Mokyklos įsivertinimas ir pažanga

ĮSIVERTINIMAS IR PAŽANGA 2023 M.

2023 m. (2022–2023 m. m.) tobulintos veiklos rodiklis

1.1.1.

 

2023 m. (2022–2023 m. m.) tobulintos veiklos raktinis žodis

Savivoka, savivertė

 

Kokį poveikį mokyklos pažangai turėjo pasirinktos veiklos tobulinimas?

      Dauguma mokinių džiaugiasi, kad mokosi mūsų mokykloje. Jie teigia, kad Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras yra gera, išsiskirianti iš kitų mokykla. Čia besimokydami mokiniai gerai jaučiasi, pasitiki savimi, jiems gerai sekasi bendrauti su bendraamžiais, formuoti kuo realesnius savo mokymosi pasiekimų lūkesčius ir numatyti konkrečius žingsnius tiems lūkesčiams įgyvendinti. Mokiniai noriai dalinasi savo teigiamomis emocijomis ir  pasikviečia draugų mokytis Centre. Ženkliai padidėjo Centro mokinių prieaugis.

Mokinių tėvai (globėjai) yra patenkinti, kad jų vaikai mokosi šioje ugdymo įstaigoje.

 

Kaip keitėsi mokinių pasiekimų lygmenys?

      Mokiniai nuolat skatinami tobulėti, ugdytis savivoką ir savivertę. Jie gali įvardinti, kas geriausiai sekasi. Dauguma mokinių ir jų tėvų (globėjų) žino, ką veiks baigę mokyklą, žino savo vertę, pripažįsta mokslo svarbą, jaučiasi atsakingi už save ir atsakingai elgiasi su kitais.

 

Kokį poveikį pasirinktos veiklos tobulinimas turėjo mokinių pažangai?

      Šios veiklos tobulinimas turėjo teigiamą poveikį mokinių pažangai. Dauguma mokinių teigia, kad patikrinimų metu nepatiria streso, ramiai atlieka užduotis, užbaigia tai, ką pradeda. Mokiniai atsparūs neigiamoms įtakoms, pagerėjo mokinių bendravimo įgūdžiai, jie išmoko tinkamai reaguoti ir elgtis konfliktinėse situacijose, valdyti savo emocijas. Tą pastebi tiek patys mokiniai, tiek jų tėvai (globėjai).

 

Kokios papildomos sąlygos buvo sudarytos mokinių asmenybės ugdymui tobulinant pasirinktą veiklą?

      Ugdydami mokinių savivertę ir savivoką mokytojai pamokose ir nepamokinėse veiklose (išvykose, edukaciniuose užsiėsimuose) taikė įvairius metodus, padedančius pažinti save, atskleisti savo gabumus ir stipriąsias charakterio puses, stiprinti atsparumą  neigiamoms įtakoms, norą rinktis sveiką gyvenimo būdą. Savivertę keliantys  metodai ugdė mąstymą, skatino motyvaciją mokytis.