Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ševčiukienė
Pavaduotoja – psichologė Lauksmina Samuolienė
Nariai:

  • dorinio ugdymo mokytoja Santa Žilinskienė
  • spec. pedagogė Nida Pakėnienė
  • mokytojas Aurimas Masys
  • mokytoja Danutė Sabaliauskienė
  • klasių kuratorė Agnė Čižauskienė
  • logopedė Angelė Jačėnienė
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, kodas: 295093070,
adresas: Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas, el. paštas: info@ksjmc.lt,
tel/fax: 8 37 341400,
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre
NEĮGALIESIEMS