Ikiprofesinis mokymas

  • Ikiprofesinis ugdymas yra privaloma jaunimo klasės ugdymo turinio dalis. Ikiprofesinio ugdymo programai įgyvendinanti Centras 8, 9 ir 10 jaunimo klasėje skiria po 3 valandas per savaitę, per mokslo metus – 111 pamokų.
  • Ikiprofesinio ugdymo procesas pradedamas visiems mokiniams privalomu įvadiniu moduliu ir organizuojamas taip, kad 8 klasėje mokiniai galėtų susipažinti ir išbandyti visus centre siūlomus ikiprofesinio ugdymo programos modulius (Verslo vadyba, Žurnalistika ir leidyba, Dizainas – po 1 pamoką per savaitę), sudaromos sąlygos mokiniui motyvuotai ir kryptingai juos rinktis 9–10 klasėse.
  • Ikiprofesinio ugdymo programą sudaro privalomas įvadinis (iki 17 valandų) modulis ir pasirenkamieji savarankiški arba tęstiniai moduliai. Įvadinis modulis integruojamas į Verslo vadybą, jis skirtas supažindinti mokinius su Lietuvos darbo rinka, ateities profesijomis ir pan.
  • Ikiprofesinio ugdymo dalyko programa, skirta į praktinę veiklą orientuotam ugdymui, padeda mokiniui didinti mokymosi motyvaciją, aktyviai susipažinti su profesijomis ir ugdyti bendrąsias kompetencijas.