Ūkio subjektų priežiūra

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ūkio subjektų priežiūros nevykdo.