Nuotolinis mokymas

Prisijungimas prie moodle sistemos  moodle.ksjmc.lt .

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras – moderni, lanksti ir nuolat ugdymo metodus atnaujinanti švietimo įstaiga. Mokymo centre teikiamas formalusis ir neformalusis ugdymas, skirtas jaunimui ir suaugusiems asmenims. Mokymo centre dirbantys specialistai siekia prisitaikyti prie mokinių gyvenimo būdo ir suteikti jiems geriausias ir lengviausias sąlygas pabaigti mokyklą. Didelis dėmesys skiriamas socialiniam ir kultūriniam asmenybės ugdymui, kritiško mąstymo ugdymui.

Nuotolinį mokymą mūsų centre sudaro ne tik mokymasis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, bet ir lituanistinis švietimas  (lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos mokymas). Mokytis pagal lituanistinio paketo programą gali užsienyje gyvenantys lietuviai, kuriems yra svarbu išmokti ar patobulinti lietuvių kalbą, susipažinti su Lietuvos  valstybės istorija ir geografija.

Sinchroninis nuotolinis mokymas(-is) – mokymo(si) procesas vyksta tuo pačiu metu realiame laike. Šiuo būdu vykdant nuotolinį mokymą dažniausiai naudojamos šios technologijos: vaizdo konferencijos, pokalbiai ir t. t.

Asinchroninis nuotolinis mokymas(-is) – savarankiškas mokymas(-is), naudojant mokymosi institucijos paramos sistemą. Šiuo būdu vykdant nuotolinį mokymą dažniausiai naudojamos technologijos: video įrašai, el. medžiaga, forumai, el. paštas ir t. t..

Nuotolinis mokymas

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras siekia, kad čia besimokantiems mokiniams būtų sukurtos pačios geriausios sąlygos, lengvinančios mokymosi procesą. Todėl mokymo centre yra įdiegta virtualaus mokymosi aplinka – moodle. Šios aplinkos dėka galima sukurti dinamiškus kursus ir pritaikyti juos kiekvieno individualiems poreikiams.

Kokie yra pagrindiniai moodle sistemos naudojimo privalumai?

  • Lengva naudotis
  • Visa informacija pasiekiama bet kuriuo metu
  • Visiems naudotojams lankstus mokymas
  • Saugi mokymosi aplinka
  • Nuotolinio ir tęstinio mokymosi galimybė
  • Plačios sistemos galimybės
  • Registracija į nuotolinius mokymus ( Nuotolinio mokymosi anketa)
  • Didelė naudotojų bendruomenė kuri dalinasi naujovėmis