Bendroji informacija

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2022-2023 mokslo metams

6 kl. 7 kl. 8a kl. 8b kl. 9a kl. 9b kl. 10a kl. 10b kl. 11 kl. 12 kl.
I 1 Lietuvių k. Matematika Istorija Matematika Lietuvių k. Anglų k. Matematika Rusų k. Verslo vad. Biologija
2 Matematika Lietuvių k. Matematika Istorija Matematika Ekonomika Lietuvių k. Anglų k. Biologija Rusų k.
3 Istorija Lietuvių k. Anglų k. Inform. tech. Ekonomika Rusų k. Lietuvių k. Fizika Matematika Lietuvių k.
4 Gamta ir žm. Anglų k. Inform. tech. Lietuvių k. Istorija Matematika Fizika Lietuvių k. Rusų k. Lietuvių k.
5 Fizinis ugd. Rusų k. Dailė Anglų k. Biologija Lietuvių k. Žurnalistika Verslo vad. Fizinis ugd.
6 Inform. tech. Muzika Verslo vad. Dailė Fizinis ugd. Biologija Rusų k. Anglų k.
7 Fizinis ugd. Žurnalistika Dailė Muzika Fizika
6 kl. 7 kl. 8a kl. 8b kl. 9a kl. 9b kl. 10a kl. 10b kl. 11 kl. 12 kl.
II 1 Matematika Geografija Lietuvių k. Biologija Fizika Lietuvių k. Anglų k. Istorija Rusų k. Matematika
2 Lietuvių k. Fizika Biologija Rusų k. Geografija Anglų k. Istorija Lietuvių k. Matematika Etika
3 Lietuvių k. Etika Anglų k. Geografija Chemija Istorija Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Fizika
4 Anglų k. Fizinis ugd. Geografija Lietuvių k. Rusų k. Chemija Matematika Inform. tech. Lietuvių k. Dailė
5 Geografija Anglų k. Žurnalistika Istorija Matematika Fizika Dailė Fizinis ugd. Etika Verslo vad.
6 Rusų k. Istorija Muzika Fizinis ugd. Dizainas Matematika Žurnalistika Verslo vad.
7 Vokiečių k. Vokiečių k. Vokiečių k. Vokiečių k. Dizainas Žurnalistika Fizinis ugd. Muzika
6 kl. 7 kl. 8a kl. 8b kl. 9a kl. 9b kl. 10a kl. 10b kl. 11 kl. 12 kl.
III 1 Matematika Lietuvių k. Matematika Geografija Anglų k. Matematika Rusų k. Lietuvių k. Chemija Lietuvių k.
2 Anglų k. Matematika Lietuvių k. Fizika Geografija Etika Biologija Lietuvių k. Matematika Rusų k.
3 Lietuvių k. Matematika Geografija Anglų k. Biologija Lietuvių k. Matematika Etika Lietuvių k. Inform. tech.
4 Fizinis ugd. Biologija Rusų k. Lietuvių k. Chemija Geografija Inform. tech. Verslo vad. Dailė Matematika
5 Technolog. Fizinis ugd. Fizika Verslo vad. Lietuvių k. Inform. tech. Anglų k. Matematika Chemija
6 Inform. tech. Fizinis ugd. Etika Muzika Fizika Lietuvių k. Dailė
7 Dizainas Fizinis ugd. Vokiečių k. Vokiečių k. Vokiečių k. Vokiečių k.
6 kl. 7 kl. 8a kl. 8b kl. 9a kl. 9b kl. 10a kl. 10b kl. 11 kl. 12 kl.
IV 1 Geografija Istorija Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Biologija Anglų k. Matematika Anglų k. Lietuvių k.
2 Gamta ir žm. Lietuvių k. Matematika Anglų k. Etika Lietuvių k. Istorija Geografija Lietuvių k. Anglų k.
3 Lietuvių k. Rusų k. Etika Fizika Matematika Anglų k. Piliet. pagr. Chemija Inform. tech. Geografija
4 Etika Anglų k. Fizika Dizainas Fizinis ugd. Žurnalistika Chemija Piliet. pagr. Matematika Anglų k.
5 Dailė Geografija Chemija Lietuvių k. Anglų k. Žurnalistika Etika Fizinis ugd. Istorija Matematika
6 Muzika Technolog. Istorija Chemija Fizika Fizinis ugd. Žurnalistika
7 Technolog. Muzika Inform. tech. Fizinis ugd.
6 kl. 7 kl. 8a kl. 8b kl. 9a kl. 9b kl. 10a kl. 10b kl. 11 kl. 12 kl.
V 1 Istorija Matematika Lietuvių k. Matematika Anglų k. Geografija Lietuvių k. Biologija Anglų k. Matematika
2 Matematika Biologija Lietuvių k. Matematika Matematika Istorija Chemija Lietuvių k. Geografija Anglų k.
3 Rusų k. Dailė Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Chemija Matematika Anglų k. Fizinis ugd. Istorija
4 Fizinis ugd. Lietuvių k. Anglų k. Chemija Istorija Dailė Fizinis ugd. Matematika Fizika Rusų k.
5 Anglų k. Fizinis ugd. Chemija Fizinis ugd. Dizainas Matematika Geografija Istorija
6 Technolog. Fizinis ugd. Muzika Fizika Chemija

——————————————————————————————————————————————————————————————

Klasės III–IV 

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis. Mokymosi pamaina – 2 vakarų. 

ANTRADIENIS

Eil. Nr. Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30 – 17.15 Istorija Istorija Istorija Istorija
2. 17.20 – 18.05 Matematika Matematika Matematika Matematika
3. 18.10 – 18.55 Matematika Matematika Matematika Matematika
4. 19.25 –

20.10

Verslas ir vadyba

Dailė

Verslas ir vadyba

Dailė

 

Verslas ir vadyba

Dailė

 

Dorinis ugdymas
5. 20.15

21.00

Informacinės technologijos

 

    Fizinis ugdymas

TREČIADIENIS

Eil.

Nr.

Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30

17.15

Biologija

Fizika

Biologija

Fizika

Biologija

Fizika

Biologija

Fizika

2. 17.20

– 18.05

Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3. 18.10

– 18.55

Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
4. 19.25

20.10

Anglų k. Anglų k. Anglų k. Anglų k.
5. 20.15

21.00

Rusų k. Rusų k. Rusų k. Rusų k.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis. 

ŠEŠTADIENIS (Gegužis) Klasės III–IV

Eil. Nr. Laikas Gegužės 6 d. Gegužės 13 d. Gegužės 20 d. Gegužės 27 d.
1. 8.30–9.15 Lietuvių k. Lietuvių k. Biologija Lietuvių k.
2. 9.20–10.05 Lietuvių k. Lietuvių k. Biologija Lietuvių k.
3. 10.10–10.55 Lietuvių k. Lietuvių k. Istorija-Geografija Lietuvių k.
4. 11.00–11.45 Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Matematika
5. 12.15–13.00 Anglų k. Matematika Matematika Matematika
6. 13.05–13.50 Anglų k. Matematika Matematika Matematika
7. 13.55–14.40 Anglų k. Matematika Matematika Matematika

Centras dirba šešias dienas per savaitę. Pamokų laikas:

  • Srautams numatytas skirtingas pietų pertraukų laikas: 6-8 kl. pietauja po trijų pamokų, 9-12 kl. – po keturių pamokų.

Dieninis srautas

I pamoka            8.30 – 9.15

II pamoka          9.25 – 10.10

III pamoka         10.20 – 11.05

IV pamoka         11.25 – 12.10

V pamoka          12.30 – 13.15

VI pamoka         13.25 – 14.10

VII pamoka       14.20 – 15.05

Vakarinis srautas (2 vakarų neakivaizdininkai)

I pamoka            16.30 – 17.15

II pamoka          17.20– 18.00

III pamoka         18.10 – 18.55

IV pamoka         19.25 – 20.10

V pamoka          20.15 – 21.00

Šeštadieninis srautas

I pamoka            8.30 – 9.15

II pamoka          9.20 – 10.05

III pamoka         10.10 – 10.55

IV pamoka         11.00 – 11.45

V pamoka          12.15 – 13.00

VI pamoka         13.05 – 13.50

VII pamoka       13.55 – 14.40

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

  • mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d.;
  • ugdymo proceso trukmė 6–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokiniams – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams –170 ugdymo dienų;
  • skiriamos atostogos:
Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.
  • ugdymo procesas skirstomas į trimestrus.
  Trimestrai
Klasės I trimestras

(nuo – iki)

II trimestras

(nuo – iki)

III trimestras

(nuo – iki)

6-10 ir I-II gimnazijos klasės (37 sav.) 2022-09-01 iki

2022-11-30

2022-12-01 iki

2023-03-03

2023-03-06 iki

2023-06-22

III gimnazijos klasės (36 sav.) 2022-09-01 iki

2022-11-30

2022-12-01 iki

2023-03-03

2023-03-06 iki

2023-06-15

IV gimnazijos klasės (34 sav.) 2022-09-01 iki

2022-11-30

2022-12-01 iki

2023-03-03

2023-03-06 iki

2023-06-01

Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:

  • grupinis kasdienis arba nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę;
  • grupinis neakivaizdinis – pamokos vyksta 1 dieną per savaitę (šeštadienį) arba 2 vakarus per savaitę;
  • pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų.