Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

 

Ugdymo karjerai specialistė Sandra Čerškienė

El. p. s.cerskiene@ksjmc.lt

 

Tikslas

Ugdymo karjerai specialisto tikslas – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie gebėtų sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką.

 

Ugdymo karjerai specialisto veikla:

·         Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;

·         Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);

·         Teikia karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai Centro bendruomenei;

·         Supažindina mokinius, mokytojus, tėvus su Centre teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;

·         Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;

·         Supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis.

 

Ugdymo karjerai specialistas padės:

·         Geriau pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius;

·         Rinkti informaciją apie aukštąjį mokslą, susipažinti su įvairiomis profesijomis;

·         Susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus;

·         Sukurti cv, motyvacinį laišką, karjeros planą.

 

Konsultacijų laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Kabinetas

Pirmadienis

   14.10 – 19.00

         23

Antradienis

   13.15 – 18.00

         23

Trečiadienis

   13.15 – 15.30

   17.15 – 19.15

         23

Ketvirtadienis

    8.00 – 13.20

   17.00 – 19.00

     Biblioteka

Penktadienis

   11.55 – 17.45

     Biblioteka

 Ir kitu individualiai sutartu laiku.

 

 

Veikla

Savaitės diena

Užsiėmimų turinys

Pirmadienis

Asmeninės ir grupinės konsultacijos mokiniams karjeros klausimais.

Antradienis

Užsiėmimai grupėse pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones (http://www.mukis.lt/lt/mokinio-knyga.html http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas ir kt.), kurios padės pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius.

Trečiadienis

Pažintiniai užsiėmimai, darbas su įvairiomis internetinėmis svetainėmis http://www.cvbankas.lt/ , http://www.naujasdarbas.lt/, kurios padės atsirinkti darbo pasiūlymus, praktikos ir savanorystės pasiūlymus.

Ketvirtadienis

Pažintis su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

Penktadienis

Praktinė veikla: CV, motyvacinio laiško, karjeros plano rašymas.