Svarbi informacija

6 kl. 7 kl. 8a kl. 8b kl. 9a kl. 9b kl. 10a kl. 10b kl. 11 kl. 12 kl.
I 1 Lietuvių k. Matematika Istorija Matematika Lietuvių k. Anglų k. Matematika Rusų k. Verslo vad. Biologija
2 Matematika Lietuvių k. Matematika Istorija Matematika Ekonomika Lietuvių k. Anglų k. Biologija Rusų k.
3 Istorija Lietuvių k. Anglų k. Inform. tech. Ekonomika Rusų k. Lietuvių k. Fizika Matematika Lietuvių k.
4 Gamta ir žm. Anglų k. Inform. tech. Lietuvių k. Istorija Matematika Fizika Lietuvių k. Rusų k. Lietuvių k.
5 Fizinis ugd. Rusų k. Dailė Anglų k. Biologija Lietuvių k. Žurnalistika Verslo vad. Fizinis ugd.
6 Inform. tech. Muzika Verslo vad. Dailė Fizinis ugd. Biologija Rusų k. Anglų k.
7 Fizinis ugd. Žurnalistika Dailė Muzika Fizika
6 kl. 7 kl. 8a kl. 8b kl. 9a kl. 9b kl. 10a kl. 10b kl. 11 kl. 12 kl.
II 1 Matematika Geografija Lietuvių k. Biologija Fizika Lietuvių k. Anglų k. Istorija Rusų k. Matematika
2 Lietuvių k. Fizika Biologija Rusų k. Geografija Anglų k. Istorija Lietuvių k. Matematika Etika
3 Lietuvių k. Etika Anglų k. Geografija Chemija Istorija Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Fizika
4 Anglų k. Fizinis ugd. Geografija Lietuvių k. Rusų k. Chemija Matematika Inform. tech. Lietuvių k. Dailė
5 Geografija Anglų k. Žurnalistika Istorija Matematika Fizika Dailė Fizinis ugd. Etika Verslo vad.
6 Rusų k. Istorija Muzika Fizinis ugd. Dizainas Matematika Žurnalistika Verslo vad.
7 Vokiečių k. Vokiečių k. Vokiečių k. Vokiečių k. Dizainas Žurnalistika Fizinis ugd. Muzika
6 kl. 7 kl. 8a kl. 8b kl. 9a kl. 9b kl. 10a kl. 10b kl. 11 kl. 12 kl.
III 1 Matematika Lietuvių k. Matematika Geografija Anglų k. Matematika Rusų k. Lietuvių k. Chemija Lietuvių k.
2 Anglų k. Matematika Lietuvių k. Fizika Geografija Etika Biologija Lietuvių k. Matematika Rusų k.
3 Lietuvių k. Matematika Geografija Anglų k. Biologija Lietuvių k. Matematika Etika Lietuvių k. Inform. tech.
4 Fizinis ugd. Biologija Rusų k. Lietuvių k. Chemija Geografija Inform. tech. Verslo vad. Dailė Matematika
5 Technolog. Fizinis ugd. Fizika Verslo vad. Lietuvių k. Inform. tech. Anglų k. Matematika Chemija
6 Inform. tech. Fizinis ugd. Etika Muzika Fizika Lietuvių k. Dailė
7 Dizainas Fizinis ugd. Vokiečių k. Vokiečių k. Vokiečių k. Vokiečių k.
6 kl. 7 kl. 8a kl. 8b kl. 9a kl. 9b kl. 10a kl. 10b kl. 11 kl. 12 kl.
IV 1 Geografija Istorija Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Biologija Anglų k. Matematika Anglų k. Lietuvių k.
2 Gamta ir žm. Lietuvių k. Matematika Anglų k. Etika Lietuvių k. Istorija Geografija Lietuvių k. Anglų k.
3 Lietuvių k. Rusų k. Etika Fizika Matematika Anglų k. Piliet. pagr. Chemija Inform. tech. Geografija
4 Etika Anglų k. Fizika Dizainas Fizinis ugd. Žurnalistika Chemija Piliet. pagr. Matematika Anglų k.
5 Dailė Geografija Chemija Lietuvių k. Anglų k. Žurnalistika Etika Fizinis ugd. Istorija Matematika
6 Muzika Technolog. Istorija Chemija Fizika Fizinis ugd. Žurnalistika
7 Technolog. Muzika Inform. tech. Fizinis ugd.
6 kl. 7 kl. 8a kl. 8b kl. 9a kl. 9b kl. 10a kl. 10b kl. 11 kl. 12 kl.
V 1 Istorija Matematika Lietuvių k. Matematika Anglų k. Geografija Lietuvių k. Biologija Anglų k. Matematika
2 Matematika Biologija Lietuvių k. Matematika Matematika Istorija Chemija Lietuvių k. Geografija Anglų k.
3 Rusų k. Dailė Matematika Lietuvių k. Lietuvių k. Chemija Matematika Anglų k. Fizinis ugd. Istorija
4 Fizinis ugd. Lietuvių k. Anglų k. Chemija Istorija Dailė Fizinis ugd. Matematika Fizika Rusų k.
5 Anglų k. Fizinis ugd. Chemija Fizinis ugd. Dizainas Matematika Geografija Istorija
6 Technolog. Fizinis ugd. Muzika Fizika Chemija
7

_______________________

Klasės III–IV 

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis. Mokymosi pamaina – 2 vakarų. 

ANTRADIENIS

Eil. Nr. Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30–17.15 Istorija Istorija Istorija Istorija
2. 17.20–18.05 Matematika Matematika Matematika Matematika
3. 18.10–18.55 Matematika Matematika Matematika Matematika
4. 19.25–20.10 Verslas ir vadyba

Dailė

Verslas ir vadyba

Dailė

 

Verslas ir vadyba

Dailė

 

Dorinis ugdymas
5. 20.15–21.00 Informacinės technologijos

 

    Fizinis ugdymas

TREČIADIENIS

Eil.

Nr.

Laikas I savaitė II savaitė III savaitė IV savaitė
1. 16.30–17.15 Biologija

Fizika

Biologija

Fizika

Biologija

Fizika

Biologija

Fizika

2. 17.20–18.05 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
3. 18.10–18.55 Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k. Lietuvių k.
4. 19.25–20.10 Anglų k. Anglų k. Anglų k. Anglų k.
5. 20.15–21.00 Rusų k. Rusų k. Rusų k. Rusų k.

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

 ŠEŠTADIENIS (Gegužis) Klasės III–IV 

Eil. Nr. Laikas Gegužės 6 d. Gegužės 13 d. Gegužės 20 d. Gegužės 27 d.
1. 8.30–9.15 Lietuvių k. Lietuvių k. Biologija Lietuvių k.
2. 9.20–10.05 Lietuvių k. Lietuvių k. Biologija Lietuvių k.
3. 10.10–10.55 Lietuvių k. Lietuvių k. Istorija-Geografija Lietuvių k.
4. 11.00–11.45 Lietuvių k. Lietuvių k. Matematika Matematika
5. 12.15–13.00 Anglų k. Matematika Matematika Matematika
6. 13.05–13.50 Anglų k. Matematika Matematika Matematika
7. 13.55–14.40 Anglų k. Matematika Matematika Matematika

 

Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (I gimn. kl.)

Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (II gimn. kl.)

Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (III gimn. kl.)

Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (IV gimn. kl.)