Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 220 (1992-11-10); Valstybės Žinios, 1992, Nr. 33-1014 (1992-11-30) Su pakeitimais ir papildymais iki 2006 m. birželio 1 d. Konstitucijos sudedamoji dalis Turinys… »

Su mokyklų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt