Asmens duomenų apsauga

ATSISIŲSTI: Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašas

ATSISIŲSTI: KSJMC Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

ATSISIŲSTI: KSJMC Asmens duomenų tvarkymo taisykles

ATISIŲSTI: Informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašas

ATSISIŲSTI: KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS –priedas

ATSISIŲSTI: SUTIKIMAS TAVRKYTI ASMENS DUOMENIS tevu – priedas 1

ATSISIŲSTI: SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS – priedas 2

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas: Jolita Šmulkštytė ( jolita@ksjmc.lt )