Padėka

KSJMC direktorius dr. Tomas Lagūnavičius aktyviai bendradarbiauja ir teikia siūlymus LR Švietimo mokslo ir sporto ministerijai. 

Už dalyvavimą rengiant mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos aprašą KSJMC direktoriui įteikta padėka. 

Centro bendruomenė sveikina mokyklos vadovą ir džiaugiasi jo pasiekimais. 

 

Parašykite komentarą