verslo vad.
11(6) geografija
III 1 dorinis ugd. lietuvių k. biologija lietuvių k. geografija piliet. pagr. chemija matematika lietuvių k.
2 matematika istorija lietuvių k. geografija anglų k. lietuvių k. matematika lietuvių k. dorinis ugd.
3 anglų k. dorinis ugd. geografija lietuvių k. technolog. istorija kūno kult. matematika rusų k.
4 kūno kult. rusų k. matematika istorija dorinis ugd. lietuvių k. inform. tech. anglų k. geografija vokiečių k.
5 technolog. kūno kult. dorinis ugd. žurnalistika lietuvių k. matematika rusų k. anglų k.
6(1) technolog. rusų k. kūno kult. lietuvių k. muzika matematika inform. tech. anglų k. dorinis ugd.
7(2) kūno k./rusų žurnalistika lietuvių k. muzika dailė
8(3) geografija
9(4) inform. tech.
10(5) žurnalistika
11(6) rusų k.
IV 1 geografija matematika anglų k. matematika fizika lietuvių k. chemija biologija lietuvių k. istorija
2 matematika biologija lietuvių k. chemija geografija piliet. pagr. lietuvių k. lietuvių k. matematika fizika
3 gamta ir žm. fizika geografija lietuvių k. istorija chemija anglų k. matematika vokiečių k. kūno kult.
4 lietuvių k. anglų k. chemija piliet. pagr. inform. tech. fizika matematika kūno kult. biologija lietuvių k.
5 inform. tech. lietuvių k. matematika biologija anglų k. technolog. lietuvių k.
6(1) inform. tech. dailė matematika anglų k. kūno kult. muzika
7(2) inform. tech. kūno kult. dailė muzika
8(3) dailė
9(4) dizainas
10(5) anglų k.
11(6) anglų k.
V 1 istorija lietuvių k. lietuvių k. anglų k. matematika verslo vad. geografija fizika chemija vokiečių k.
2 geografija matematika fizika chemija dailė anglų k. lietuvių k. istorija matematika lietuvių k.
3 lietuvių k. geografija istorija rusų k. kūno kult. chemija dailė verslo vad. lietuvių k. matematika
4 lietuvių k. anglų k. dizainas fizika lietuvių k. matematika rusų k. kūno kult. anglų k.
5 žm. s./rusų kūno kult. verslo vad. matematika anglų k. chemija
6(1) istorija matematika anglų k. muzika rusų k.
7(2) kūno kult. rusų k. muzika
8(3) matematika
9(4) fizika
10(5) chemija
11(6) chemija

Pastaba: trečiadienį 7 pamoka – vokiečių k. 5-10 jaunimo klasių mokiniams


Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – neakivaizdinis.
Mokymosi pamaina – 2 vakarų.

 

ANTRADIENIS

Eil. Nr. Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 – 17.15 Biologija

(S. Muchaitė)

Fizika

Chemija

(E. Savickaitė)

Biologija

(S. Muchaitė)

Fizika

Chemija

(E. Savickaitė)

Biologija

(S. Muchaitė)

Fizika

Chemija

(E. Savickaitė)

Biologija

(S. Muchaitė)

Fizika

Chemija

(E. Savickaitė)

2. 17.25 – 18.05 Istorija

(D. Sabaliauskienė)

Geografija

Istorija

(D. Sabaliauskienė)

Geografija

Istorija

(D. Sabaliauskienė)

Geografija

Istorija

(D. Sabaliauskienė)

Geografija

3. 18.15 – 19.00 Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

4. 19.30 –20.15 Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

Lietuvių k.

(R. Bereišienė)

TREČIADIENIS

Eil.

Nr.

Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 –17.15 Anglų k.

(I. Zaikinienė)

Rusų k.

(T. Puzinova)

Vokiečių k.

(R. Bereišienė)

Anglų k.

(I. Zaikinienė)

Rusų k.

(T. Puzinova)

Vokiečių k.

(R. Bereišienė)

Anglų k.

(I. Zaikinienė)

Rusų k.

(T. Puzinova)

Vokiečių k.

(R. Bereišienė)

Anglų k.

(I. Zaikinienė)

Rusų k.

(T. Puzinova)

Vokiečių k.

(R. Bereišienė)

2. 17.25 –18.05 Matematika

(I. Gečienė)

Matematika

(I. Gečienė)

Matematika

(I. Gečienė)

Matematika

(I. Gečienė)

3. 18.15 –19.00 Matematika

(I. Gečienė)

Matematika

(I. Gečienė)

Matematika

(I. Gečienė)

Matematika

(I. Gečienė)

4. 19.30 –20.15 Verslas ir vadyba

(S. Čerškienė)

Dailė

(L. Marcinkevičiūtė)

Verslas ir vadyba

(S. Čerškienė)

Dailė

(L. Marcinkevičiūtė)

Verslas ir vadyba

(S. Čerškienė)

Dailė

(L. Marcinkevičiūtė)

Dorinis

(S. Žilinskaitė)

5. 20.20 –21.05 Informacinės technologijos

(A.  Martinkevičienė)

  Kūno k.

(A. Masys)

———————————————————————————-

Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

Klasės III–IV

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

 ŠEŠTADIENIS

Eil. Nr. Laikas Gegužės 4 d. Gegužės 11 d. Gegužės 18 d. Gegužės 25 d.

(tik III kl.)

1. 8.30 –9.15 Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Lietuvių k.
2. 9.25 – 10.10 Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Lietuvių k.
3. 10.20 – 11.05 Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Lietuvių k.
4. 11.35 – 12.20 Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Lietuvių k.
5. 12.30 – 13.15 Biologija Istorija/Geografija Anglų k. Istorija/Geografija
6. 13.25 – 14.10 Biologija Etika Anglų k. Istorija/Geografija
7. 14.20 – 15.05 Biologija Kūno k. Anglų k. Istorija/Geografija
Eil. Nr. Laikas Birželio 1 d. Birželio 8 d. Birželio 15 d.
1. 8.30 – 9.15 Lietuvių k. Matematika Matematika
2. 9.25 – 10.10 Lietuvių k. Matematika Matematika
3. 10.20 – 11.05 Lietuvių k. Matematika Matematika
4. 11.35 – 12.20 Lietuvių k. Matematika Matematika
5. 12.30 – 13.15 Biologija Etika Anglų k.
6. 13.25 – 14.10 Biologija Etika Anglų k.
7. 14.20 – 15.05 Biologija Kūno k. Anglų k.

 

 

Mokymosi forma – grupinė.
Mokymosi būdas – neakivaizdinis.
Klasės III–IV 

Eil. Nr. Laikas Balandžio 6 d. Balandžio 13 d. Balandžio 20 d. Balandžio 27 d.
1. 8.30 – 9.15 Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Matematika
2. 9.25 – 10.10 Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Matematika
3. 10.20 – 11.05 Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Matematika
4. 11.35 – 12.20 Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Matematika
5. 12.30 – 13.15 Biologija Biologija Anglų k. Anglų k.
6. 13.25 – 14.10 Biologija Biologija Anglų k. Anglų k.
7. 14.20 – 15.05 Biologija Biologija Anglų k. Anglų k.

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2018-2019 m. m.

Eil. Nr. Būrelio pavadinimas Būrelio vadovas Darbo laikas Valandų skaičius Kur vyksta užsiėmimai

Diena

Valanda
1. Vokalo lavinimas Irena Andriuščenkienė I-V

 

15.15-16.00

 

5

(5-8 kl.)

31 kl.
I-V 16.10-16.55 5

(9-10 kl.)

31 kl.
2. Drabužių dizainas Jovita Jankienė IV

 

13.25-14.10

 

1

(9-10 kl.)

Siuvimo kl.
3. Keramika Jovita Jankienė IV 14.20-15.05

15.15-16.00

2

(5-8 kl.)

Keramikos kl.
4. Išradėjų klubas Giedrė Kavaliauskaitė I 13.25-14.10

14.20-15.05

15.15-16.00

3

(9-10 kl.)

32 kl.
5. Menas aplink mus Giedrė Kavaliauskaitė II 13.25-14.10

14.20-15.05

15.15-16.00

3

(5-10 kl.)

32 kl.
6. Anglų kalba pradedantiems Birutė Jurkšaitė I-V 14.10-14.55 5

(5-8 kl.)

9 kl.
7. Anglų kalba pažengusiems Birutė Jurkšaitė I-V 15.00-15.45 5

(9-10 kl.)

30 kl.
8. Anglų kalba besiruošiantiems egzaminams Birutė Jurkšaitė I-V 15.45-16.30 5

(11-12 kl.)

30 kl.
9. Break dance Malvina Kupčinskienė I 15.30-16.15

16.15-17.00

2

(5-10 kl.)

3 kl.
10. Capoeira Malvina Kupčinskienė III 15.30-16.15

16.15-17.00

2

(5-10 kl.)

3 kl.
11. Anglų kalbos klubas Malvina Kupčinskienė I 13.25-14.10

14.20-15.05

2

(5-10 kl.)

10 kl.
12. Kūrybinis rašymas Malvina Kupčinskienė III 12.30-13.15

13.25-14.10

14.20-15.05

3

(11-12 kl.)

33 kl.
13. Grafinis dizainas Malvina Kupčinskienė III 10.00-10.45

10.55-11.40

2

(11-12 kl.)

8 kl.
14. Biologijos žinių gilinimas Brigita Armonaitė I

IV

13.25-14.10

14.20-15.05

2

(11-12 kl.)

25 kl.
15. Jaunasis rašytojas Brigita Armonaitė II

IV

14.20–15.05

13.25-14.10

2

(5-8 kl.)

30 kl.
16. Matematika visiems ir kiekvienam Brigita Armonaitė I 16.00-16.45 1

(9-10 kl.)

24 kl.
II 16.00-16.45 1

(11-12 kl.)

24 kl.
17. Fotografija Saulius Černevičius III 12.30-13.15

13.25-14.10

14.20-15.05

3

(5-10 kl.)

8 kl.
15.15-16.00

16.10-16.55

2

(11-12 kl.)

8 kl.
18. Kompiuteriniai žaidimai Saulius Černevičius I, II 14.10-14.55

15.05-15.55

4

(5-10 kl.)

35 kl.
IV 15.00-15.45

15.45-16.30

2

(5-10 kl.)

35 kl.
V 13.25-14.10

14.20-15.05

15.15-16.00

3

(5-10 kl.)

35 kl.
19. Aparatinė kompiuterių įranga Saulius Černevičius IV 14.10-14.55 1

(11-12 kl.)

23 kl.
20. Pilates Artūras Zinkovskij II

 

19.00-19.45

19.50-20.35

2

(11-12 kl.)

3 kl.
IV 18.10-18.55

19.00-19.45

19.50-20.35

3

(5-10 kl.)

3 kl.
21. Viešasis kalbėjimas Edita

Niciūtė

I

 

14.20-15.05

15.15-16.00

2

(11-12 kl.)

3 kl.
II 14.20-15.05 1

(11-12 kl.)

3 kl.
22. Pažink gimtąjį miestą Emilija Šneiderytė II 11.35-12.20

12.30-13.15

13.25-14.10

14.20-15.05

4

(8-10 kl.)

22 kl., lankytini objektai Kauno m.
23. Izotopas Emilija Šneiderytė III 10.20-11.05 1

(11-12 kl.)

26 kl.
24. Pažink Rusijos kultūrą Emilija Šneiderytė II 15.30-16.15 1

(5-8 kl.)

34 kl.