Dalyvavimas Europos sąjungos projekte „Strengthening European Identity in times of crisis“ („Europinės tapatybės stiprinimas krizės metu“)

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras dalyvauja tarptautiniame projekte „Strengthening European Identity in times of crisis“ („Europinės tapatybės stiprinimas krizės metu“).

Šiame projekte (projekto trukmė 18 mėn.) dalyvauja 17 organizacijų iš įvairių pasaulio šalių: Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos, Švedijos, Čekijos, Rumunijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Belgijos, Vokietijos, Slovakija, Vengrijos, Latvijos ir Maltos.

Pirmas projekto susitikimas vyko 2023 m.  kovo 1 – 4 dienomis Padrono mieste (Ispanija), esančiame Galisijos regione, visiškai šalia Portugalijos sienos. Šio susitikimo tema:

 „ Padron: what kind of Europe do i want?“ („Padronas: kokios Europos aš noriu?“). 

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo centrą atstovavo KSJMC direktorius Tomas Lagūnavičius, kuris pasakoja:

„Šiame susitikime iškeltas klausimas, kokios Europos aš noriu?, sukėlė daug diskusijų. Buvo aptarta situacija visose projekte dalyvaujančiose šalyse, iškeltos pagrindinės problemos:

1. Jaunimas nenori ir, kartais, gal net negali mokytis. To priežastis – per stipri socialinė rūpyba, todėl jaunimas neturi motyvacijos mokytis aukštosiose mokyklose. Kaip pavyzdys buvo pateikta bedarbių statistika Portugalijoje (4 %) ir Ispanijoje (19 %). Ispanijoje, kurioje mokamos didesnės bedarbio išmokos, nedarbo lygis didesnis, tuo atveju Portugalijoje, kurioje silpnesnė soc. rūpyba – bedarbystės lygmuo žymiai mažesnis.

2. Dėmesio koncentracija ir atmintis. Gyvename TikToko eroje, kur dominuoja trumpa informacija, mokymasis turi būti paremtas naujais metodais tokiais, kuriuos, kaip pvz. esame įdiegę Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre: Postkognityvinis mokymas, Postneuroedukologija ir kitos. Kol kas daugumoje šalių einama lengviausiu keliu, dirbama pasenusiais, gyvenimo tempo ir jaunimo poreikių neatitinkančiais metodais.

3. Paslaugų jaunimui ir visai šalia gyvenančiai bendruomenei trūkumas. Pasidžiaugėme, kad KSJMC sugebame teikti paslaugas jaunimui įvairių akademijų pavidalu, į savanorystę, kaip pagalbą jaunimui, įtraukdami suaugusiuosius, kurie padeda jaunimui įsisavinti naujas žinias, o kartu ir patys mokosi bei tobulėja.

Susitikimų metu bandyta rasti siūlymus, kaip išvengti krizių:

1. Inicijuoti ir vykdyti daugiau Europinių programų, kuriose galėtų dalyvauti jaunimas iš visų pasaulio šalių.

2. Sudaryti sąlygas jaunų žmonių įdarbinimui, kad ir trumpam laikotarpiui.

3. Vykdyti daugiau kultūrinių mainų tarp visų Europos sąjungos šalių. Ypač atkreiptas dėmesys į šiuolaikinio meno tendencijas, pasaulį beužvaldantį dirbtinį intelektą, kuris žymiai palengvina žmonių saviraiškos galimybes. 

Pasidžiaugėme, kad esame pirmieji, kurie įkūrėme 1-ąją pasaulyje dirbtinio intelekto meno asociaciją „The World’s 1st Artificial Intelligence Art Association“(WAIAA), 2023 m. įvykdėme net keturias 1-ąsias pasaulyje bienales:

1-ąją pasaulyje dirbtinio intelekto meno bienalę „Pripildytos galimybės“ (The World’s 1st International Biennale of Artificial Intelligence “Full of Possibilities”);

1-ąją pasaulyje dirbtinio intelekto fotografijos bienalę „Neaiškūs žvilgsniai“ (The World’s 1st Artificial Intelligence Photography Biennale “Vague Stares”);

1-ąją pasaulyje dirbtinio intelekto poezijos, grožinės ir negrožinės literatūros bienalę „Naujieji tekstai“ (The Worlds 1st Artificial Intelligence of Fiction Non fiction Poetry Biennale “New Texts”);

1-ąją pasaulyje dirbtinio intelekto vaizdo meno bienalę „Laiko virpesiai“ (The World’s 1st Artificial Intelligence Video Art Biennale „Time Vibrations” );

Taip pat išleidome 1-ąją pasaulyje dirbtinio intelekto knygą „Pirmoji pasaulyje artificial intelligence art ir tarpasmenybinio meno stiliaus knyga“.

Šis susitikimas ir diskusijos nudžiugino tuo, kad į šį projektą įsitraukė įvairių šalių miestus atstovaujantys merai, svarbios jaunimo organizacijos. Džiaugiuosi, kad projekte dalyvauja ir Kauno suaugusiųjų jaunimo ir mokymo centras, kuris gali diktuoti naujausias tendencijas ir burti žmones vieningam tikslui.“ 

KSJMC direktorius Tomas Lagūnavičius

Parašykite komentarą