Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Eil.  NR. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius 2020 m. I-III ketvirčiai Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius 2020 m. IV ketvirtis
1 Administratorius 0,50 1,00 nenurodoma 0,50 1,00 nenurodoma
2 Archyvaras 0,50 1,00 nenurodoma 0,50 1,00 nenurodoma
3 Bibliotekininkas 1,00 2,00 1056,00 1,50 2,00 1195,92
4 Budėtojas 1,50 3,00 607,00 1,00 2,00 607,00
5 Būrelio vadovas 3,60 4,00 1129,92 5,35 8,00 1275,78
6 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 1,00 nenurodoma 1,00 1,00 nenurodoma
7 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 1,00 nenurodoma 1,00 1,00 nenurodoma
8 Direktorius 1,00 1,00 nenurodoma 1,00 1,00 nenurodoma
9 Informacinių technologijų sistemų administratorius 1,00 3,00 1133,44 1,00 3,00 1056,00
10 Jaunimo darbuotojas 1,00 2,00 1249,60 0,50 1,00 nenurodoma
11 Kiemsargis 1,00 1,00 nenurodoma 0,50 1,00 nenurodoma
12 Klasių kuratorius 1,50 3,00 938,67 2,50 3,00 1026,67
13 Laborantas 1,00 1,00 nenurodoma 1,00 1,00 nenurodoma
14 Mokytojas 5,95 9,00 1227,31 5,70 8,00 1320,44
15 Mokytojas metodininkas 4,55 5,00 1405,18 4,25 5,00 1515,36
16 Mokytojo padėjėjas 0,50 1,00 nenurodoma 1,00 1,00 nenurodoma
17 Psichologas 1,00 1,00 nenurodoma 1,00 1,00 nenurodoma
18 Raštvedys 1,00 1,00 nenurodoma 1,00 1,00 nenurodoma
19 Specialusis pedagogas 1,00 1,00 nenurodoma 1,00 1,00 nenurodoma
20 Ūkvedys 1,50 2,00 704,00 1,50 2,00 704,00
21 Vairuotojas 1,00 1,00 nenurodoma 1,00 1,00 704,00
22 Valytojas 4,00 4,00 607,00 4,00 4,00 607,00
23 Vyresnysis mokytojas 9,65 12,00 1296,37 9,65 12,00 1400,79

Pastaba: Darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokesčiai neskelbiami negavus jų sutikimų.

Eil. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Nr. 2018 m. IV ketvirtis 2017 m.
1. Direktorius 1 1 neskelbiama neskelbiama
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1 neskelbiama neskelbiama
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 neskelbiama neskelbiama
4. Neformaliojo ugdymo organizatorius 0,5 1 neskelbiama neskelbiama
5. Mokytojas metodininkas 4,75 5 1178,56 499,72
6. Vyresnysis mokytojas 5,75 8 1128,1 471,42
7. Mokytojas 7 11 1070,62 417,17
8. Klasių kuratorius 2 2 682,38 1017,42
9. Metodinio darbo vadovas 1 1 neskelbiama neskelbiama
10. Specialusis pedagogas 1 1 neskelbiama neskelbiama
11. Psichologas 1 1 neskelbiama neskelbiama
12. Bibliotekos vedėjas 1 1 neskelbiama neskelbiama
13. Valytojas 4,5 5 400 380
14. Budėtojas 5 6 400 380
15. Statinių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1,5 3 400 570
16. Raštinės vedėja 1 1 neskelbiama neskelbiama
17. Raštvedys 4 4 856,28
18. Archyvaras 1,5 3 750,82
19. Vairuotojas 2 2 662,5
20. Kiemsargis 1 1 neskelbiama neskelbiama
21. Nuotolinio mokymo organizavimo specialistas 1,5 3 843,58
22. IKT specialistas 7,5 9 711,61 741,8
23. Projektų vadybininkas 5 6 732,72
24. Jaunimo darbuotojas 1 1 neskelbiama
Pastaba: Darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokesčiai neskelbiami negavus jų sutikimų.