Apie mokyklą

 

Mokyklos logotipas
Įstaigos pavadinimas Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
Adresas Sandėlių g. 7, LT-45223, Kaunas
El. paštas info@ksjmc.lt
Telefonas, faksas  8 37 341400
Įstaigos tipas Bendrojo lavinimo
Teisinė forma Biudžetinė
Juridinio asmens kodas  295093070
Mokomoji kalba Lietuvių kalba
Vizija    Besiorientuojanti į vieningą Europos Sąjungos suaugusiųjų švietimo sistemą bei skirtingus asmenų gebėjimus bei reikmes, atsakingai priimanti gyvenimo iššūkius, diegianti ir taikanti IKT, sukurianti partneryste besiremiančią bei saugią aplinką, atvira ir lyderiaujanti, šiuolaikines kompetencijas ugdanti, besiremianti tautinių kultūrinių paveldu ir visuotinai pripažintomis socialinėmis ir asmeninėmis vertybėmis, nuolat teikianti švietimo pagalbą mokymosi visą gyvenimą įstaiga.
Misija    Racionaliai, taupiai ir tikslingai panaudojant skirtus išteklius, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas asmeniui, sulaukusiam 18 metų, įgyti valstybės standartus ir suaugusiųjų ugdymo pragramų reikalavimus atitinkantį pradinį, pagrindinį, vidurinį bei profesinį išsilavinimą;
vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą bei sudaryti sąlygas suaugusiems dalyvauti kultūrinėje visuomeninėje veikloje ypač atkreipiant dėmesį į socialiai pažeidžiamas bei riboto mobilumo asmenų grupes; ugdyti visaverį, atsakingą, aukštos kultūrinės bei socialinės kompetencijos pilietį.
Trumpa įstaigos istorija  Kauno suaugusiųjų mokyko centras įsteigtas 1997 m.rugpjūčio 15d., reorganizavus I ir II suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklas. Nuo šios datos Šančių mikrorajone bei Petrašiūnų mikrorajone veikusių suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklų materialinė bazė buvo panaudojama suaugusiųjų mokymo centro veiklai pradėti. Atsižvelgiant į išaugusį suaugusiųjų poreikį įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, Kauno mieste 1999 m. vasario 2d., Kauno miesto savivaldybė ir švietimo ir ugdymo skyrius perdavė Suaugusiųjų mokymo centrui Aleksoto mikrorajone esančias patalpas.

Informacija atnaujinta:

Parašykite komentarą