Mokyklos vadovai

Direktorius Tomas Lagūnavičius
Tel. Nr.: 8-37 245592
El. paštas: info@ksjmc.lt

Išsilavinimas:

1980 – 1985 LKKI, Trenerių fakultetas. Gydomoji kūno kultūra;
1985 – 1989 Visasąjunginis kūno kultūros ir sporto mokslinis tiriamasis institutas. Sporto psichologija;
1998 suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis;
2000 suteikta trečioji vadovo kvalifikacinė kategorija;
2004 įgytas psichologijos magistro laipsnis;
2010 įgytas teatro bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir režisieriaus profesinė kvalifikacija;
2012  įgytas teatro bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaidybos kvalifikacija;
2016 suteikta antroji vadovo kvalifikacinė kategorija.

Darbo patirtis:

Nuo 1995 iki 2018 Kauno jaunimo mokyklos direktorius;
Nuo 1998 iki 2003 LKKA Pedagogikos – psichologijos katedros asistentas;
2002 ekonominės socialinės psichoterapijos konsultantas;
Nuo 2017 iki 2018  Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktorius;
Nuo 2018 iki dabar Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius.

Pavaduotoja ugdymui Lina Ševčiukienė
Tel. Nr.: 8-37 245593
El. paštas: info@ksjmc.lt , lina.sevciukiene@ksjmc.lt

Išsilavinimas:

1993 baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo rusų kalbos ir literatūros bei pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos kvalifikaciją;
2009 suteikta trečioji vadybinė kvalifikacinė kategorija;
2013 įgytas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;
2016 suteikta antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Darbo patirtis:

1993 – 1997 mokytoja Šiaulių Romuvos vidurinėje mokykloje;
1997 – 2001 auklėtoja VLD „Coliukė” Šiauliuose;
2001 – 2002 mokytoja ir kuratorė Rimos Jezukevičienės mokykloje Kaune;
2002 iki 2018 mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kauno jaunimo mokykloje;
2017 iki 2018 mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kauno suaugusiųjų mokymo centre;
2018 iki dabar mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre.

Pavaduotoja ūkio reikalams Ramunė Levinskienė
Tel. Nr.: 8-37 245590
El. paštas: info@ksjmc.lt , ramune.levinskiene@ksjmc.lt

Išsilavinimas:
1998 baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą, įgijo namų ūkio technologės kvalifikaciją;
2005 baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą, įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Darbo patirtis:
2003 – 2004 profesijos mokytoja, būrelio vadovė Kauno jaunimo mokykloje;
2004 iki 2018 direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Kauno jaunimo mokykloje;
2017 iki 2018 direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Kauno suaugusiųjų mokymo centre;
2018 iki dabar direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre.

Pavaduotoja ugdymui Inga Rakauskienė

Tel.: 8-37 352482

El.paštas: i.rakauskiene@ksjmc.lt


 

 Išsilavinimas:

1989 m. Vilniaus universitetas, filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja;

2002 m. Vytauto Didžiojo universitetas, filosofijos magistras.

Darbo patirtis:

1988 – 2005 mokytoja Kauno Eigulių vidurinėje mokykloje;

2002 – 2016 mokytoja Kauno „Aitvaro“ mokykloje;

2005 – 2016 mokytoja Kauno Antano Smetonos gimnazijoje;

2016 – 2023 mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kauno „Aitvaro“ mokykloje;

2023 iki dabar mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre.