Metodinė taryba

Pirmininkas:

Rima Bereišienė Lietuvių k. mokytoja metodininkė rima.bereisiene@ksjmc.lt

 

Nariai:

Irena Gečienė Matematikos  mokytoja metodininkė irena.geciene@ksjmc.lt
Danutė Sabaliauskienė Istorijos mokytoja metodininkė dsanute.sabaliauskiene@ksjmc.lt
Ligita Marcinkevičiūtė Dailės mokytoja metodininkė ligita.marcinkeviciute@ksjmc.lt