Svarbi informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 6 -10 jaunimo klasių mokiniams
    Mobili gr. 6 kl. 7 kl. 8a kl. 8b kl. 9a kl. 9b kl. 10a kl. 10b kl. 10c kl.
I 1 Lietuvių k. Rusų k. Dailė Matematika Inform. techn. Anglų k. Biologija Lietuvių k. Istorija Verslo vad.
  2 Dailė Lietuvių k. Biologija Muzika Matematika Biologija Informatika Lietuvių k. Matematika Istorija
  3 Matematika Lietuvių k. Istorija Anglų k. Biologija Rusų k. Žurnalistika Fizika Muzika Dailė
  4 Technologijos Inform. techn. Lietuvių k. Chemija Anglų k. Piliet. pagr. Piliet. pagr. Matematika Fizika Lietuvių k.
  5   Gamta ir žm. Anglų k. Inform. techn. Muzika Matematika Fizinis ugd. Istorija Lietuvių k. Fizika
  6   Muzika Rusų k. Verslo vad. Istorija Fizinis ugd. Matematika Dizainas Anglų k. Lietuvių k.
  7   Istorija   Fizika   Muzika
 
Fizinis ugd.    
II 1 Matematika Lietuvių k. Rusų k. Geografija Matematika Lietuvių k. Žurnalistika Anglų k. Dailė Verslo vad.
  2 Biologija Technologijos Lietuvių k. Fizika Geografija Informatika Lietuvių k. Rusų k. Etika Anglų k.
  3 Anglų k. Matematika Fizika Dailė Lietuvių k. Matematika Geografija Biologija Žurnalistika Lietuvių k.
  4 Fizika Technologijos Anglų k. Lietuvių k. Fizinis ugd. Geografija Matematika Inform. techn. Lietuvių k. Biologija
  5 Lietuvių k. Geografija Fizinis ugd. Fizinis ugd. Fizika Dailė Anglų k. Lietuvių k. Biologija Verslo vad.
  6   Fizinis ugd. Lietuvių k. Etika Žurnalistika Fizika Dailė Geografija Fizinis ugd. Matematika
  7   Vokiečių k. Vokiečių k. Vokiečių k. Vokiečių k. Prancūzų k.       Prancūzų k.
III 1 Geografija Matematika Anglų k. Žurnalistika Lietuvių k. Dizainas Lietuvių k. Piliet. pagr. Piliet. pagr. Piliet. pagr.
  2 Anglų k. Istorija Geografija Lietuvių k. Dailė Etika Žurnalistika Matematika Lietuvių k. Rusų k.
  3 Lietuvių k. Etika Matematika Anglų k. Istorija Lietuvių k. Rusų k. Dailė Matematika Geografija
  4 Matematika Anglų k. Etika Geografija Lietuvių k. Dizainas Istorija Lietuvių k. Žurnalistika Matematika
  5   Lietuvių k. Fizinis ugd. Dizainas Verslo vad. Fizinis ugd. Geografija Anglų k. Rusų k. Etika
  6     Matematika Fizinis ugd. Etika Matematika Muzika Dizainas Anglų k. Inform. techn.
  7     Muzika   Anglų k. Vok k./Pranc.k. Vokiečių k. Vokiečių k. Vokiečių k. Vok k./Pranc.k.
IV 1 Istorija Lietuvių k. Matematika Matematika Chemija Dizainas Matematika Lietuvių k. Geografija Anglų k.
  2 Matematika Dailė Lietuvių k. Istorija Fizika Chemija Anglų k. Etika Lietuvių k. Chemija
  3 Fizinis ugd. Matematika Technologijos Lietuvių k. Geografija Istorija Etika Chemija Anglų k. Lietuvių k.
  4 Technologijos Gamta ir žm. Fizinis ugd. Fizinis ugd. Lietuvių k. Lietuvių k. Fizika Anglų k. Chemija Matematika
  5 Etika Fizinis ugd. Geografija Biologija Matematika Anglų k. Lietuvių k. Dizainas Istorija Fizinis ugd.
  6     Gyvenimo įg.   Dizainas Biologija Matematika Fizinis ugd. Fizika Muzika
  7     Technologijos   Fizinis ugd. Gyvenimo įg. Gyvenimo įg. Muzika Matematika Fizika
V 1 Lietuvių k. Anglų k. Matematika Istorija Matematika Geografija Chemija Matematika Inform. techn. Lietuvių k.
  2 Fizinis ugd. Geografija Biologija Matematika Lietuvių k. Istorija Lietuvių k. Chemija Žurnalistika Matematika
  3 Inform. techn. Matematika Lietuvių k. Rusų k. Chemija Lietuvių k. Istorija Matematika Fizinis ugd. Anglų k.
  4 Rusų k. Anglų k. Fizinis ugd. Lietuvių k. Fizinis ugd. Fizika Biologija Istorija Lietuvių k. Chemija
  5   Fizinis ugd. Informatika Lietuvių k. Rusų k. Matematika Chemija Fizika Chemija Fizinis ugd.
  6   Rusų k.   Matematika   Chemija Fizinis ugd.   Matematika Istorija
  7       Chemija     Fizika      
PAMOKŲ TVARKARAŠTIS   III – IV gim. klasių mokiniams (Mokymosi forma – grupinė, mokymosi būdas – kasdienis)
Sav. diena Pamoka III gim kl. IV gim kl.
I 1 Lietuvių kalba Matematika
  2 Lietuvių kalba Anglų kalba
  3 Matematika Lietuvių kalba
  4 Verslo vadyba Rusų kalba
  5 Anglų  kalba Dailė
  6 Biologija/Fizika  
  7 Anglų kalba  
II 1 Matematika Biologija
  2 Matematika Verslo vadyba
  3 Verslo vadyba Etika
  4 Verslo vadyba Lietuvių kalba
  5 Informatika Matematika
  6 Biologija  
  7 Fizika  
III 1 Matematika Anglų kalba
  2 Ugdymas karjerai Lietuvių kalba
  3 Lietuvių kalba Ugdymas karjerai
  4 Anglų kalba Fizinis ugdymas
  5 Matematika Informacinės technologijos
  6 Geografija/Istorija Rusų kalba
  7 Informatikos modulis  
IV 1   Lietuvių kalba
  2 Matematika Geografija
  3 Biologija/Fizika Matematika
  4 Lietuvių kalba Istorija
  5 Planimetrija Chemija
  6 Geografija/Istorija  
V 1   Rusų kalba
  2 Lietuvių kalba Anglų kalba
  3

Lietuvių

kalba

Fizika
  4 Informatika Matematika
  5 Geografija/Istorija  

_______________________

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS  III – IV gim. klasių mokiniams (mokymosi forma – grupinė, mokymosi būdas – neakivaizdinis, mokymosi pamaina – 2 vakarų)

III klasė

 Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis. Mokymosi pamaina – 2 vakarų.

 ANTRADIENIS 

Pamoka

Laikas

I savaitė

II savaitė

III savaitė

IV savaitė

0

15.40 – 16.25

Informatika

Informatika

Informatika

Informatika

1

16.30 – 17.15

Informatika

Biologija/

Chemija

Informatika

Biologija/

Chemija

2

17.20 – 18.05

Biologija/

Chemija

Biologija/

Chemija

Biologija/

Chemija

Biologija/

Chemija

3

18.10 – 18.55

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

4

19.25 – 20.10

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

5

20.15 – 21.00

Lietuvių k. (A)

Lietuvių k. (A)

Lietuvių k. (A)

Lietuvių k. (A)

 

TREČIADIENIS

Pamoka

Laikas

I savaitė

II savaitė

III savaitė

IV savaitė

0

15.40 – 16.25

Istorija/Geografija/

Ekonomika

Istorija/Geografija/

Ekonomika

Istorija/Geografija/

Ekonomika

Istorija/Geografija/

Ekonomika

1

16.30 – 17.15

Anglų k.

Anglų k.

Anglų k.

Anglų k.

2

17.20 – 18.05

Planimetrija

Anglų k.

Planimetrija

Anglų k.

3

18.10 – 18.55

Matematika

 

Matematika

 

Matematika

 

Matematika

 

4

19.25 – 20.10

Matematika

 

Matematika

 

Matematika

 

Matematika

 

5

20.15 – 21.00

Matematika (A)

 

Matematika (A)

 

Matematika (A)

 

Matematika (A)

 

 

IV klasė 

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis. Mokymosi pamaina – 2 vakarų.

 ANTRADIENIS 

Pamoka

Laikas

I savaitė

II savaitė

III savaitė

IV savaitė

1

16.30 – 17.15

Informacinės technologijos

 

 

Fizinis ugdymas

2

17.20 – 18.05

Biologija/

Chemija

Biologija/

Chemija

Biologija/

Chemija

Biologija/

Chemija

3

18.10 – 18.55

Verslas ir vadyba

Dailė

 

Verslas ir vadyba

Dailė

 

Verslas ir vadyba

Dailė

 

Dorinis ugdymas

 

4

19.25 – 20.10

Matematika

 

Matematika

 

Matematika

 

Matematika

 

5

20.15 – 21.00

Matematika

 

Matematika

 

Matematika

 

Matematika

 

 

TREČIADIENIS

Pamoka

Laikas

I savaitė

II savaitė

III savaitė

IV savaitė

1

15.40 – 16.25

Istorija/Geografija

Istorija/Geografija

Istorija/Geografija

Istorija/Geografija

2

16.30 – 17.15

Anglų k.

Anglų k.

Anglų k.

Anglų k.

3

17.20 – 18.05

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

4

18.10 – 18.55

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

Lietuvių k.

5

19.25 – 20.10

Rusų k.

Rusų k.

Rusų k.

Rusų k.

6

20.15 – 21.00

 

 

 

 

 

 

2024 M. GEGUŽĖS MĖNESIO PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (šeštadienis)

III–IV KLASĖMS

Mokymosi forma – grupinė. Mokymosi būdas – neakivaizdinis.

 III klasė 

Pamoka

Laikas

Gegužės 4 d.

Gegužės 11 d.

Gegužės 18 d.

Gegužės 25 d.

1

8.30–9.15

Biologija

Anglų k.

Lietuvių k.

Matematika

2

9.20–10.05

Biologija

Anglų k

Lietuvių k.

Matematika

3

10.10–10.55

Biologija

Matematika

Lietuvių k.

Matematika

4

11.00–11.45

Lietuvių k.

Matematika

Istorija

Matematika

5

12.15–13.00

Lietuvių k.

Matematika

Istorija

Matematika

6

13.05–13.50

Lietuvių k.

Matematika

Istorija

Ekonomika ir verslumas

7

13.55–14.40

Lietuvių k.

Matematika

Istorija

Ekonomika ir verslumas

 

IV klasė

Pamoka

Laikas

Gegužės 4 d.

Gegužės 11 d.

Gegužės 18 d.

Gegužės 25 d.

1

8.30–9.15

Biologija

Matematika

Lietuvių k.

Biologija

2

9.20–10.05

Biologija

Matematika

Lietuvių k.

Biologija

3

10.10–10.55

Biologija

Matematika

Lietuvių k.

Biologija

4

11.00–11.45

Lietuvių k.

Matematika

Istorija

Matematika

5

12.15–13.00

Lietuvių k.

Anglų k.

Istorija

Matematika

6

13.05–13.50

Lietuvių k.

Anglų k.

Istorija

Matematika

7

13.55–14.40

Lietuvių k.

Anglų k

Istorija

Matematika

 

Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (I gimn. kl.)

Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (II gimn. kl.)

Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (III gimn. kl.)

Konsultacijų grafikas nuotoliniu būdu besimokantiems Moodle (IV gimn. kl.)