Mokymosi pagalba

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIAMS, NEPASIEKUSIEMS
PATENKINAMO PASIEKIMŲ LYGMENS PATIKRINIMUOSE (NMPP, PUPP)
 

 

Matematikos konsultacijos:

Eil. Nr.

Savaitės diena

Laikas

Kabinetas

Mokytojas

1.

Pirmadienis

14:20 – 15:05

24

J. Butvilienė

2.

Antradienis

14:20 – 15:05

24

J. Butvilienė

3.

Ketvirtadienis

15:15 – 16:00

24

J. Butvilienė

 

Lietuvių kalbos ir literatūros
konsultacijos:

Eil. Nr.

Savaitės diena

Laikas

Kabinetas

Mokytojas

1.

Pirmadienis

14:20 – 15:05

35

A. Jačėnienė

2.

Antradienis

16:00 – 16:45

35

A. Jačėnienė

3.

Trečiadienis

13:25 – 14:10

35

A. Jačėnienė