Ne šiuolaikinė, o pošiuolaikinė mokykla!

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras – GLOBALI MOKYKLA. Čia diegiama POŠIUOLAIKINĖ švietimo ir meno sistema /AFTER CONTEMPORARY education and art system/.

KSJMC diegia POŠIUOLAIKINĘ švietimo ir meno sistemą. Nemaišykime sąvokų: ne šiuolaikinę, o pošiuolaikinę.

Šios idėjos autorius ir iniciatorius soc. mokslų daktaras Tomas Lagūnavičius teigia:

          „Mokykla iš esmės pati savyje turi kurti šiuolaikišką gyvenimo būdą. Kuo šiuolaikinė skiriasi nuo šiuolaikiškumo? Tai nėra tik apie pasiruošimą gyventi šiuolaikiškai ateityje, pvz. dabar mes pasimokinsime, pasimokinsime, ir ateityje tapsime sėkmingi . Mes  turime čia ir dabar kurti šiuolaikišką gyvenimą, šiuolaikiškus veiksmus, pvz.: naudotis  dirbtinio intelekto įrankiais, išmokimo metodais ir kt..

           Mes kuriame pošiuolaikišką mokyklą, pošiuolaikiškumą čia ir dabar, ir neatidėliojame nieko į ateitį.  Visus poreikius, polėkius ir svajones mes siekiame realizuoti dabar. Todėl ir pavadinome šį procesą Pošiuolaikine mokykla/ AFTER CONTEMPORARY  education and art system/.

 Kodėl tai tampa aktualu? Po pandemijos daugelio žmonių požiūris į mokymąsi labai pasikeitė, daugėja žmonių, norinčių mokytis nuotoliniu būdu, panaudojant įvairias technologines priemones, tame tarpe ir dirbtinį intelektą. Žmonės labai skirtingi: vieniems, kaip ir seniau, reikia mokytojo, kuris kiekvieną dieną viską išaiškintų ir išmokintų, o kitiems reikia tutoriaus (naujažodis – studentus mokantis ir kartu su jais dirbantis specialistas; studentų praktikos vadovas), o visa kita jis išmoks pats. Mūsų kuriama Pošiuolaikinė mokymosi Sistema/ After Contemporary education and art system/ sukuria šitas galimybes šiuolaikiškiems žmonėms. Šis pošiuolaikiškumas turi būti globalus, mes turime gyventi globaliai – tai yra pamatyti savo veiklą viso pasaulio kontekste, pvz. jūs kuriate kompiuterinius žaidimus, ar tai bus įdomu daugeliui pasaulio žmonių?

          Karantinas ir pandemija įrodė, kad rytojaus negalima atidėti ateičiai. Rytojus turi būti šiandien, ir šie procesai turi vykti jau mokykloje.  Pastebėkime tendenciją – įvairiose šalyse 14-15 metų jaunimas jau turi savo verslus ir yra juose sėkmingi. Mokslas čia ir dabar sukuria pošiuolaikinę gyvenimo būtį.  Bet ar visiems pasisekė? Išeikite į gatvę, ir pamatysite, kad kai kurie žmonės dar ir dabar gyvena archaiškoje visuomenėje ir užsiiminėja šiukšlių rinkimu, kai kurie iš jų dar išlikę tokiame būvyje – sąstingyje.  Pasaulis nestovi vietoje. Mokslas, inovacijos, ankstyvoji ekonominė ir socialinė branda sukuria pošiuolaikišką visuomenę. Tai yra tą, kuri atsirado po pandemijos. Noriu užakcentuoti: visuomenė jau ne šiuolaikiška, ji pošiuolaikiška.

        Laiko eigos nesuvokimas – didžiulė žmonijos problema. Dabartiniai žmonės gyvena labai skirtingose epochose, jų gyvenimo stiliai labai skiriasi. Bet ar visi šie stiliai yra sėkmingi pošiuolaikinėje visuomenėje?

Todėl sakau, kad ir mokymąsis, ir ugdymas, ir savimotyvacija turi vykti ne rytoj, o šiandien. Todėl kviečiu ateiti mokytis į Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą, kur netrukus bus įdiegta POŠIUOLAIKINĖ mokymo ir meno Sistema/ AFTER CONTEMPORARY  education and art system/. “ (soc. mokslų daktaras T. Lagūnavičius)

Parašykite komentarą