KSJMC pasirengimas dirbti nuotoliniu būdu:

Nuotoliniam mokymui KSJMC jau naudoja Moodle virtualaus mokymo sistemą. Čia yra patalpinta pamokoms reikalinga medžiaga, kuria gali naudotis visi mūsų mokiniai. Taip pat čia turime įkeltas ir video pamokas. Mokiniai, kurie nurodytu metu negali būti pamokoje, jos įrašą, patalpintą Loom, Youtube platformose, gali peržiūrėti jiems patogiu metu. Nuoroda prisijungimui įdedama į Moodle aplinką. Tiesioginėms pamokoms vesti ir konsultacijoms teikti naudojame Skype for Business programą, forumo ir žinučių funkcijas Moodle aplinkoje bei elektroninį paštą. Visiems konkrečios klasės mokiniams išsiunčiamos nuorodos į elektroninį paštą. Mokiniams tereikia paspausti nuorodą ir jie automatiškai yra prijungiami į susitikimą su mokytoju. Atsiskaitomųjų darbų atlikimas galimas keliais būdais:

  1. Išsikėlus elektronines užduotis iš Moodle sistemos jas atlikti ir įkelti atgal į Moodle. (http://moodle.ksjmc.lt)
  2. Atlikti užduotis raštu, jas nufotografuoti ir įkelti į Moodle sistemą arba atsiųsti atlikto darbo nuotraukas mokytojui į elektroninį paštą.
  3. Pasiimti atspausdintas užduotis (sutartu laiku, sutartoje vietoje – be tiesioginio kontakto), jas atlikti bei nufotografavus atsiųsti mokytojui (arba atnešti ir palikti ten, kur pasiėmė).

Mokiniams, neturintiems galimybės mokytis IKT pagalba, atspausdintos užduotys bus paliktos sutartoje vietoje, iš kurios, fiziškai nekontaktuodamas su kitais asmenimis, sutartu laiku galės jas pasiimti. Klasių kuratorės kiekvieną dėstantį mokytoją informuos apie tokiu būdu besimokančius mokinius, susitars dėl užduočių pateikimo laikotarpių ir atsiskaitymų terminų, aiškiai nurodys pasekmes, jeigu mokinys piktybiškai nedalyvaus ugdymo procese.

Grįžtamasis ryšys mokiniams bus teikiamas el. paštu, TaMo arba Moodle aplinkoje. Klasių kuratorės bendraus el. paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ir socialinių tinklų pagalba.

Įvertinimai bus įprastai fiksuojami TaMo dienyne. Su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bus bendraujama telefonu, el. paštu, Moodle aplinkoje ir socialiniuose tinkluose.

Mokiniai, kurie mokosi pagal pritaikytas Bendrąsias programas, dalyvaus įvairių dalykų pamokose kartu su visa klase. Jiems ugdymo turinį pritaikys dalyko mokytojas. Mokiniai, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba, bus suskirstyti į grupes. Kiekvienai grupei bus skirtas konsultacinis laikas, kurio metu mokiniai, dalyvaudami vaizdo konferencijoje gaus reikiamą pagalbą.

Specialiųjų poreikių mokiniams, kurie mokomi pagal individualizuotas Bendrąsias programas, ar jų tėvams paruoštos užduotys bus pateikiamos elektroniniu paštu ir TaMo. Atliktų užduočių nuotraukas bus galima atsiųsti į nurodytą el. paštą, kad mokytojas ar specialusis pedagogas matytų rezultatus. Šiems mokiniams nuotoliniu būdu bus teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos. Konsultacijų laikas bus praneštas individualiai kiekvienam mokiniui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

Specialiųjų poreikių mokiniams, neturintiems galimybių mokytis nuotoliniu būdu, bus naudojama spausdinta mokymo medžiaga, kurią mokiniai ar jų tėvai (globėjai, rūpintojai) galės pasiimti sutartoje vietoje, individualiai suderintu laiku, kad būtų išvengta fizinio kontakto su kitu asmeniu. Tokiu pačiu principu šie mokiniai galės pateikti jau atliktas užduotis. Ryšys su šiais mokiniais bus palaikomas telefoniniais skambučiais ar trumposiomis žinutėmis.

Atsisiųsti: NUOTOLINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (NUO 2020-03-30).xls

NUOTOLINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS (NUO 2020-03-30)
            
            
  5678a, 8b9a, 9b9s10a, 10b10s11nt12nt
I1matematikaanglų k. lietuvių k.biologijafizikalietuvių k.versl. v./žurn.matematika anglų k.
 2lietuvių k.gamta ir žm.biologijaistorijalietuvių k.ekonomikamatematika lietuvių k.inform. tech.muzikalietuvių k.
 3anglų k.matematikaistorijalietuvių k.inform. tech.rusų k.lietuvių k.muzikalietuvių k.biologija
 4dailė matematikaverslo vad.anglų k.istorijafizinis ugd.lietuvių k.anglų k.inform. tech.
 5gamta ir žm.lietuvių k. inform. tech.matematikamuzikamatematikaistorija anglų k.verslo vad.
 6(1)fizinis ugd.inform. tech.dailėmuzikafizinis ugd. anglų k. fizika anglų k.
 7(2) dailė rusų k.  fizika inform. tech. 
            
  5678a9a9s10a10s11nt12nt
II1 lietuvių k. anglų k.istorijageografijamatematikachemijadorinis ugd. vokiečių k.
 2anglų k.technolog.matematikageografijalietuvių k.biologijalietuvių k.matematikadorinis ugd.rusų k.
 3lietuvių k.matematikageografijalietuvių k.chemijadailėdorinis ugd.biologijavokiečių k.rusų k.
 4matematikadorinis ugd.lietuvių k.inform. tech.biologijageografijamatematikadailėfizinis ugd.vokiečių k.
 5 rusų k.fizinis ugd.chemijadorinis ugd.lietuvių k.anglų k.lietuvių k.matematika 
 6inform. tech.geografija dailėanglų k. muzikafizinis ugd.rusų k. 
 7fizinis ugd.   žurn./dizainas verslo vad.anglų k.chemija 
            
  5678a9a9s10a10s11nt12nt
III1lietuvių k.istorijafizikalietuvių k.anglų k.dorinis ugd.geografija rusų k.lietuvių k.
 2matematikaistorijalietuvių k.dorinis ugd.matematikalietuvių k.versl. v./žurn.geografijalietuvių k.rusų k.
 3istorijamatematikaanglų k.geografijaekonomikatechnolog.rusų k.fizikamatematikadorinis ugd.
 4technolog.anglų k. dorinis ugd.matematikažurnalistikaanglų k.piliet. pagr.lietuvių k.lietuvių k.geografija
 5dorinis ugd.geografijafizinis ugd.žurnalistikafizinis ugd.fizikalietuvių k.vokiečių k.verslo vad.dailė
 6technolog.lietuvių k. rusų k.anglų k.žurnalistikamuzikafizinis ugd.  matematika
 7   matematikageografija matematika  muzika
 8    dizainas     
            
  5678a9a9s10a10s11nt12nt
IV1istorijaanglų k. fizikachemijabiologija lietuvių k.anglų k. vokiečių k.
 2matematikagamta ir žm.istorijaanglų k.lietuvių k.inform.tech.matematikalietuvių k.anglų k.fizika
 3lietuvių k.matematikaanglų k.lietuvių k.istorijamatematikabiologijatechnolog.vokiečių k.chemija
 4gamta ir žm.lietuvių k. matematikafizikachemijaanglų k.dailėmatematikavokiečių k.istorija
 5fizinis ugd.muzikalietuvių k.dizainasmatematikavokiečių k.inform. tech. biologijaanglų k.
 6muzikafizinis ugd.technolog.fizinis ugd.  rusų k.  matematika
 7žmogaus s.fizinis ugd.    žurnalistika   
            
  5678a9a9s10a10s11nt12nt
V1  biologijalietuvių k. chemijaistorijalietuvių k.lietuvių k.matematika
 2lietuvių k. matematikaanglų k.lietuvių k.fizinis ugd.chemijaistorijarusų k.lietuvių k.
 3anglų k. geografijafizinis ugd.fizika lietuvių k.rusų k.istorijalietuvių k.
 4 lietuvių k. rusų k.matematikaistorijalietuvių k.anglų k.chemijageografijafizinis ugd.
 5 rusų k.lietuvių k matematika fizika dailė 
 6 technolog. muzika rusų k.     
 7 fizinis ugd.  dailė     
 8    dizainas     
            
            
Pastaba: antradienį ir ketvirtadienį 7 pamoka – vokiečių k. 5-10 jaunimo klasių mokiniams      

[pdf-embedder url=“https://www.ksjmc.lt/wp-content/uploads/2020/03/Nuotoliniu_studiju_tvarka.pdf“ title=“Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas“]

Trenerio Aurimo Masio mokinių pergalės Kaliningrade

Kovo 1 dieną Kaliningrade, Rusijoje vyko tarptautinis taekwondo turnyras “KÖNIG OPEN”, kuriame dalyvavo net 387 sportininkai iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos ir Lietuvos. Pastarąją atstovavo 5 sportininkai – trenerio Aurimo Masio mokiniai, sporto mokyklos „SM Gaja“ auklėtiniai.
Sportininkai parodė, ko yra verti. Paulina Maminskaitė (51 kg) jaunučių kategorijoje iškovojo 1-osios vietos medalį, finalinėje kovoje nugalėjusi Rusijos atstovę. „SM Gaja“ auklėtinis Kajus Jakelaitis po atkaklios kovos 10-16 pralaimėjo Rusijos atstovui ir užėmė 2-ąją vietą. Sportininkas parodė didelį susikaupimą ir gerą techniką.

Continue reading „Trenerio Aurimo Masio mokinių pergalės Kaliningrade“

POST PROCESO teatras – IETM narys

IETM (Informal European Theatre Meeting) – tarptautinis scenos menų tinklas, įkurtas Italijoje, vienijantis daugiau nei 450 scenos meno organizacijų ir atskirų narių iš daugiau nei 50 valstybių. Tinklas apima visame pasaulyje dirbančias šiuolaikinio scenos meno sritis: festivalius, privačias kompanijas, teatrus, šokius, cirką, tyrimų centrus, prodiuserius ir kt.
Post Proceso teatras – oficialus IETM narys. Teatro režisierius Tomas Lagūnavičius džiaugiasi tapęs nariu, nes tai puikus postmodernaus teatro veiklos įvertinimas, kadangi IETM tinklo veiklose dalyvauja įtakingiausi įvairių meno sričių veikėjai iš visų žemynų.
Tinklą koordinuojanti organizacija IETM”, Belgija.
Kiti oficialūs nariai iš Lietuvos Menų spaustuvė, Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“, Užupio dramos teatras.
Linkime Post Proceso teatrui kūrybinės liepsnos ir tolesnės sėkmės!
Straipsnį parengė: A. Jačėnienė

Dailiosios rašysenos diena

Š. m. vasario 11 dieną KSJMC vyko 5 – 12 klasių Dailiosios rašysenos projektinė diena. Renginio organizatorės mokytojos lituanistės A. Jačėnienė, G. Krutkevičienė, R. Bereišienė , siekdamos kelti gimtosios lietuvių kalbos prestižą, subūrė mokinius veiklai, kuri vyko keliais etapais: 1) videomedžiagos apie dailiosios rašysenos populiarinimą Lietuvoje peržiūra ir komentarai; 2) dailyraščio rašymas (trims konkurso dalyvių grupėms buvo pateikti skirtingi tekstai, atkreipiant dėmesį į mūsų literatūros klasikus); 3) sveikinimo ,,Šilti žodžiai mylimam žmogui“ kūrimas, panaudojant kaligrafijos elementus; 4) mokinių darbų vertinimas, padėkos, apdovanojimai.
Renginio metu mokiniai išsikėlė uždavinį, kad visi darbai pirmiausiai būtų patrauklūs estetiškai, kad kiekvienas prisilietimas prie rašto spinduliuotų gėrį.
Sveikiname tuos, kuriems šįkart pavyko pasirodyti geriausiai ir tapti nugalėtojais: penktokę Miglę Baronaitę, septintoką Klaudijų Alsį, aštuntoką Artūrą Januškevičių, devintokę Eriką Lipskytę, dešimtokes Klaudiją Nekrošiūtę ir Moniką Rasskazovaitę, dvyliktoką Tomą Sabašinską.

Continue reading „Dailiosios rašysenos diena“

KSJMC atidaroma Mokslo populiarinimo akademija

Skubame pasidalinti dar viena gera naujiena!
Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre atidaroma nauja akademija. Ši akademija skirta mokslo populiarinimui. KSJMC direktorius Tomas Lagūnavičius vardina priežastis, kurios paskatino akademijos įkūrimą:
Pirma, kad mokslas specializuojasi, tampa labai siauras kažkurioje srityje ir žmonės tiesiog neišmano, kas jame vyksta.
Antra, jog mokslo naujienos yra dažnai pateikiamos tokia kalba, kurios didžioji dauguma žmonių net nesupranta.
Mokslo populiarinimo akademijoje numatyti šie pagrindiniai veiklos principai:
1. Apimti kiek galima daugiau mokslo žinių ir jas populiarinti įvairiose informaciniuose šaltiniuose.
2. Rašyti tekstus žmonėms suprantama kalba, t. y., ne tik siauros srities specialistams, bet ir kiekvienam mokslu besidominčiam žmogui, kuris galėtų tekstą perskaityti ir suprasti.
3. Pateikti naujausius mokslo tyrimų rezultatus plačiajai visuomenei.
4. Kovoti su pseudomokslais bei prietarais ir sukurti galimybes racionaliai diskutuoti įvairiausiais mokslo atradimais ieškant pliusų ir potencialių, galbūt ateityje, problemų.
Tačiau svarbiausia yra sudaryti galimybes pozityviai diskusijai apie pačio mokslo, kaip prekinio ženklo, reikšmę mūsų gyvenime. „Dabar tokia situacija, – sako direktorius Tomas Lagūnavičius, – kad mes lygtais naudojamės mokslo naujienomis, pasiekimais bei taikomuoju mokslu, bet nelabai suprantame, kaip visa tai veikia“.
Domitės mokslu, naujais atradimais? Galbūt patys darote mokslinius tiriamuosius darbus? Atsiųskite savo straipsnius, pasidalinkite žiniomis ir atradimais.

Savamoksliai visada yra labiau apsišvietę už kitus. (Italų rašytojas Umberto Eco)

Prisijunkite ir aktyviai dalyvaukite Mokslo populiarinimo akademijos veiklose!
Straipsnį parengė: A. Jačėnienė

Atidaryta paroda „Antiherojiškos epochos žemėlapiai“

Šiuolaikinio meno ir mokslo centre atidaryta vizualinių menų paroda „Antiherojiškos epochos žemėlapiai“. Meno kūrinių autorius – Tomas Lagūnavičius.
Paroda „Antiherojiškos epochos žemėlapiai“ dislokuojasi ne vienoje vietoje, bet apima keturias Šiuolaikinio meno ir mokslo centro erdves, iš kurių yra dvi lauke ir dvi viduje. Konstruojamos konceptualios konstrukcijos atspindi pagrindinį herojų gyvenimo suvokimą, t. y. kraujo klausimą, tad ryški raudona spalva atsispindi visuose kūriniuose.
Parodos pradžia lauke. Čia ypatingai naujai atrodo „Intentional Red“ (intencionalaus raudonumo) instaliacija, matoma 8 objektus jungiančioje kompozicijoje, kur pateikiamas sužeistas, kraujais pasruvęs herojus. Žengiant į vidų, įdomi „Animal Light“ (gyvulinės šviesos) instaliacija, kurioje herojus gali papulti į pozityvios arba negatyvios šviesos lauką. Tik herojaus poelgis kritinėje situacijoje lemia tai, kuo jis tampa – herojumi arba bailiu. Ir tas tikėjimas, kad turi būti visada apšviestas ar negatyvia, ar pozityvia šviesa, kuria herojaus gyvenimo įtampą. Šios įtampos šiuolaikinis žmogus nejaučia. Dabar visai nėra svarbu kaip tu elgiesi, svarbiausia koks tavo įvaizdis feisbuke ar tviteryje – sako autorius.
Ypatingai atrodo „Anti-Hero Statika“ (antiherojinė statika), t. y. paveikslai, kur pilkos spalvos žaismu pateikiama herojaus kasdienybė, kuri suvokiama kaip sustingusi statika, kurioje niekas nesikeičia. Paveikslai „Logic-free“ (laisva logika) atspindi psichologinę herojaus būseną, kuomet jis neturi tikslo, tampa „laisvas nuo logikos“. Herojui prasideda haliucinacijos, matomi kažkokie gyvūnai, tarpusavy susipynusios žuvys, tačiau tuo pačiu nieko nereiškiančios. Ir tuomet, remdamasis „nelaisva logika“, jis bando kurti savo gyvenimo matricas, žemėlapius, bet visa antipozityvu ir neparemta žinojimu, o tai gerai atspindi „Anti-Liang-Chih“ (antižinojimo) ir „Anti-Positive Period“ (antipozityvistiniame periode) paveikslų ciklai. Fotošopu kurti paveikslai sukuria galimybę pažvelgti į herojaus vakarinius apmąstymus, kurie suskyla ir dekonstruoja iš vientiso nesibaigiančio herojinio įvykio į atskirus rėmus, gyvenimo salas, trupinius.
Ir pabaigai – ironiškas betoninių konstrukcijų ciklas, kuriame matome „Anti-Heroes Graves“ (antiherojų kapus), jų prisirišimus ir įklimpimą į pilką betoninę kasdienybę.
Parodos autorius Tomas Lagūnavičius XX a. epochos suvokimą vizualizuoja lengva ironiška forma nebandydamas mokyti, auklėti, indoktrinuoti. Ši galimybė paliekama žiūrovams.
Norite pabūti herojų epochoje?
Aplankykite parodą jau dabar!
Straipsnį parengė: A. Jačėnienė

Mokykis namie, konsultuokis KSJMC

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras jau ruošiasi momentui, kai Lietuvoje bus įteisinta nauja ugdymo forma – mokymasis namuose. Įsigaliojus Švietimo įstatymo pataisai tėvai galės legaliai mokyti vaikus namie, kas dabar yra taikoma tik tam tikrais atvejais. Iki šiol namie mokytis, kai pedagogas atvyksta į namus, galėjo tik tie vaikai, kuriems paskirtas mokymas namuose dėl įvairių ligų ar patirtų traumų.
Nuo rudens, kiek dabar yra žinoma, tėvai galės pasirinkti mokymąsi namuose, tad mūsų mokykla stengsis šiems mokiniams sudaryti geriausias sąlygas mokytis. Kaip visa tai bus daroma:
1. Mokiniai galės naudotis Moodle sistema, kurioje yra įrašytos visos bendrojo ugdymo pamokos.
2. Vyks konsultacijos nuotoliniu būdu Skype arba Moodle programomis.
3. Galės konsultuotis su pedagogais atvykę į mokyklą.
4. Esant norui ar poreikiui mokiniai galės lankyti pamokas pagal tvarkaraštį.
Mokydamiesi KSJMC mokiniai taip pat galės:
· Lankyti akademijų užsiėmimus;
· Susipažinti su profesijomis;
· Gauti 13 socialinių paslaugų šeimai.
Kitos reikalingos paslaugos bus teikiamos individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio ir jo tėvelių poreikius.
Registruokitės ir ateikite mokytis pas mus!