Filosofija, misija, vizija

VIZIJA

Tapti inovatyviu, visą dieną veikiančiu ir greitai prisitaikančiu prie dinamiškai kintančių visuomenės poreikių centru Kauno mieste, teikiančiu plačią ugdymo(si), švietimo ir kultūrinių paslaugų įvairovę.

MISIJA

Padėti mokymosi motyvų stokojantiems, socialinį imunitetą praradusiems, dėl socialinių-ekonominių ar kitokių sąlygų mokyklos nebaigusiems mokiniams ugdytis, įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetencijas, būtinas sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, sudaryti sąlygas jų optimaliai, produktyviai ir socialiai prasmingai saviraiškai, sveikai gyvensenai, išugdyti harmoningą ir auto determinuotą, laisvą ir atsakingą, kūrybingą asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis ir tobulinti savo gebėjimus.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Keisk tai, ką gali pakeisti. Ko pakeisti negali, prie to prisitaikyk, bet nenustok veikti.