Apie mokyklą

 

Mokyklos logotipas
Įstaigos pavadinimas Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
Adresas Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas
El. paštas info@ksjmc.lt
Telefonas, faksas  8 37 341400
Įstaigos tipas Bendrojo lavinimo
Teisinė forma Biudžetinė
Juridinio asmens kodas  295093070
Mokomoji kalba Lietuvių kalba
Vizija  Vizija: tapti inovatyviu, visą dieną veikiančiu ir greitai prisitaikančiu prie dinamiškai kintančių visuomenės poreikių centru Kauno mieste, teikiančiu plačią ugdymo(si), švietimo ir kultūrinių paslaugų įvairovę.
Misija Misija: padėti mokymosi motyvų stokojantiems, socialinį imunitetą praradusiems, dėl socialinių-ekonominių ar kitokių sąlygų mokyklos nebaigusiems mokiniams ugdytis, įgyti asmeninę, pilietinę ir sociokultūrinę kompetencijas, būtinas sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui profesinės veiklos pasaulyje, sudaryti sąlygas jų optimaliai, produktyviai ir socialiai prasmingai saviraiškai, sveikai gyvensenai, išugdyti harmoningą ir auto determinuotą, laisvą ir atsakingą, kūrybingą asmenybę, siekiančią visą gyvenimą mokytis ir tobulinti savo gebėjimus.
Trumpa įstaigos istorija  Kauno suaugusiųjų mokyko centras įsteigtas 1997 m.rugpjūčio 15d., reorganizavus I ir II suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklas. 2018 m Rugpjūčio mėn. prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro prijungtos Kauno Jaunimo ir Tito Masiulo mokyklas, centrui suteiktas  Kauno suaugusiųjų ir Jaunimo mokymo centas pavadinimas.

Informacija atnaujinta:

Parašykite komentarą