Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Eil.  Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius 2023 m. Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius 2024 m. I ketvirtis
1 Administratorius 0,50 1 nenurodoma 0,50 1 nenurodoma
2 Archyvaras 0,25 1 nenurodoma 0,25 1 nenurodoma
3 Bibliotekininkas 1,25 2 1518 1,25 2 1818
4 Budėtojas 1,75 4 MMA 1,75 4 MMA
5 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,50 2 3937 1,50 2 4935
6 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 1 nenurodoma 1,00 1 nenurodoma
7 Direktorius 1,00 1 nenurodoma 1,00 1 nenurodoma
8 Dokumentų specialistas 1,25 1 nenurodoma 1,25 1 nenurodoma
9 Informacinių technologijų sistemų administratorius 1,25 2 1452 1,25 2 1777
10 Jaunimo darbuotojas 1,00 2 1227 1,00 2 1200
11 Karjeros specialistas 0,75 1 nenurodoma 0,75 1 nenurodoma
12 Kiemsargis 0,50 1 MMA 0,50 1 MMA
13 Klasių kuratorius 2,50 3 1661 1,50 3 1925
14 Laborantas 1,00 1 nenurodoma 0,75 1 nenurodoma
15 Logopedas 0,25 1 nenurodoma 0,25 1 nenurodoma
16 Mokytojas 2,55 6 1932 2,35 5 2143
17 Mokytojas (nesuteikta kategorija) 0,25 1 nenurodoma 1,95 4 1935
18 Mokytojas metodininkas 8,40 7 2273 8,00 7 2496
19 Mokytojo padėjėjas 7,75 9 1305 3,50 4 1351
20 Neformaliojo ugdymo mokytojas 4,60 7 1899 8,10 11 2052
21 Psichologas 1,00 1 nenurodoma 1,00 1 nenurodoma
22 Specialusis pedagogas 1,00 1 nenurodoma 1,00 1 nenurodoma
23 Ūkio darbuotojas 1,00 1 nenurodoma 1,00 1 nenurodoma
24 Valytojas 4,75 5 MMA 4,75 5 MMA
25 Vyresnysis mokytojas 15,50 19 2113 15,00 17 2315

Pastaba: Darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokesčiai neskelbiami negavus jų sutikimų.

Eil. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Nr. 2018 m. IV ketvirtis 2017 m.
1. Direktorius 1 1 neskelbiama neskelbiama
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1 neskelbiama neskelbiama
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 neskelbiama neskelbiama
4. Neformaliojo ugdymo organizatorius 0,5 1 neskelbiama neskelbiama
5. Mokytojas metodininkas 4,75 5 1178,56 499,72
6. Vyresnysis mokytojas 5,75 8 1128,1 471,42
7. Mokytojas 7 11 1070,62 417,17
8. Klasių kuratorius 2 2 682,38 1017,42
9. Metodinio darbo vadovas 1 1 neskelbiama neskelbiama
10. Specialusis pedagogas 1 1 neskelbiama neskelbiama
11. Psichologas 1 1 neskelbiama neskelbiama
12. Bibliotekos vedėjas 1 1 neskelbiama neskelbiama
13. Valytojas 4,5 5 400 380
14. Budėtojas 5 6 400 380
15. Statinių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1,5 3 400 570
16. Raštinės vedėja 1 1 neskelbiama neskelbiama
17. Raštvedys 4 4 856,28
18. Archyvaras 1,5 3 750,82
19. Vairuotojas 2 2 662,5
20. Kiemsargis 1 1 neskelbiama neskelbiama
21. Nuotolinio mokymo organizavimo specialistas 1,5 3 843,58
22. IKT specialistas 7,5 9 711,61 741,8
23. Projektų vadybininkas 5 6 732,72
24. Jaunimo darbuotojas 1 1 neskelbiama
Pastaba: Darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokesčiai neskelbiami negavus jų sutikimų.