Projektai

Dalyvaujame eTwinning projekte „Mathy‘s maths yourney“

Nuo sausio mėnesio KSJMC mokytojai ir moksleiviai įsijungė į eTwinning projektą „Mathy‘s Maths Yourney“.

Šio projekto tikslas-rašyti įdomias istorijas, pasakojimus apie įžymius matematikus, kurie pakeitė pasaulį, taip pat įvardinti jų pasiekimus ir pritaikymą šiuolaikiniame pasaulyje.

Projekte  dalyvauja 6-9 klasių mokiniai: Gabija Gedutytė, Miglė Baronaitė, Dovydas Kazlauskas, Emilija Ručinskaitė, Edvinas Jančaitis, Aidas Vasiljevas, Evaldas Baltrušaitis, Mantė Pauliukonytė, Denis Naujalis, Greta Arbačiauskaitė.

Projektą kuruoja mokytojos: Nida Pakėnienė, Tatjana Puzinova ir Aušra Martinkevičienė.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

 Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto vykdytojas: yra Švietimo aprūpinimo centras.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si);
  • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrų kūrimas.