Mokinių priėmimas

Mokykla skirta:

 1. 12–16 metų mokiniams: stokojantiems mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintiems mokymosi sunkumų, linkusiems į praktinę veiklą, mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, gaunant reikiamą resocializacinę pagalbą;
 2. 16–17 metų dirbantiems mokiniams mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą;
 3. suaugusiems asmenims;
 4. užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams;
 5. asmenims, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė.

 Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės centre:

 1. Kasdienis grupinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę.

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre nemokamai galite naudotis šiomis paslaugomis:

 • Atvira jaunimo erdve, kurioje 14-29 m. amžiaus jaunimas gali leisti laisvalaikį nuo 08:00 iki 20:00 val.
 • Konsultacijos ruošiantis egzaminams bei testams.
 • Akademijos, kuriose galite išmokti įvairių disciplinų ir profesijų, arba turiningai ir linksmai praleisti laisvalaikį.
 • ŠMMC“ (šiuolaikinio meno ir mokslo centras) galerija.
 • Post proceso teatras“

Mokinių priėmimo sąlygos:

Asmuo, pageidaujantis mokytis Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, mokyklos direktoriui pateikia:

 1. Užpildykite anketą  (Registracijos į mokyklą anketa)
 2. Prašymą:
 3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą), mokymosi pasiekimų pažymėjimą, arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;
 4. Nustatytos formos pažymą (elektroninę arba popierinę f-027-1/a) apie sveikatą;
 5. Dvi 3×4 nuotraukas.
 6. Gimimo liudijimo kopiją.

Dokumentai priimami raštinėje (7 kab.) I-V 08:00 – 18:00 (pietūs 11:00 – 12:00), tel.: (8-37) 457135.

Sutartis tarp mokinio ir centro sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.


 Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:

 1. Kasdienis grupinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę;
 2. Grupinis nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę pasitelkiant nuotolines mokymo technologijas;
 3. Grupinis neakivaizdinis – pamokos vyksta 1 dieną per savaitę (šeštadienį) arba 2 vakarus per savaitę;
 4. Pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų.

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre nemokamai galite naudotis šiomis paslaugomis:

 • Atvira jaunimo erdve, kurioje 14-29 m. amžiaus jaunimas gali leisti laisvalaikį nuo 08:00 iki 20:00 val.
 • Konsultacijos ruošiantis egzaminams bei testams.
 • Akademijos, kuriose galite išmokti įvairių disciplinų ir profesijų, arba turiningai ir linksmai praleisti laisvalaikį.
 • ŠMMC“ (šiuolaikinio meno ir mokslo centras) galerija.
 • Post proceso teatras“

Mokinių priėmimo sąlygos:

Asmuo, pageidaujantis mokytis Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, mokyklos direktoriui pateikia:

 1. Prašymą;
 2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą), mokymosi pasiekimų pažymėjimą, arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;
 3.  Asmens dokumento kopiją.

Dokumentai priimami raštinėje (7 kab.) I-V 08:00 – 18:00 (pietūs 11:00 – 12:00), tel.: (8-37) 457135.

Dokumentai taip pat priimami ir internetu:

 1. Užpildykite anketą  (Registracijos į mokyklą anketa);
 2. Atsisiųskite prašymo formą;
 3. Atsispausdinkite ir užpildykite prašymą ranka;
 4. Atsiųskite užpildytą prašymą elektroniniu paštu:  mokslas@ksjmc.lt;
 5. Palaukite patvirtinimo, jog visi duomenys užpildyti teisingai;
 6. Sulaukus patvirtinimo, prašymo ir kitų reikalingų dokumentų, originalus atsiųskite registruotu paštu, adresu Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas.

Sutartis tarp mokinio ir centro sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre:

 1. Grupinis nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę pasitelkiant nuotolines mokymo technologijas;

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre nemokamai galite naudotis šiomis paslaugomis:

 • Atvira jaunimo erdve, kurioje 14-29 m. amžiaus jaunimas gali leisti laisvalaikį nuo 08:00 iki 20:00 val.
 • Konsultacijos ruošiantis egzaminams bei testams.
 • Akademijos, kuriose galite išmokti įvairių disciplinų ir profesijų, arba turiningai ir linksmai praleisti laisvalaikį.
 • ŠMMC“ (šiuolaikinio meno ir mokslo centras) galerija.
 • Post proceso teatras“

Mokinių priėmimo sąlygos:

Asmuo, pageidaujantis mokytis Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, mokyklos direktoriui pateikia:

 1. Prašymą;
 2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą), mokymosi pasiekimų pažymėjimą, arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;
 3. Nustatytos formos pažymą (elektroninę arba popierinę f-027-1/a) apie sveikatą;
 4. Dvi 3×4 nuotraukas.
 5. Asmens dokumento kopiją.

Dokumentai priimami raštinėje (7 kab.) I-V 08:00 – 18:00 (pietūs 11:00 – 12:00), tel.: (8-37) 457135.

Dokumentai taip pat priimami ir internetu:

 1. Užpildykite anketą  (Registracijos į mokyklą anketa);
 2. Palaukite atsakymo, kuriame bus atsiųsti visi reikiami dokumentai.
 3. Atsispausdinkite ir užpildykite prašymus ranka;
 4. Atsiųskite užpildytą prašymą elektroniniu paštu: mokslas@ksjmc.lt;
 5. Palaukite patvirtinimo, jog visi duomenys užpildyti teisingai;
 6. Sulaukus patvirtinimo, prašymo ir kitų reikalingų dokumentų, originalus atsiųskite registruotu paštu, adresu Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas.

Sutartis tarp mokinio ir centro sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre nuotoliniu būdu gali mokytis asmenys turintys 16 metų, gyvenantys tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Mokiniai „Skype“ programos pagalba gali realiu laiku bendrauti su mokytoju, konsultuotis bei atlikti užduotis. Tereikia turėti kompiuterį su vaizdo kamera, mikrofonu ir interneto ryšiu. Nuotolinio mokymosi platformoje „Moodle“  (http://moodle.ksjmc.lt) kaupiami ir saugomi pamokų įrašai, todėl esant reikalui mokiniai gali jiems patogiu metu peržiūrėti ar pasikartoti pamokoje išdėstytą medžiagą.

Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės centre:

 1. Grupinis nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę pasitelkiant nuotolines mokymo technologijas;
 2. Pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų.

Mokinių priėmimo sąlygos:

Asmuo, pageidaujantis mokytis Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, mokyklos direktoriui pateikia:

 1. Prašymą;
 2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą), mokymosi pasiekimų pažymėjimą, arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;
 3. Asmens dokumento kopiją.

Dokumentai priimami raštinėje (7 kab.) I-V 08:00 – 18:00 (pietūs 11:00 – 12:00), tel.: (8-37) 457135.

Dokumentai taip pat priimami ir internetu:

 1. Užpildykite anketą  (Registracijos į mokyklą anketa)
 2. Palaukite atsakymo, kuriame bus atsiųsti visi reikiami dokumentai.
 3. Atsispausdinkite ir užpildykite prašymus ranka;
 4. Atsiųskite užpildytą prašymą elektroniniu paštu: mokslas@ksjmc.lt;
 5. Palaukite patvirtinimo, jog visi duomenys užpildyti teisingai;
 6. Sulaukus patvirtinimo, prašymo ir kitų reikalingų dokumentų, originalus atsiųskite registruotu paštu, adresu Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas.

Sutartis tarp mokinio ir centro sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės centre:

 1. Grupinis nuotolinis – pamokos vyksta 5 dienas per savaitę pasitelkiant nuotolines mokymo technologijas;
 2. Pavienis nuotolinis – konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų.

Mokinių priėmimo sąlygos:

Asmuo, pageidaujantis mokytis Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, mokyklos direktoriui pateikia:

 1. Prašymą;
 2. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą), mokymosi pasiekimų pažymėjimą, arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje;
 3. Asmens dokumento kopiją.

Dokumentai priimami raštinėje (7 kab.) I-V 08:00 – 18:00 (pietūs 11:00 – 12:00), tel.: (8-37) 457135.

Dokumentai taip pat priimami ir internetu:

 1. Užpildykite anketą  (Nuotolinio mokymosi anketa )
 2. Palaukite atsakymo, kuriame bus atsiųsti visi reikiami dokumentai.
 3. Atsispausdinkite ir užpildykite prašymus ranka;
 4. Atsiųskite užpildytą prašymą elektroniniu paštu: mokslas@ksjmc.lt;
 5. Palaukite patvirtinimo, jog visi duomenys užpildyti teisingai;
 6. Sulaukus patvirtinimo, prašymo ir kitų reikalingų dokumentų, originalus atsiųskite registruotu paštu, adresu Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas.

Sutartis tarp mokinio ir centro sudaroma tik tada, kai yra pateikti visi reikiami dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.dokumento

Mokykla, skirta suaugusiems asmenims mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, 12–16 metų mokiniams, stokojantiems mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintiems mokymosi sunkumų, linkusiems į praktinę veiklą, mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, gaunant reikiamą resocializacinę pagalbą, 16–17 metų dirbantiems mokiniams mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą ir asmenims, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė,  mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

                      2024-2025 m. m.  planuojama formuoti

Jaunimo klasės Suaugusiųjų klasės
6 8
7
8a; 8b IIa; IIb
9a; 9b; 9c; 9d IIIa; IIIb; IIIc; IIId; IIIe
10a; 10b; 10c; 10d IVa; IVb; IVc; IVd; IVe; IVf


Priėmimo mokytis tvarka